Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

Laslabeleigenschappen tekenen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Laslabeleigenschappen tekenen

Laslabeleigenschappen tekenen

In het dialoogvenster Laslabeleigenschappen kunt u de eigenschappen van een laslabel dat handmatig in een tekening is toegevoegd weergeven en wijzigen.

Optie

Beschrijving

Prefix

a= nominale keelhoogte, s= nominale keelhoogte inclusief inbranding, z= nominale beenlengte

Grootte

De grootte van de las.

Type

Het type van de las.

U kunt enkele symbolen van het lastype aanpassen. Raadpleeg voor meer informatie Lastypesymbolen aanpassen.

Hoek

De hoek van de lasvoorbewerking, afwerking of groef.

Tekla Structures geeft de hoek aan tussen het symbool voor het lastype en het symbool voor de contour van het vultype.

Contour

De contour van een las kan zijn:

 • Geen

 • Uitlijnen

 • Bol

 • Hol

Afwerking

Tekla Structures geeft het afwerkingssymbool weer boven het symbool voor het lastype in tekeningen. De opties zijn:

 • G (Grind: Slijpen)

 • M (Machine)

 • C (Chip)

 • (Afgewerkte las voegen)

 • (Vloeiend lasoppervlakte)

Lengte

De lengte van een standaardlas is afhankelijk van de lengte van de verbinding tussen de gelaste onderdelen. U kunt de exacte lengte van een polygoonlas bijvoorbeeld instellen door het begin- en eindpunt van de las aan te geven.

Steek

De hart-op-hart-afstand van lassen voor niet-continue lassen.

Als u onderbroken lassen wilt maken, definieert u de hart-op-hart-afstand en de steek van de lassen. Tekla Structures berekent de afstand tussen de lassen als de steek minus de lengte van de las.

Tekla Structures gebruikt standaard het teken – om de laslengte en de steek te scheiden, bijvoorbeeld 50–100. Als u het scheidingsteken wilt wijzigen, bijvoorbeeld in @, stelt u de variabele XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR in op @.

Effectieve lasdikte

De lasgrootte die wordt gebruikt in de berekening van de lassterkte.

Lasopening

De ruimte tussen de gelaste onderdelen.

Referentie tekst

Extra informatie die wordt weergegeven in het lassymbool, bijvoorbeeld informatie over de lasspecificatie of het lasproces.

Rand/Rondom

Geeft aan of slechts één rand of de hele omtrek van een vlak moet worden gelast.

Een cirkel in het lassymbool in tekeningen geeft aan dat de optie Rondom gebruikt is.

Werkplaats/Montage

Geeft aan waar de las moet worden gemaakt.

Steeklas

Stel deze optie in op Ja om een niet-zigzaggende intermitterende las te maken.

Steeklassen worden aan beide zijden van het gelaste onderdeel in een zigzagpatroon aangebracht. Tekla Structures geeft in lassymbolen aan dat het lastype zigzag is.

Als u deze optie op Nee zet, wordt er een niet-zigzaggende intermitterende las gemaakt. Ga als volgt te werk om de steek in een laslabel weer te geven: stel Steek in op een waarde groter dan 0,0.

Plaatsen

Zoekstap is de grootste afstand die Tekla Structures bij het zoeken naar een lege ruimte voor het laslabel gebruikt.

Minimale afstand is de kleinste afstand die Tekla Structures bij het zoeken naar een lege ruimte voor een laslabel gebruikt.

Kwadrant definieert de gebieden waarin Tekla Structures naar een ruimte zoekt om de laslabels te plaatsen.

Plaatsing is de methode die wordt gebruikt om laslabels te plaatsen.

 • Met Vrij bepaalt Tekla Structures de plaats en richting van de maatlijn op basis van de instellingen voor Richting.

 • Vast u kunt de las op elk punt plaatsen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen