Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

DXK_SYMBOLPATH

Laatst bijgewerkt August 26, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

DXK_SYMBOLPATH

DXK_SYMBOLPATH

Deze variabele moet in een initialisatiebestand (.ini) worden ingesteld.

Deze variabele is systeemspecifiek en wordt uit teklastructures.ini gelezen. Deze kan ook lokaal worden ingesteld, zie uw ini-bestand van de omgeving ( env_<environment_name>.ini ). Normaalgesproken hoeven systeemspecifieke instellingen niet te worden gewijzigd. Wijzig deze niet als u geen beheerder bent.

Deze variabele verwijst naar een of meer mappen die Tekla Structures -symboolbibliotheken bevatten. Deze mappen bevatten ook de DWG-bestanden die worden gebruikt in snapsymbolen en handles. De volgorde van mappen in DXK_SYMBOLPATH is van belang: als er dubbele bestanden voorkomen, wordt het eerst gevonden bestand gebruikt. Alle bestanden worden uit alle gedefinieerde mappen gelezen.

DXK_SYMBOLPATH wordt gedefinieerd in het omgevingsinitialisatiebestand <your_environment>.ini dat zich bevindt in ..\Tekla Structures\<version>\<environments>\<your_environment\ en het Tekla Structures-initialisatiebestand teklastructures.ini dat zich bevindt in de map ..\Tekla Structures\<version>\nt\bin\.

Scheid verschillende paden van mappen met een puntkomma (;). Laat een pad van een map altijd eindigen met een backslash.

Voorbeeld

Voorbeeld met één map:

DXK_SYMBOLPATH=C:\ProgramData\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols\

Voorbeeld met verschillende mappen:

DXK_SYMBOLPATH=%XS_FIRM%;%XSDATADIR%\environments\usimp\us_common\symbols\;%XSDATADIR%\environments\common\symbols\

In het laatste voorbeeld worden in Tekla Structures eerst uw eigen symboolbestanden gecontroleerd in uw bedrijfsmap, vervolgens de symboolbestanden in de map met symbolen uit de Amerikaanse omgeving en ten slotte de symboolbestanden in de algemene map met omgevingssymbolen. Als er een dubbel bestand voorkomt, wordt het bestand gebruikt dat het eerst wordt gevonden in Tekla Structures.

Opmerking:

Vanaf Tekla Structures versie 19.0 hebben de mappaddefinities zoals %DATADIR% of %XS_FIRM% in DXK_SYMBOLPATH de paden niet correct geconverteerd wanneer deze in options.ini uit de bedrijfsmap werden gebruikt. Deze definities werken echter correct indien ze in user.ini worden gebruikt. Momenteel moet u de absolute paden voor DXK_SYMBOLPATH in options.ini in de bedrijfsmap schrijven, zoals in het onderstaande voorbeeld:

DXK_SYMBOLPATH=C:\TeklaStructures\21.0\environments\common\symbols\;C:\firm\Symbols\;

Een bedrijfsmap voor afbeeldingen en symbolen gebruiken

U kunt een bedrijfsmap definiëren waarin Tekla Structures altijd naar afbeeldingen en symbolen zoekt. Wanneer u afbeeldingen en symbolen in deze map opslaat, hoeft u ze niet naar een andere map te verplaatsen als u een nieuwe versie van Tekla Structures installeert. Bij de installatie van een nieuwe versie worden de bestanden in de bedrijfsmap niet vervangen. Raadpleeg voor meer informatie over het definiëren van de bedrijfsmap voor afbeeldingen en symbolen Een bedrijfsmap voor afbeeldingen en symbolen definiëren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen