Een SDNF-model importeren

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Een SDNF-model importeren

Een SDNF-model importeren

 1. Klik in het menu Bestand op Importeren > CAD .

  Het dialoogvenster Importeer modellen wordt geopend.

 2. Selecteer CAD Import in de lijst Type.
 3. Gebruik de standaardnaam import model of voer een nieuwe naam in.
 4. Klik op OK.
 5. Selecteer het model in de lijst.
 6. Klik op Eigenschappen om een dialoogvenster te openen waarin u de instellingen voor het importbestand kunt definiëren.
  • U kunt de standaardparameters voor PDS en PDMS SDNF-bestanden laden met de optie Laad.

  • Voer op het tabblad Conversie de naam van het conversiebestand in of blader naar het conversiebestand.

  • Voer op het tabblad Parameters de naam van het SDNF-bestand dat u wilt importeren in het vak Invoer bestand in of gebruik de standaardnaam.

   SDNF-bestanden hebben meestal een extensie *.dat. U vindt het versienummer voor SDNF 3.0-bestanden vindt u in de header als u het bestand opent met een teksteditor.

  • Stel op het tabblad Parameters het bestand Type in op SDNF en stel de coördinaten voor de oorsprong in de vakken Oorsprong in als u het bestand op een specifieke locatie wilt.

  • Stel de SDNF-opties in op de pagina SDNF :

   • In het gebied Onderdeel Pos.-nr. een prefix en een startnummer. Dit houdt verband met de instelling Type positie nummer.

   • Selecteer in SDNF versie nummer het SDNF-formaattype ( 2.0 of 3.0 ). SDNF 3.0 is meestal het te selecteren formaat. Met StruCAD is het echter beter om SDNF 2.0 -bestanden uit te wisselen.

   • Stel Fittingen en zaagsnedes meenemen in op Ja (standaard) om zaagsnedes en fittingen mee te nemen in de import. Deze worden alleen opgenomen als ze zich in het SDNF-bestand bevinden.

   • Stel Offsets meenemen in op Ja om offsets te maken. In de meeste gevallen moet u Ja selecteren. No (standaard) positioneert handles van onderdelen op eindpunten van onderdelen.

   • U kunt een logbestand maken. Als de import mislukt, kunt u in het logbestand de reden onderzoeken. Controleer het logbestand zelfs wanneer de import gelukt lijkt te zijn. In het bestand Maak logbestand kunt u Maken selecteren om een nieuw logbestand te maken en telkens het vorige logbestand te verwijderen wanneer u het model importeert. Als u Toevoegen selecteert (standaard), worden de logbestandsgegevens aan het einde van het bestaande logbestand toegevoegd.

   • U kunt ook selecteren hoe het logbestand wordt weergegeven, waarbij de opties Met een externe viewer (zoals Microsoft Kladblok), Nee en In dialoog zijn. Er wordt een aparte dialoogvensterlijst gemaakt waarin het bestand alleen kan worden weergegeven.

   • Voer de naam van het logbestand in of blader naar een bestaand logbestand.

   • Het SDNF-bestand bevat ID's die kunnen worden opgenomen in gebruikersattributen van onderdelen of worden gebruikt als positienummers. In Type positie nummer selecteert u Posnummer als u wilt dat de ID het positienummer van het onderdeel wordt. Gebruik de velden Onderdeel Pos_No met deze optie. Selecteer Universele ID nummers als u wilt dat de ID een gebruikersattribuut voor het onderdeel wordt. In de meeste gevallen selecteert u Universele ID nummers. Als u gebruikersattributen zichtbaar wilt maken, moet u deze toevoegen aan het bestand objects.inp. Voor bestandsimport vanuit PDS of PDMS is Universele ID nummers de gebruikelijke optie.

  • Als u een lijst wilt maken van de import, voert u de gewenste gegevens in op het tabblad Lijst.

  • Op het tabblad Geavanceerd kunt u enkele variabelen instellen. Normaalgesproken hoeft u de standaardwaarden niet te wijzigen.

 7. Klik op OK om naar het dialoogvenster Nieuw import model te gaan.
 8. Selecteer de importmodelnaam in de lijst en klik op Importeren.

  U kunt ook op de knoppen Nieuw of Eigenschappen klikken als u enkele wijzigingen wilt uitvoeren.

  In Tekla Structures wordt het dialoogvenster Importmodel info weergegeven.

 9. Selecteer welke versie van onderdelen die u wilt importeren.
 10. Klik op Alles accepteren.

  De optie Alles accepteren wordt meestal gebruikt bij het importeren van een nieuw model over een bestaande heen. Als u het model hebt gewijzigd en het opnieuw wilt importeren, kunt u ook alle wijzigingen weigeren door op Weiger alles te klikken of individuele wijzigingen accepteren of weigeren door op Selecteer individueel... te klikken.

 11. Tekla Structures geeft het bericht Wilt u het importmodel voor latere imports opslaan? weer Klik op Ja.

  Het importmodel wordt weergegeven in een modelvenster van Tekla Structures.

 12. Klik met de rechtermuisknop op het modelvenster en selecteer Pas werkgebied aan, aan complete model om er zeker van te zijn dat het geïmporteerde model volledig zichtbaar is.
 13. Als er onderdelen ontbreken, controleert u de waarden Vensterdiepte Boven en Onder in het dialoogvenster Venster eigenschappen en wijzigt u deze indien nodig.
Opmerking:

Als u gegevens wilt importeren die in onderdelen van Tekla Structures ontbreken, kunt u de SDNF-verlenglijn in het te importeren SDNF-bestand en het gebruikersattribuut REVISION_NUMBER in Tekla Structures gebruiken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen