Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Storten beheren

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Storten beheren

Storten beheren

Met de stortbeheerfunctionaliteit van Tekla Structures kunt u de geometrie van insitu-betonstructuren weergeven, deze als onderdelen of als stortobjecten weergeven, storten en stortnaden plannen en stortgegevens zoals betonvolumes en bekistingsgebieden rapporteren.U kunt storten, stortobjecten en stortnaden voor betonnen onderdelen definiëren waarvan de stortmethode Insitu is.

In Tekla Structures is een stortobject een gebouwobject dat uit een of meer insitu-betononderdelen bestaat. De insitu-betononderdelen worden samengevoegd in een stortobject als ze dezelfde materiaalkwaliteit hebben en elkaar raken. Ze moeten zich ook in dezelfde stortfase bevinden om samengevoegd te kunnen worden. Stortobjecten zijn zichtbaar in stortvensters.

Een storteenheid is een beheerseenheid voor insitu-beton dat uit een object en alle gerelateerde wapening, instortvoorzieningen en andere objecten bestaat, die op de plaats moeten zijn voordat beton op het bouwterrein kan worden gestort.

Een stort is een groep stortobjecten die in één keer wordt gestort.

Met een stortnaad kunt u een stortobject in kleinere stortobjecten splitsen.

Opmerking:

De stortbeheerfunctionaliteit richt zich vooral op aannemers voor de kostenraming, planning en montageactiviteiten. De stortbeheerfunctionaliteit is standaard alleen in de Aannemer -rol ingeschakeld. Als u een andere rol gebruikt, moet u de functionaliteit inschakelen door de variabele XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT te gebruiken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen