Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Conversiebestanden

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Conversiebestanden

Conversiebestanden

Met conversiebestanden worden de namen van profiel, dubbel profiel en materiaal van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.Conversiebestanden zijn eenvoudige tekstbestanden met in de eerste kolom de Tekla Structures -naam en in de tweede kolom de naam die in het andere softwarepakket wordt gebruikt.Kolommen worden gescheiden door een spatie.Alle parametrische profielen moeten worden ingevoerd in het profielconversiebestand.

U kunt hetzelfde conversiebestand gebruiken voor zowel het importeren als het exporteren van modellen en u kunt de locatie van de conversiebestanden in de meeste import- en exporttools specificeren.

Als u een naam van een conversiebestand zonder pad invoert, wordt in Tekla Structures in de huidige modelmap naar het bestand gezocht. Als u het vak leeg laat, zoekt Tekla Structures naar het bestand dat door de variabele XS_PROFDB in Bestand > Instellingen > Geavanceerde opties > Bestand locaties wordt aangegeven. Dit is ook het geval als de tool u niet toestaat het pad en het conversiebestand te definiëren.

Tekla Structures heeft verschillende conversiebestanden in de standaardinstallatie, maar u kunt ook uw eigen conversiebestanden maken. Standaardconversiebestanden bevinden zich in de map \environments\<environment>\profil. Alle conversiebestanden hebben de extensie .cnv.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen