Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Weergave instellingen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Weergave instellingen

Weergave instellingen

In het dialoogvenster Weergave definieert u welke objecttypen worden weergegeven in Tekla Structures en hoe deze worden weergegeven in het model. Enkele van deze instellingen kunnen van invloed zijn op de systeemprestaties.

Optie

Beschrijving

Onderdelen

Hiermee definieert u hoe onderdelen worden weergegeven.

Met Snel wordt een snelle weergave gebruikt en worden de uitsnijdingen weergegeven maar worden de interne verborgen lijnen van onderdelen verborgen. De instelling heeft niet automatisch effect op reeds gemodelleerde onderdelen. Wanneer u deze instelling inschakelt, wordt de snelle weergavemodus alleen toegepast op nieuwe onderdelen en op onderdelen die met het commando Toon exacte lijnen worden weergegeven.

Met Exact worden de uitsnijdingen weergegeven, maar worden de interne verborgen lijnen van onderdelen verborgen.

Met Referentielijn worden onderdelen als staven getoond. Met deze optie neemt de snelheid aanzienlijk toe wanneer u het hele model of grote delen daarvan weergeeft.

Bouten

Hiermee definieert u hoe bouten worden weergegeven.

Met Snel wordt de as getoond en wordt de boutkop aangeduid met een kruis. Dit kan de aanbevolen weergavemodus voor bouten zijn, omdat deze optie de weergavesnelheid aanzienlijk verbetert en er minder systeemgeheugen wordt gebruikt.

Met Exact worden bouten, ringen en moeren als solid weergegeven.

Gaten

Hiermee definieert u hoe gaten worden weergegeven.

Met Snel wordt alleen de cirkel in het eerste vlak getoond. Met deze optie geeft Tekla Structures altijd snelle gaten op het eerste onderdeel weer (tellend vanaf de kop van de bout). Als er onderdelen met slobgaten zijn, wordt er een slobgat op het eerste onderdeel getoond, zelfs als het gat op dat onderdeel geen slobgat is. Het nieuwe slobgat heeft dezelfde afmeting en rotatie als het eerste slobgat (tellend vanaf de kop van de bout).

Gaten buiten een onderdeel worden altijd als snelle gaten weergegeven.

Met Exact worden gaten dicht getekend.

Met Exacte slobgaten worden alleen slobgaten in de exacte modus getoond en worden normale gaten in de snelle modus getoond.

Lassen

Hiermee definieert u hoe lassen worden weergegeven.

Snel geeft een symbool voor lassen weer.

Exact geeft lassen als solids weer en geeft de lassymbolen weer. Als u lassen selecteert, worden de laslabels weergegeven.

Exact - geen laslabel geeft lassen als solids weer maar geeft de lassymbolen noch de laslabels weer wanneer u lassen selecteert.

Constructievlakken

Hiermee definieert u hoe constructievlakken worden weergegeven.

Wapeningsstaven

Hiermee definieert u hoe wapening wordt weergegeven.

Snel geeft de vorm van de wapeningsnetten weer met een omtrekpolygoon en een diagonale lijn. Enkelvoudige wapeningsstaven en staafgroepen worden als solid weergegeven.

Exact geeft wapeningsstaven, staafgroepen en wapeningsnetten als solid weer.

Onderdeel label

Zie Onderdeellabels.

Puntgrootte

Hiermee definieert u de grootte van punten in vensters. Dit is ook van invloed op de grootte van de handles, samen met de variabele XS_HANDLE_SCALE.

Met In model vergroot u de puntgrootte in het modelvenster wanneer u inzoomt.

Met In venster vergroot u de puntgrootte niet.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen