Vellingkant eigenschappen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Vellingkant eigenschappen

Vellingkant eigenschappen

In het dialoogvenster Vellingkant Eigenschappen kunt u de eigenschappen van een vellingkant weergeven en wijzigen. De eenheden hangen af van de instellingen in Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

Veld

Beschrijving

Meer informatie

Type

De vorm van de afschuining.

Naam

De naam van de afschuining.

Snijafstand x-richting

Hiermee legt u vast hoe ver van de afgeschuinde rand de afschuining ophoudt in de x-richting.

Snijafstand y-richting

Hiermee legt u vast hoe ver van de afgeschuinde rand de afschuining ophoudt in de y-richting.

Type eerste eind

De vorm en positie van het eerste eindpunt.

De opties zijn:

  • Volledig : Het eindpunt wordt gepositioneerd aan het uiteinde van het onderdeel (langs de dichtstbijzijnde rand) en de vorm is recht.

  • Recht : Het eindpunt wordt gepositioneerd op het punt dat u kiest, en de vorm is recht.

  • Schuin : Het eindpunt wordt gepositioneerd op het punt dat u kiest, en de vorm is gehoekt.

Type tweede eind

De vorm en positie van het tweede eindpunt.

Maatvoering

De afstand tussen het (gekozen) eindpunt en de afgeschuinde punten.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen