Bout eigenschappen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Bout eigenschappen

Bout eigenschappen

In het dialoogvenster Bout eigenschappen kunt u de eigenschappen van een boutgroep weergeven of wijzigen. De eenheden hangen af van de instellingen in Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

Optie

Beschrijving

Boutdiameter

De boutdiameter.

Bout norm

De norm/kwaliteit van de boutgroep.

Bout type

Geeft aan wanneer de bouten gemonteerd moeten worden; in de werkplaats of op de bouwplaats.

Verbind onderdeel/merk

Geeft aan of een onderdeel of een merk word gebout of als sub-merk word toegevoegd.

Draad in materiaal

Geeft aan of de draad van de bout zich in de met bouten bevestigde onderdelen mag bevinden. Tekla Structures gebruikt deze waarde niet voor de berekening van de lengte van bouten met doorlopende draad.

Doordringlengte

Hiermee wordt aangegeven welke onderdelen door de bout met elkaar worden verbonden. Deze waarde geeft het gebied aan waarin Tekla Structures moet zoeken naar onderdelen die bij de boutgroep horen. Aan de hand van de doordringlengte kunt u bepalen of de bout door één of door twee flenzen gaat.

Tekla Structures zoekt aan de hand van de halve doordringlengte naar onderdelen, in beide richtingen van het vlak van de boutgroep. In de afbeelding hieronder is A de doordringlengte en is B de oorsprong van de bout. Tekla Structures berekent het zoekgebied als A/2 in beide richting vanuit punt B.

Tekla Structures geeft een waarschuwing als de doordringlengte te klein is (dit betekent dat de boutgroep geen onderdelen bevat) en maakt de boutlengte 100 mm.

Als er grote tussenruimten zijn tussen de verbonden onderdelen, wordt de tussenruimte opgeteld bij de lengte van de bout. Tekla Structures berekent de boutlengte aan de hand van de totale afstand tussen het eerste en laatste oppervlak.

OPMERKING: Als u wilt afdwingen dat een bout een bepaalde lengte heeft, voert u een negatieve waarde in voor de doordringlengte (bijvoorbeeld -150).

Extra lengte

Extra boutlengte.

Vergroot de materiaaldikte die Tekla Structures gebruikt voor het berekenen van de boutlengte. U kunt bijvoorbeeld een extra boutlengte nodig hebben om te kunnen schilderen. U kunt ook aanvullende lengten in boutsamenstellingen inbouwen.

Vorm

Vorm van de boutgroep. U beschikt over de volgende opties:

  • Raster voor rechthoekig

  • Cirkel voor rond

  • xy lijst voor een willekeurige vorm

Bout H.O.H. X

Zie Vorm van de boutgroep.

Bout H.O.H. Y

Zie Vorm van de boutgroep.

Tolerantie

Tolerantie = gatdiameter - boutdiameter

Type gat

Oversized gat of slobgat. De optie wordt geactiveerd als u de selectievakjes Onderdelen met slobgaten inschakelt.

Slobgat X

Grootte van slobgat in X-richting. Nul voor een rond gat.

Slobgat Y

Grootte van slobgat in X-richting. Nul voor een rond gat.

Slobgaten

Als de bout meerdere onderdelen verbindt, wilt u de gaten mogelijk om en om met 90 graden roteren. De bout kan dan bewegen in verschillende richtingen.

Doordringlengte als tijdelijke lijnen weergeven

Deze optie is beschikbaar in de component Auto bout.

Geeft zelfs als de bouten niet worden gemaakt aan waar ze moeten worden geplaatst.

  • Selecteerom de tijdelijke lijnen niet weer te geven.

  • Selecteerom de tijdelijke lijnen weer te geven.

Positie in het vlak

Hiermee verplaatst u de boutgroep loodrecht ten opzichte van de x-as van de boutgroep.

Rotatie

Hiermee definieert u hoe ver de boutgroep wordt geroteerd rond de x-as, ten opzichte van het huidige werkvlak.

U kunt in dit vak bijvoorbeeld aangeven aan welke zijde van de verbonden onderdelen de boutkop moet komen.

Positie in de diepte

Hiermee verplaatst u de boutgroep loodrecht ten opzichte van het huidige werkvlak.

Dx, Dy, Dz

Offsets om de boutgroep te verplaatsen door de x-as van de boutgroep te verplaatsen. Hiermee kunt u de positie van een boutgroep wijzigen.

Met de beginpuntwaarden Dx , Dy en Dz wordt het eerste einde van de boutgroep ten opzichte van de x-as van de boutgroep geplaatst. Met de eindpuntwaarden wordt het eindpunt van de boutgroep verplaatst.

  • Met een positieve Dx -waarde wordt het beginpunt naar het eindpunt verplaatst.

  • Met Dy verschuift u het eindpunt loodrecht op de x-as op het huidige werkvlak.

  • Met Dz verschuift u het eindpunt loodrecht op het huidige werkvlak.

Een voorbeeld van een boutgroep met het Dx -beginpunt ingesteld op 75:

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen