Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Referentiemodellen en compatibele indelingen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Referentiemodellen en compatibele indelingen

Referentiemodellen en compatibele indelingen

Een referentiemodel is een bestand waarmee u een Tekla Structures -model kunt bouwen. Een referentiemodel wordt gemaakt in Tekla Structures , andere software of een component en wordt geïmporteerd naar Tekla Structures.

Een architectonisch model, een model voor het ontwerp van een fabriek of een model voor verwarming, ventilatie en airconditioning kan bijvoorbeeld worden gebruikt als referentiemodel. Referentiemodellen kunnen ook eenvoudige 2D-tekeningen zijn die worden geïmporteerd en vervolgens worden gebruikt als onderlegger waarop het model direct kan worden gebouwd. U kunt naar de geometrie van het referentiemodel snappen.

Tekla Structures laadt referentiemodellen alleen wanneer ze nodig zijn en niet telkens wanneer u een model opent. Tekla Structures slaat het referentiemodel niet op als u het huidige model opslaat, maar slaat de koppeling naar het referentiemodel op. De bestandsextensie van een opgeslagen eigenschappenbestand van een referentiemodel is .rmip.json. De waarden van Code , Titel , Fase en Beschrijving kunnen niet in het eigenschappenbestand standard worden opgeslagen.

De volgende bestandstypen worden ondersteund:

 • AutoCAD-bestanden .dxf

 • AutoCAD-bestanden .dwg (ondersteunde versie ACAD2014 en eerder)

 • Cadmatic-bestanden .3dd

 • IFC-bestanden .ifc , .ifczip , .ifcxml

 • IGES-bestanden .igs , .iges

 • LandXML-bestanden .xml

 • MicroStation-bestanden .dgn , .prp

 • PDF-bestanden .pdf

 • Tekla Collaboration-bestanden .tczip

 • SketchUp-bestanden .skp (ondersteunde versie SketchUp 2016 en eerder)

 • STEP-bestanden .stp , .STEP

Sommige referentiemodellen worden automatisch in referentiemodelobjecten onderverdeeld of gesplitst.

Tip:

U kunt het voortzetten van het markeren uitschakelen, wat het zoomen moet versnellen.

Referentiemodellen in tekeningen

U kunt referentiemodellen in tekeningen weergeven en de zichtbaarheid ervan aanpassen: Referentiemodellen in tekeningen weergeven.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen