Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

LandXML

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

LandXML

LandXML

U kunt LandXML-referentiemodellen in Tekla Structures importeren. De ondersteunde inhoud van LandXML-bestanden zijn terreinmodellen, lijnuitlijningen van wegen en spoorwegen, en regenwatersystemen.

U kunt vanuit applicaties als Bentley InRoads, Autodesk Civil en Trimble Business Center bestanden in .xml -indeling exporteren en de .xml -bestanden in Tekla Structures als referentiemodellen importeren. De LandXML-indeling breidt de capaciteit van Tekla Structures uit om samengevoegde modellen inclusief de inframodellen weer te geven. Tekla Structures ondersteunt LandXML 1.2-schema en de notatie drijvende komma met enkele precisie.

Een typisch voorbeeld van een gebouwconstructie waar LandXML kan worden gebruikt, is het oppervlak van het te gebruiken fundament wanneer paallengtes moeten worden beschouwd. LandXML kan ook worden gebruikt bij het ramen van de behoefte aan uitgraving. De LandXML-indeling is ook belangrijk voor ontwerptaken van bruggen en civiele constructies.

Een voorbeeld van een geïmporteerd LandXML-referentiemodel:

Een voorbeeld van layers in een LandXML-referentiemodel:

Beperkingen

De LandXML-functie ondersteunt niet alle mogelijke gegevens in de indeling. Het ondersteunt de subset van de primitieven die in een LandXML 1.2-schema worden gedefinieerd, zoals uitlijningen, terreinmodellen en pijpnetwerken.

  • Oppervlakken worden in tekeningen niet correct weergegeven.
  • Alleen het driehoekstype van oppervlakken wordt ondersteund.
  • Er is geen waarschuwing als het LandXML-bestand niet-ondersteunde gegevens bevat.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen