Centerpunten in NC-bestanden maken

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Centerpunten in NC-bestanden maken

Centerpunten in NC-bestanden maken

Centerpunten zijn kleine gaten waarmee de werkplaats afzonderlijke onderdelen kan samenstellen om een merk te vormen. Tekla Structures kan de centerpuntgegevens in NC-bestanden schrijven zodat onderdelen die handmatig aan het hoofdonderdeel van het merk worden gelast, kunnen worden gepositioneerd. Centerpunten worden meestal gemaakt met een boormachine die een klein gaatje in het oppervlak van het materiaal boort.

Beperking:Tekla Structures -centerpunten werken niet bij polyprofielen.

Tekla Structures maakt alleen centerpunten voor onderdelen waarvoor u centerpuntinstellingen hebt gedefinieerd. U kunt de centerpuntinstellingen in een .ncp -bestand opslaan, dat Tekla Structures standaard in de map ..\attributes onder de huidige modelmap opslaat.

Opmerking:

Centerpunten zijn van invloed op de nummering. Als twee onderdelen bijvoorbeeld verschillende centerpunten hebben of als het ene onderdeel centerpunten bevat en het andere niet, geeft Tekla Structures de onderdelen verschillende nummers.

 1. Klik in het menu Bestand op Exporteren > NC bestanden .
 2. In het dialoogvenster NC Bestanden selecteert u de onderdelen waarvoor u de centerpunten wilt maken door de overeenkomstige selectievakjes in de kolom Centerpunten te selecteren.
 3. Klik op de knop Centerpunten.
 4. Klik in de Instelling centerpunten op Toevoegen om een nieuwe rij toe te voegen.
 5. Als u wilt definiëren welke onderdelen centerpunten hebben en waar de centerpunten worden gemaakt, voert u voor elk item op een rij gegevens in of selecteert u deze.

  De volgorde van de regels in het dialoogvenster Instelling centerpunten is belangrijk. Voer de meest belangrijke definitie als eerste in en de meest algemene als laatste.

  Definieer eerst de centerpuntinstellingen op het tabblad Onderdelen om te centeren :

  Optie Beschrijving
  Hoofdonderdeel profiel type Selecteer het profieltype van het hoofdonderdeel dat centerpunten heeft. De lijst bevat profielen volgens de DSTV-standaard.
  Naam hoofdonderdeel Voer de namen van de hoofdonderdeelprofielen in. U kunt verschillende onderdeelnamen invoeren die door een komma worden gescheiden, bijvoorbeeld KOLOM, LIGGER.

  U kunt wildcards (* ? gebruiken. [ ] ). HE* komt bijvoorbeeld overeen met alle onderdelen die een profielnaam hebben die begint met de tekens HE.

  De onderdeelnaam kan meerdere door een komma gescheiden namen bevatten.

  Aangelast onderd. profiel type Selecteer het profieltype van het aangelaste onderdeel.
  Naam aangelaste onderdelen Voer de namen van de profielen van het aangelaste onderdeel in. U kunt verschillende onderdeelnamen, gescheiden door komma's, invoeren.

  U kunt wildcards (* ? gebruiken. [ ] ).

  De onderdeelnaam kan meerdere door een komma gescheiden namen bevatten

  Centerpunten locatie Selecteer hoe het aansluitende onderdeel op het hoofdonderdeel wordt geprojecteerd.
  • Linkerzijde : De linkerzijde van het aangelaste onderdeel wordt gemarkeerd op het hoofdonderdeel. De linkerzijde is de zijde van het aangelaste onderdeel dat zich het dichtst bij het beginpunt van het hoofdonderdeel bevindt.

  • Rechterzijde : de rechterzijde van het aangelaste onderdeel wordt gemarkeerd op het hoofdonderdeel.

  • Beide zijden : hiermee worden Linkerzijde en Rechterzijde gecombineerd.

  • Midden : het midden van het aangelaste onderdeel.

  • Gaten linkerzijde : Hiermee wordt het hoofdonderdeel voorzien van centerpunten op de posities van gaten aan de linkerzijde van het aangelaste onderdeel.

  • Gaten rechterzijde : Hiermee wordt het hoofdonderdeel voorzien van centerpunten op de posities van gaten aan de rechterzijde van het aangelaste onderdeel.

  • Gaten beide zijden : hiermee worden Gaten linkerzijde en Gaten rechterzijde gecombineerd.

  • Hartlijn : hiermee worden twee punten op de hartlijn van de X-as van het aangelaste onderdeel gemarkeerd.

  Verplaats naar flens Selecteer naar welk onderdeel van de hoofdonderdeelflens de centerpunten worden verplaatst. De opties zijn Geen , Beide flenzen , Bovenflens en Onderflens.
  Randafstand Voer de minimale afstand vanaf een centerpunt naar de rand van het hoofdonderdeel in. Tekla Structures maakt geen centerpunten binnen deze afstand.

  Als een centerpunt zich binnen de gedefinieerde randafstand bevindt, wordt deze in Tekla Structures verwijderd, tenzij u Centerpunten locatie hebt ingesteld op Midden.

  Centerpunten aangelaste onderdelen Selecteer of er centerpunten aan de aangelaste onderdelen worden gemaakt.

  Centerpunten aan op de bouwplaats gelaste onderdelen toevoegen

  Selecteer of er voor onderdelen die op de montageplaats worden gelast, centerpunten worden gemaakt.

  Definieer vervolgens de centerpuntinstellingen op het tabblad Centerpunt opties :

  Optie Beschrijving
  Onderdeel roteren wanneer er centerpunten of alleen andere items aan de achterzijde zijn Schakel eerst het selectievakje Centerpunten aan de achterzijde in en vervolgens een van de opties.

  Stel ook de Gatdiameter in.

  Onderdeel roteren en door centerpunten aan de achterkant boren als er alleen items of meer centerpunten aan de achterkant zijn
  Door de centerpunten aan de achterzijde boren als er geen andere items aan de achterzijde zijn
  Geen centerpunten op overlappende gaten Selecteer als u geen centerpunten op overlappende gaten wilt hebben.
  Centerpunt aan hart van deuvels toevoegen Selecteer om centerpunten in het midden van de deuvels te hebben.
  Toon centerpunten in het model Selecteer om centerpunten in het model weer te geven.
  Nul diametergaten als centerpunten beschouwen Schrijf nul diameterboutgaten als centerpunten.
 6. Klik op OK.
 7. Selecteer de onderdelen in het model.
 8. Maak NC-bestanden.

Centerpunten worden in het BO -blok van het DSTV-bestand als gaten van 0 mm diameter geschreven.

Centerpunten kunnen ook indien nodig in tekeningen worden weergegeven. Schakel in tekeningen het selectievakje aan/uit in de onderdeeleigenschappen in om de centerpunten weer te geven.

Tekla Structures geeft dikke rode lijnen voor elke combinatie van centerpunten weer in het modelvenster dat het laatst is bijgewerkt.

Voorbeelden

In Tekla Structures wordt het middenpunt van alle ronde aangelaste profielen voor een hoofdonderdeel gemarkeerd en er worden geen centerpunten dichter dan 10 mm bij de rand van het hoofdonderdeel gemaakt.

In Tekla Structures wordt de positie van de gaten in de aangelaste platen op het hoofdonderdeel geprojecteerd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen