Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Standaard toetsenbordsneltoetsen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Standaard toetsenbordsneltoetsen

Standaard toetsenbordsneltoetsen

Tekla Structures bevat een groot aantal toetsenbordsneltoetsen waarmee u uw werk kunt versnellen.

Als u de standaard snelkoppelingen wilt wijzigen, raadpleegt u Toetsenbordsneltoetsen aanpassen.

Algemene commando's

Commando

Sneltoets

Help

F1

Help: wanneer de knopinfo geopend is

Ctrl + F1

Model openen

Ctrl+O

Nieuw model maken

Ctrl+N

Model opslaan

Ctrl+S

Verwijderen

Del

Eigenschappen

Alt+Enter

Undo

Ctrl+Z

Redo

Ctrl+Y

Interrupt

Esc

Herhaal laatste commando

Enter

Contextuele werkbalk weergeven/verbergen

Ctrl + K

Knop rechtstreekse wijziging in-/uitschakelen

Ctrl + D

Snel starten

Ctrl + Q

Variabelen

Ctrl + E

De database Applicaties en componenten

Ctrl + F

Opties renderen

Commando

Sneltoets

Onderdelen draadvenster

Ctrl+1

Onderdelen draadvenster met schaduw

Ctrl+2

Onderdelen verborgen lijnen

Ctrl+3

Onderdelen gerenderd

Ctrl+4

Alleen geselecteerde onderdeel weergeven

Ctrl+5

Componenten draadvenster

Shift+1

Componenten draadvenster met schaduw

Shift+2

Componenten verborgen lijnen

Shift+3

Componenten gerenderd

Shift+4

Alleen geselecteerde componenten weergeven

Shift+5

Objecten selecteren

Commando

Sneltoets

Rollover Highlight aan/uit

H

Selectieknop Alles selecteren

F2

Selectieknop Onderdelen selecteren

F3

Alles selecteren

Ctrl+A

Merk selecteren

Alt+object

Aan selectie toevoegen

Shift

Selectie in-/uitschakelen

Ctrl

Selectiefilters

Ctrl+G

Object verbergen

Shift+H

Snappen

Commando

Sneltoets

Naar referentielijnen/-punten snappen

F4

Naar geometrielijnen/-punten snappen

F5

Naar dichtstbijzijnde punt snappen

F6

Naar een willekeurige positie snappen

F7

Orthogonaal

O

Invoer relatieve coördinaten

R

Invoer absolute coördinaten

A

Invoer globale coördinaten

G

Naar volgende positie snappen

Tabblad

Naar vorige positie snappen

Shift+Tab

X-, Y- of Z-coördinaten vergrendelen

X , Y of Z

Objecten kopiëren en verplaatsen

Commando

Sneltoets

Kopiëren

Ctrl+C

Verplaatsen

Ctrl+M

Drag and drop

D

Smart Select

S

Het model weergeven

Commando

Sneltoets

De vensterlijst openen

Ctrl+I

3D-/2D-venster

Ctrl+P

Schakelen tussen vensters

Ctrl+Tab

Bijgewerkt venster

Ctrl + U

Zoom origineel

Home

Zoom vorige

Einde

Inzoomen

Page Up

Uitzoomen

Page Down

Roteren met muis

Ctrl+R

Roteren met toetsenbord

Ctrl+pijltoetsen

Shift+pijltoetsen

Het vensterrotatiepunt instellen

V

Automatische rotatie

Shift+R

Shift+T

Verschuiven

P

Verschuiven met middelste muisknop

Shift+M

Naar rechts verplaatsen

Naar links verplaatsen

Omlaag verplaatsen

Omhoog verplaatsen

pijltoetsen

Vliegen

Shift+F

Kijkvlak maken

Shift+X

Het model controleren

Commando

Sneltoets

Informatie object

Shift+I

Afstand meten

F

Lijst maken

Ctrl+B

Tekeningen

Commando

Sneltoets

De Tekeningenlijst in een model openen

Ctrl+L

De Tekeningenlijst in de Tekening Editor openen

Ctrl+O

Tekeningen afdrukken

Shift+P

Volgende tekening openen

Ctrl+Page Down

Vorige tekening openen

Ctrl+Page Up

Associativiteitssymbool

Shift+A

Stel Kleurinstelling voor volgende tekening in

B

Ghost outline

Shift+G

Orthogonale maatvoering maken

G

Vrije maatlijn toevoegen

F

Een tekening openen nadat deze werd gemaakt

Ctrl+Shift

In de Tekeningenlijst : Gebruikersattributen openen

Alt+U

In de Tekeningenlijst : Aan de Tekeningendatabase toevoegen

Ctrl+M

In de Tekeningenlijst : Revisiebewerking

Ctrl+R

In de Tekeningendatabase : Alles selecteren

Ctrl+A

In de Tekeningendatabase : Tekeningen voor alle onderdelen maken

Alt+A

In de Tekeningendatabase : Tekeningen maken

Alt+C

UCS-oorsprong instellen

U

UCS met 2 punten instellen

Shift+U

Oriëntatie in-/uitschakelen

Ctrl+T

Huidige resetten

Ctrl+1

Alles resetten

Ctrl+0

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen