Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Onderdelen aan elkaar koppelen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Onderdelen aan elkaar koppelen

Onderdelen aan elkaar koppelen

U kunt één of meer onderdelen aan een ander onderdeel koppelen of de gekoppelde onderdelen loskoppelen of exploderen met de commando's Toegevoegd materiaal.

U kunt het commando Koppel aan onderdeel gebruiken om meer dan 100 hoekpunten in een willekeurige plaat te creëren. Elke plaat heeft een maximaal aantal hoekpunten. Wanneer u platen aan elkaar toevoegt, worden de hoekpunten van alle platen bij elkaar opgeteld. Dat wil zeggen dat het maximale aantal punten in het gehele onderdeel aantal platen * maximumaantal punten is.

Als u de eigenschappen van gekoppelde onderdelen wijzigt, moet u erop letten dat sommige onderdeeleigenschappen van het hoofdonderdeel worden gebruikt. Deze eigenschappen worden niet weergegeven in de eigenschappen van het gekoppelde onderdeel. U kunt de eigenschappen van het hele onderdeel en de eigenschappen van elk aan elkaar gekoppeld onderdeel afzonderlijk opvragen. Met de gekoppelde onderdelen wordt rekening gehouden bij het berekenen van het gebied, het volume en het gewicht:

  • Gewicht (bruto) vergelijkt het gewicht met en zonder fittingen en geeft het grootste gewichtsresultaat zonder uitsnijdingen en met gekoppelde onderdelen weer.

  • Gewicht (netto) geeft het gewicht met uitsnijdingen en met gekoppelde onderdelen aan op basis van het geometrische volume van het gemodelleerde onderdeel.

  • Gewicht toont het nettogewicht.

Beperkingen

  • Verbindingen moeten worden toegevoegd aan het onderdeel waaraan andere onderdelen zijn gekoppeld. U kunt geen verbindingen toevoegen aan een gekoppeld onderdeel.

  • Mogelijk werken niet alle wapeningscomponenten correct met onderdelen die via de commando´s Toegevoegd materiaal aan elkaar zijn gekoppeld. De geometrie van de onderdelen is niet altijd geschikt voor het toevoegen van een component. De referentiepunten van het gekoppelde onderdeel kunnen bijvoorbeeld verloren gaan waardoor de oriëntatiegegevens die nodig zijn voor het toevoegen van de wapening niet meer bekend zijn.

    Om te zorgen dat de wapening correct werkt voegt u ze handmatig toe of plaatst u ze met de Wapeningsstaafatabase.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen