Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Trimble Connector

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Trimble Connector

Trimble Connector

Met Trimble Connector kan Tekla Structures verbinding maken met Trimble Connect voor het delen van referentiemodellen.

Met Trimble Connector kunt u:

 • een Tekla Structures -model aan een project en de projectmappen van Trimble Connect toevoegen
 • een referentiemodel van een Trimble Connect -project naar een Tekla Structures -model downloaden
 • een Tekla Structures -referentiemodel naar een Trimble Connect -project uploaden
 • Tekla Structures -modelobjecten als een .ifc -referentiemodel naar een Trimble Connect -project exporteren
Opmerking:

U moet een Trimble Identity hebben voordat u Trimble Connector kunt gaan gebruiken.

Opmerking:

Aan Trimble Connect gerelateerde metagegevens en alle referentiemodellen bevinden zich in de map ..\TeklaStructuresModels\<model>\TConnect. Instellingen van geëxporteerde referentiemodellen worden in de map ..\TeklaStructuresModels\<model>\Links opgeslagen. Trimble Connector werkt niet correct als u de bestanden in deze mappen handmatig wijzigt.

Downloaden van een referentiemodel naar en uploaden van een referentiemodel van Trimble Connect

 • Als u een referentiemodel uit een Trimble Connect -project naar een Tekla Structures -model wilt downloaden, klikt u op Bestand > Importeren > Trimble Connect .
 • Als u een Tekla Structures -referentiemodel naar een Trimble Connect -project wilt uploaden, klikt u op Bestand > Exporteren > Trimble Connect .

Het dialoogvenster Trimble Connector wordt geopend. Log in bij Trimble Connect met uw Trimble Identity. Dan kunt u met Trimble Connector gaan werken.

Koppel een Tekla Structures -model aan een Trimble Connect -project

 1. Klik op.

  Het dialoogvenster Project selecteren wordt geopend.

 2. Selecteer de projectgeografische locatie in de Trimble Connect -service.

  Er wordt een lijst met beschikbare projecten weergegeven.

 3. Selecteer een project en klik op OK.

  De naam van het geselecteerde project wordt boven in het dialoogvenster Trimble Connector weergegeven.

  U kunt nu mappen naar het project toevoegen.

 4. Klik op.

  Het dialoogvenster Mappen selecteren wordt geopend. Het eerder geselecteerde project wordt weergegeven.

 5. Dubbelklik op het project om de mappen binnen het project te zien.

 6. Dubbelklik op de hoofdmap om de submappen te bekijken.

  Er wordt een lijst met beschikbare mappen weergegeven. U kunt meerdere mappen selecteren, nieuwe mappen maken en bestaande mappen in de lijst verwijderen.

  Als u een nieuwe map maakt, voert de mapnaam in het vak in en klikt u op Maken.

 7. Selecteer de map waaraan u het model wilt koppelen en klik op OK.

  De geselecteerde mappen worden in het dialoogvenster Trimble Connector weergegeven.

 8. Dubbelklik op de map om deze te openen.
 9. Klik opNieuw model naar Trimble Connect exporteren en geef de exportdetails op:
  • Voer een naam voor het model in.

   De modelnaam is uniek voor een project.

  • Selecteer wat u wilt koppelen: Filter , Alle of Geselecteerd.

  • Als u Filter hebt geselecteerd, selecteert u een geschikt filter.

  • Als u Geselecteerd hebt geselecteerd, selecteert de objecten in het Tekla Structures -model.

  • Klik op OK.

Een referentiemodel van een Trimble Connect -project naar een Tekla Structures -model downloaden

 1. Dubbelklik op een geselecteerde map.

  Er wordt een lijst van referentiemodellen in die map weergegeven.

 2. Een referentiemodel dat nog niet naar een Tekla Structures -model is gedownload, heeft het pictogram. Selecteer een referentiemodel en klik op.

  Het referentiemodel wordt naar een Tekla Structures -modelsubmap gedownload en in het Tekla Structures -model ingevoegd.

Als u een lijst met referentiemodelversies wilt zien, klikt u op de pijl vóór de referentiemodelnaam. U kunt een eerdere versie van het model selecteren en deze in het Tekla Structures -model invoegen door op te klikken.

Als een referentiemodelversie in het Tekla Structures -model is ingevoegd, krijgt de versie het pictogram.

Als er een referentiemodelversie is dat in de submap van het Tekla Structures -model bestaat maar nog niet in het Tekla Structures -model is ingevoegd, krijgt de versie het pictogram.

Als de referentiemodelversie in Tekla Structures en Trimble Connect hetzelfde is, krijgt het model het pictogram.

Een referentiemodelupdate van een Trimble Connect -project naar een Tekla Structures -model downloaden

Als een projectmap van Trimble Connect een update bevat van een referentiemodel dat al naar Tekla Structures is gedownload, krijgt het referentiemodel het pictogram. Klik op het pictogram om de laatste versie van het model te downloaden.

Een Tekla Structures -referentiemodel naar een Trimble Connect -project uploaden

Als een Tekla Structures -model een ingevoegd referentiemodel bevat dat niet naar een Trimble Connect -project is geüpload, krijgt het model het pictogram.

De modellen worden onder aan het dialoogvenster van de Trimble Connector weergegeven. U kunt het referentiemodel naar een Trimble Connect -project uploaden door op te klikken.

Een Tekla Structures -referentiemodelupdate naar een Trimble Connect -project uploaden

Als een Tekla Structures -model een update op een referentiemodel bevat en het model naar een Trimble Connect -project is gepubliceerd, krijgt het referentiemodel het label Nieuwe versie.

U kunt het referentiemodelupdate naar een Trimble Connect -project uploaden door op te klikken.

Tekla Structures -modelobjecten als een .ifc -referentiemodel naar een Trimble Connect -project exporteren

U kunt een volledige weergave 2.0 van een .ifc -bestand van Tekla Structures modelobjecten maken en deze naar een Trimble Connect -project exporteren. U kunt het bestand van geselecteerde modelobjecten of alle modelobjecten maken.

 1. Klik opom het exporteren te starten.

  Het dialoogvenster IFC-export configureren wordt geopend.

 2. Voer een naam voor het geëxporteerde model in.

  De modelnaam is uniek voor een project.

 3. Selecteer de eigenschappen.

 4. Klik op OK.

U kunt het referentiemodel naar het Tekla Structures -model downloaden. Selecteer het referentiemodel in trimble Connector en klik op.

Na een geslaagde export is het model gemarkeerd met.

Als het Tekla Structures -model een bijgewerkte versie van het geëxporteerde referentiemodel heeft, klikt u op om de bijgewerkte versie van het referentiemodel te exporteren.

Het .ifc -bestand bevat onderdelen en stramienen. Het .ifc -bestand bevat geen merkgegevens, wat betekent dat u alleen hoofdonderdelen kunt exporteren. U kunt extra eigenschappensets toevoegen door een eigenschappenset in Bestand > Exporteren > IFC op te slaan.

Het basispunt in plaats van uitlijningsoffset gebruiken

Als de naam van de Trimble Connector -projectmap gelijk is aan een bestaande basispuntnaam of als de naam van de projectmap eindigt op (bestaande basispuntnaam) , wordt het basispunt in plaats van de uitlijningsoffset gebruikt. Als een basispunt wordt gebruikt, worden offsets genegeerd. Een voorbeeld van een projectmapnaam die op (bestaande basispuntnaam) eindigt, is de mapnaam Architectonisch (EK840) waarbij het basispunt met de naam EK840 de naam van het bestaande coördinatensysteem vertegenwoordigt.

Taken

De lijstTaken in Trimble Connector geeft de Taak-opmerkingen weer die aan het project worden toegevoegd. U kunt Taak-opmerkingen toevoegen en op opmerkingen van andere projectleden antwoorden. De Taak-opmerkingen worden standaard met alle projectleden gedeeld, maar u kunt een gebruiker of een gebruikersgroep selecteren waaraan u de Taak wilt toekennen met een vervaldatum wanneer deze moet zijn uitgevoerd.

De Taak-lijst openen en weergeven

 1. Open in Trimble Connector een project.

  U kunt geen Taak-opmerkingen bekijken of maken als u geen project hebt geopend.

 2. Klik op de knopTaak.
 3. U kunt:
  • Sorteer de lijst op Auteur , Toegewezen persoon , Vervaldatum , Status en Prioriteit.
  • U kunt Zoeken gebruiken om naar bepaalde Taken te zoeken.
  • U kunt groeperen op Auteur , Status , Prioriteit , Creatiedatum en Laatste wijzigingsdatum.
 4. Als u de Taak-lijst wilt sluiten, klikt u op de knopSluiten.

Taak-opmerkingen maken

 1. Klik in Trimble Connector op de knopTaak.
 2. Klik op de knop, Taak maken en er wordt een nieuw venster geopend waarin u de Taak-gegevens kunt invullen.
  • Als u een Taak met een venster en een snapshot wilt maken, selecteert u de oorspronkelijke Tekla Structures -objecten.

   Selecteer slechts één venster. Wanneer u een venster maakt, wordt er een IFC-bestand van de geselecteerde oorspronkelijke objecten gemaakt en naar de projectmap root\TeklaStructures-ToDos geüpload.

  • Maak geen vensters van veel objecten tegelijkertijd, omdat het maken van een Taak dan lang kan duren.

  • Als u een Taak zonder een venster en een snapshot wilt maken, selecteert u geen objecten.

  • De gegevens voor de Beschrijving zijn verplicht. U kunt geen Taak zonder een beschrijving opslaan.
 3. Klik op de knop Opslaan om de Taak op te slaan.

  De opgeslagen Taak wordt onmiddellijk naar Trimble Connect gesynchroniseerd. Nadat Taak aan Trimble Connect is geleverd, ontvangt deze een unieke naam die uit de afgekorte projectnaam en een volgnummer bestaat.

  De gemaakte Taak kan in Trimble Connect op de tabbladen Taak en Activiteit worden bekeken.

Taak-opmerkingen weergeven

 1. Klik in Trimble Connector op de knopTaak.

  De lijst Taak wordt geopend.

 2. Dubbelklik op de Taak die u wilt weergeven.

  Het eigenschappenpaneel Taak wordt geopend.

  U kunt het eigenschappenpaneel van de Taak sluiten door op de knopSluiten te klikken.

Opmerkingen aan Taak-opmerkingen toevoegen

Elke gebruiker in het project kan opmerkingen maken over een Taak.

 1. Klik in Trimble Connector op de knopTaak.

  De lijst Taak wordt geopend.

 2. Dubbelklik op de Taak-opmerking waar u opmerkingen over wilt maken.
 3. Voeg in het geopende eigenschappenpaneel uw opmerkingen in het vak Opmerkingen toe.
 4. Sla uw opmerkingen op door op Opmerking toevoegen te klikken.

Projectbeheerders en Taak-makers kunnen opmerkingen ook verwijderen door op de knopVerwijderen naast het opmerkingenvak te klikken.

Taken toewijzen

Zodra een project is gedeeld, kunnen Taken aan andere gebruikers worden toegewezen. U kunt alleen Taken toewijzen als u de beheerder van het project bent of als u de Taak hebt gemaakt. U kunt alleen Taken toewijzen die in Trimble Connector in Tekla Structures worden gemaakt.

 1. Klik in Trimble Connector op de knopTaak.

  De lijst Taak wordt geopend.

 2. Dubbelklik op de Taak-opmerking die u wilt toewijzen.
 3. Klik op de knop Bewerken.
 4. Klik in het vak Toegewezen persoon op Selecteren en selecteer een projectlid of gebruikersgroep in de lijst of begin met het invoeren van de naam van de gebruiker of gebruikersgroep om de gebruikerslijst te filteren.
 5. Selecteer de vervaldatum in de kalender.
 6. Stel indien nodig de prioriteit en de status van de Taak in.
 7. Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Taak-opmerkingen synchroniseren

Als een ander projectlid Taak-opmerkingen heeft gemaakt of er in Trimble Connector opmerkingen over heeft gemaakt, worden de Taken automatisch direct gesynchroniseerd.

Daarnaast kunt u op de synchroniseringsknopklikken om Taken direct te synchroniseren.

Taak-instellingen aanpassen

 1. Klik in Trimble Connector op de knopInstellingen.

 2. Selecteer de te gebruiken instellingen Taak-venster dubbelklikken :

  • Deze instellingen beïnvloeden het snapshotvenster in Taak-opmerkingen.

  • Past camera- en vensterprojectie aan: Deze optie is nodig als u niet wilt dat het snapshotvenster wijzigt door een verschil in coördinatensysteem, bijvoorbeeld om het huidige venster onaangeroerd te houden. Als u deze optie selecteert, wijzigt de vensterprojectie ook als de vensterprojectie van Tekla Structures van de snapshotvensterprojectie van de Taak-opmerking verschilt.

  • Verwijdert kijkvlakken en voegt deze toe: Kijkvlakken in het Tekla Structures -venster worden verwijderd en kijkvlakken en in het Taak-venster worden aan het Tekla Structures -venster toegevoegd. Deze optie kan alleen worden gebruikt als de beschikbare optie Past camera- en vensterprojectie aan wordt geselecteerd.

  • Selecteert objecten: Deze optie selecteert het oorspronkelijke object van Tekla Structures als het corresponderende object in het Taak-venster is geselecteerd. Als de coördinatensystemen verschillen, is het mogelijk om objecten te selecteren en op de geselecteerde objecten in te zoomen.

 3. Selecteer indien nodig in Basispunt een ander basispunt.

  De lijst bevat projectbasispunten in het huidige Tekla Structures -model. Als het IFC-referentiemodel met een projectbasispunt is geëxporteerd, is het coördinatensysteem waarschijnlijk verschillend van het Tekla Structures-coördinatensysteem. U kunt u vervolgens naar een ander coördinatensysteem wijzigen door het basispunt te wijzigen. Het vak is standaard leeg, wat betekent dat het coördinatensysteem de modeloorsprong is.

 4. Als u het instellingenpaneel wilt sluiten, klikt u op de knopSluiten.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen