Een CAD-model opnieuw importeren

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Een CAD-model opnieuw importeren

Een CAD-model opnieuw importeren

Soms hebt u al een model geïmporteerd, maar door enkele wijzigingen moet u het opnieuw importeren.

De profiel- en materiaalconversiebestanden moeten hetzelfde zijn zoals gebruikt in de oorspronkelijke modelimport.

U importeert als volgt een model opnieuw:

 1. Open Tekla Structures en een model waarin u al een bestaand CAD-model hebt geïmporteerd.
 2. Klik in het menu Bestand op Importeren > CAD .
 3. Selecteer het importtype in de lijst Type.

  Dit geldt bij CAD-modellen meestal alleen voor bestanden met een SDNF-indeling.

 4. Voer in het vak Naam een nieuwe naam voor het geïmporteerde model in.

  De naam van het pad en het bestand kan in totaal niet langer zijn dan 80 tekens. Als de naam van het pad in totaal te lang is, wordt er een melding weergegeven waarin staat "De naam van het bestand en het pad is te lang. Plaats het bestand in een andere map.". Als u dezelfde naam als bij de oorspronkelijke import gebruikt, geeft Tekla Structures de waarschuwing "Ongeldige naam voor importmodel." weer.

 5. Klik op de knop Eigenschappen en zorg ervoor dat de bestanden voor het Profiel van de materiaalconversie op het tabblad Conversie dezelfde zijn als die in de oorspronkelijke modelimport.
 6. Ga naar het tabblad Geavanceerd en definieer de acties die Tekla Structures bij het importeren van gewijzigde objecten moet ondernemen:
  • De linkerkolom Vorige plan bevat de toestand van de objecten in uw model in vergelijking met de toestand van objecten in het bestand dat moet worden geïmporteerd. Dit kunnen zijn Nieuw , Gewijzigd , Verwijderd of Gelijk.

  • De objecten kunnen Niet in model , Verschillend of Gelijk zijn.

  • Gebruik de keuzelijsten in de rijen onder Niet in model , Verschillend of Gelijk om op te geven welke acties moeten worden uitgevoerd wanneer u gewijzigde objecten importeert. Deze opties zijn Niets doen , Kopieer , Wijzig of Verwijder.

   U kunt Verwijder alleen selecteren voor objecten die Verwijderd zijn. U kunt Verwijder alleen gebruiken om objecten te verwijderen die uit uw model zijn verwijderd, niet uit het geïmporteerde model.

  • Meestal worden de standaardinstellingen door de meeste gebruikers gebruikt.

 7. Klik op OK of Toepassen.
 8. Klik op OK in het dialoogvenster Importeer modellen om het bijgewerkte model te importeren.
 9. Maak lijsten op het tabblad Lijst om de verschillende imports te kunnen vergelijken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen