Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Rotatie instellingen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Rotatie instellingen

Rotatie instellingen

Met de dialoogvensters Kopieer - Roteer en Verplaats - Roteer kunt u de instellingen voor het roteren van objecten in Tekla Structures weergeven en wijzigen. De eenheden hangen af van de instellingen in Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

Optie

Beschrijving

X0

De x- en y-coördinaten van het startpunt van de rotatieas.

Y0

Oorsprong hoek

De hoek van de rotatieas als er wordt geroteerd om een lijn op het werkvlak.

Aantal kopieën

Hiermee definieert u het aantal kopieën dat moet worden gemaakt.

dZ

Het verschil in positie tussen het oorspronkelijke en gekopieerde object in de z-richting.

Rotatiehoek

De rotatiehoek tussen het origineel en de nieuwe positie.

Rondom

Hiermee legt u vast of de rotatieas een lijn op het werkvlak is of in de z -richting.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen