Stramien eigenschappen

Laatst bijgewerkt January 26, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Stramien eigenschappen

Stramien eigenschappen

In het dialoogvenster Stramien kunt u de eigenschappen van een stramien weergeven en wijzigen. De eenheden hangen af van de instellingen in Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

Optie

Beschrijving

Coördinaten

De coördinaten van het stramien in de x-, y- en z-richting.

X : stramienlijnen verticaal op het werkvlak

Y : stramienlijnen horizontaal op het werkvlak

Z : peilmaten in de structuur

U kunt maximaal 1024 tekens invoeren. Gebruik een nul aan het begin om een stramien op de coördinaat 0,0 te plaatsen en gebruik een spatie als scheidingsteken voor de coördinaten.

De x- en y-coördinaten zijn relatief, hetgeen betekent dat de waarden voor x en y altijd relatief zijn ten opzichte van de vorige waarde. De z-coördinaten zijn absoluut. Dit betekent dat waarden voor z absolute afstanden zijn vanaf de oorsprong van het werkvlak.

Labels

De namen van de stramienlijnen die in de vensters worden weergegeven.

De namen in het vak X worden parallel aan de y-as aan de stramienlijnen gekoppeld en vice versa. Het vak Z is voor de namen van niveaus parallel aan het werkvlak.

Als u wilt, kunt u de labelvakken leeglaten.

Lijnverlenging

Definiëren hoe ver de stramienlijnen doorlopen in de richting Links/Onder en Rechts/Boven.

Oorsprong

De coördinaten van de oorsprong van het stramien in de x-, y- en z-richting. Deze waarden geven het stramien een offset vanaf de oorsprong van het werkvlak, niet vanaf de globale modeloorsprong.

Magnetisch stramienvlak

Selecteer deze optie om objecten te koppelen aan stramienlijnen.

Gebruikersattributen…

Klik hierop om de gebruikerattributen van het stramien weer te geven.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen