De grootte en de vorm van een object wijzigen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

De grootte en de vorm van een object wijzigen

De grootte en de vorm van een object wijzigen

U kunt de grootte en de vorm van modelobjecten wijzigen en deze verplaatsen door handles voor rechtstreekse wijziging te gebruiken. Als u een object in een modelvenster selecteert, geeft Tekla Structures de handles en maatlijnen weer die specifiek voor dat modelobject zijn.

Rechtstreekse wijziging kan met de volgende objecttypen worden gebruikt:

 • Onderdelen
 • Constructieobjecten
 • Stramienen en stramienlijnen
 • Trimlijnen
 • Polygoonuitsnijdingen
 • Wapening
 • Richtlijnen en modificatoren van stavensets
 • Stortnaden
 • gebruikerscomponenten van het type Onderdeel
 • Lasten
 1. Zorg ervoor dat Rechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

  Als u rechtstreekse wijziging wilt in- of uitschakelen, klikt u opof drukt u op Ctrl+D.

 2. Klik op het object om het te selecteren.

  In Tekla Structures worden de handles weergegeven waarmee u het object kunt wijzigen.

  Ook de betreffende afmetingen worden weergegeven als u de muisaanwijzer langzaam over de randen van het object beweegt. De maatlijnkleuren volgen de kleuren van de coördinaatassen van het werkvlak: rood in de X-richting, groen in de Y-richting en blauw in de Z-richting. Diagonale maatlijnen zijn magenta.

 3. Versleep één van de handles om de vorm van het object te wijzigen.

  Hier volgen enkele voorbeelden van de handles voor rechtstreekse wijziging:

  Handle Omschrijving
  Referentiepunthandle
  Middelpunthandle

  Eindpunthandle (alleen voor wapeningsstaven)

  Vlakhandle
  Lijnhandle

  Ashandle (alleen voor gebruikerscomponenten van het type Onderdeel)

  Rotatiehandle (alleen voor gebruikerscomponenten van het type Onderdeel)

  Tip:

  U kunt tijdens het verslepen van een handle de snapknoppen gebruiken. Als u de snapknoppen tijdelijk wilt uitschakelen, houdt u de Shift -toets tijdens het verslepen van een handle ingedrukt.

 4. Als u de totaalmaten van het object wilt wijzigen, verplaatst u de maatlijnpijlpunten.

  U kunt een pijlpunt naar een nieuwe locatie verslepen of u kunt een exacte afstand of coördinaten invoeren.

  1. Selecteer de pijlpunt van de maatlijn die u wilt verplaatsen. Bijvoorbeeld:

   Als u een maatlijn aan beide uiteinden wilt wijzigen, selecteert u beide pijlpunten.

  2. Voer de afstand of de coördinaten in.

   Wanneer u gaat invoeren, geeft Tekla Structures het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in weer. Klik op OK om de maatlijn te bevestigen.

 5. Als u een nieuwe objecthoek wilt toevoegen, versleept u een middelpuntshandle. Bijvoorbeeld:

 6. Als u meer wijzigingsopties wilt weergeven, selecteert u een handle.

  Er verschijnt een contextuele werkbalk met meer opties. De beschikbaarheid van de opties is afhankelijk van het object en de handle dat/die u heeft geselecteerd.

  Klik op deze knop

  Om het volgende te doen

  Locatie

  Verplaats een handle naar een willekeurige locatie in de 3D-ruimte.

  Verplaats een handle alleen in het XY-vlak.

  Verplaats een handle alleen in de Z-richting.

  Verplaats een handle alleen in de parallelle richting.

  Verplaats een handle alleen in de loodrechte richting.

  Verplaats een handle alleen in het geselecteerde onderdeelvlak. Selecteer een vlak en versleep de handle naar een nieuwe locatie.

  Deze optie kan handig zijn als u bijvoorbeeld met een schuin dak werkt.

  Controleer de zichtbaarheid van de maatlijnen voor rechtstreekse wijziging. Klik op het oogsymbool om maatlijnen weer te geven of te verbergen.

  • X-, Y- en Z-maatlijnen : Alle orthogonale maatlijnen in werkvlakrichtingen X, Y en Z worden weergegeven.

  • Totale maatlijnen : Alleen de totale lengte wordt weergegeven.

  Geef middelpunthandles weer of verberg deze.

  Voeg een nieuw punt aan het einde van een object toe.

  Alleen beschikbaar voor objecten die door meerdere punten lopen, zoals polyprofielen, wanden, betonstroken en modificatoren van stavensets.

  Opmerking:

  Enkele van deze opties bevinden zich in een uitbreidbaar gedeelte op de contextuele werkbalk. Klik op het kleine driehoekssymbool op de contextuele werkbalk om de opties weer te geven of te verbergen:

 7. Als u een handle wilt verwijderen, selecteert u deze en drukt u op Verwijderen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen