Een boutgroep maken

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Een boutgroep maken

Een boutgroep maken

  1. Klik op het tabblad Staal op Bout .
  2. Selecteer het hoofdonderdeel waaraan de aansluitende onderdelen worden gebout.
  3. Selecteer de aansluitende onderdelen.
  4. Klik op de middelste muisknop om het selecteren van onderdelen af te sluiten.
  5. Wijs een punt aan om de oorsprong van de boutgroep aan te geven.
  6. Wijs een tweede punt aan om de richting van de x-as van de boutgroep aan te geven.
Opmerking:

Tekla Structures bepaalt de locatie van de boutgroep aan de hand van de volgende waarden: de z-as van de boutgroep en het werkvlak. De afmetingen zijn relatief ten opzichte van de oorsprong van de boutgroep die het eerste aangewezen punt is. Tekla Structures stelt de x-richting van de boutgroep in aan de hand van het tweede punt dat wordt aangewezen. Het is van belang dat de punten die u selecteert om de boutgroep te maken, bij de onderdelen liggen die u wilt verbinden.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen