Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Dialoogvenstereigenschappen opslaan en laden

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Dialoogvenstereigenschappen opslaan en laden

Dialoogvenstereigenschappen opslaan en laden

U kunt vooraf gedefinieerde sets met eigenschappen voor model- en tekeningobjecten opslaan en deze eigenschappen later laden wanneer u nieuwe objecten maakt. Tekla Structures slaat de eigenschappenbestanden in de modelmap op, inclusief de eigenschappen van subdialoogvensters.

 1. Voer in het dialoogvenster de eigenschappen in die u wilt opslaan.
 2. Voer in het vak naast de knop Opslaan als een naam voor de nieuwe set met eigenschappen in.

  Bijvoorbeeld MijnEigenschappen.

 3. Klik op Opslaan als.

  De set met eigenschappen is nu toegevoegd aan de lijst met opgeslagen eigenschappen:

 4. Als u een set met eigenschappen wilt laden, selecteert u de set in de lijst en klikt u vervolgens op Laad.
 5. Als u wijzigingen in een bestaande set eigenschappen wilt aanbrengen:
  1. Laad de set met eigenschappen die u wilt wijzigen.
  2. Wijzig de eigenschappen.
  3. Klik op Opslaan.

   Tekla Structures slaat de wijzigingen op in het bestand dat in de lijst wordt weergegeven, waarbij de oude set eigenschappen wordt overschreven.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen