Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Een constructieobject wijzigen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Een constructieobject wijzigen

Een constructieobject wijzigen

U kunt constructiepunten, lijnen, cirkels en vlakken wijzigen met rechtstreekse wijziging.

Voordat u begint:

 • Zorg ervoor dat de knopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.
 • Selecteer het constructieobject.

  Tekla Structures geeft de handles en maatlijnen weer waarmee u het constructieobject kunt wijzigen.

  Wanneer u een handle selecteert en de muisaanwijzer overbeweegt, geeft Tekla Structures een werkbalk met meer wijzigingsopties weer. De beschikbare opties hangen af van het type constructieobject dat u wijzigt.

U kunt een constructieobject op een van de volgende manieren wijzigen:

Taak Actie Beschikbaar voor
Een referentiepunt instellen om in één, twee of een willekeurige richting te verplaatsten
 1. Selecteer de handle in het referentiepunt.
 2. Als u wilt definiëren in welke richtingen de handle kan worden verplaatst, selecteert u een optie in de lijst op de werkbalk.

  U kunt ook op Tabblad drukken om de opties te doorlopen.

 3. Als u de handle alleen naar een bepaald vlak wilt verplaatsen, klikt u open selecteert u het vlak.
Constructiepunten, lijnen, cirkelcentrumpunten, vlakken
Een punt, een punt op een lijn of cirkel, of een vlakhoek verplaatsen Sleep de handle in het referentiepunt naar een nieuwe locatie. Alle constructieobjecten
Een cirkel verplaatsen Sleep de handle in het middelpunt naar een nieuwe locatie. Constructiecirkels
Een lijn of vlakrand verplaatsen Sleep de lijnhandle naar een nieuwe locatie. Constructielijnen, vlakken
Een vlak verplaatsen Sleep het vlak naar een nieuwe locatie. Constructievlakken
Maatlijnen voor rechtstreekse wijziging weergeven of verbergen
 1. Selecteer een handle.
 2. Klik op de werkbalk op.
 3. Klik op de oogknop om orthogonale en totale maatlijnen weer te geven of te verbergen.

Constructielijnen, vlakken
Een maatlijn wijzigen Sleep een pijlpunt van een maatlijn naar een nieuwe locatie of:
 1. Selecteer de pijlpunt van de maatlijn die u wilt verplaatsen.

  Als u de maatlijn aan beide uiteinden wilt wijzigen, selecteert u beide pijlpunten.

  Als u de radius van een cirkel wilt wijzigen, selecteert u de buitenste pijlpunt.

 2. Met het toetsenbord kunt u de waarde invoeren waarmee u de maatlijn wilt wijzigen.

  Gebruik het numerieke toetsenblok om met het minteken (-) te beginnen.

  Als u een absolute waarde voor de maatlijn wilt invoeren, voert u eerst $ in en vervolgens de waarde.

 3. Druk op Enter of klik op OK in het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in.
Constructielijnen, cirkels, vlakken

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen