2017 Table of Contents

Tekeningaanzichten naar een andere tekening verplaatsen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Tekeningaanzichten naar een andere tekening verplaatsen

Tekeningaanzichten naar een andere tekening verplaatsen

U kunt doorsnede- en detailvensters naar een andere tekening verplaatsen via de tekeningenlijst. Als u aanzichten naar een andere tekening verplaatst, bevatten de doel- en brontekening een referentie naar elkaar.

Tip:

Overzichttekeningen bevatten vaak veel informatie. Als u lege overzichttekeningen wilt maken, kunt u details of doorsneden van de oorspronkelijke overzichttekeningen naar de lege tekening verplaatsen.

 1. Selecteer in een geopende tekening het kader van het tekeningaanzicht dat u wilt verplaatsen.
 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Verplaats naar tekening in het contextmenu.
 3. Selecteer de doeltekening in de Tekeningenlijst.

  Nadat u het commando Verplaats naar tekening hebt gestart, kunt u andere tekeningaanzichten selecteren en meerdere tekeningaanzichten in één keer verplaatsen. Als u meerdere tekeningaanzichten hebt geselecteerd voordat u het commando Verplaats naar tekening hebt gestart, is het commando niet beschikbaar.

 4. Klik op Verplaats in het dialoogvenster Verplaats venster naar tekening.
 5. Sluit en sla de brontekening op.

  Tekla Structures verplaatst het geselecteerde aanzicht naar de doeltekening en maakt referenties tussen de bron- en doeltekeningen.

 6. Open de doeltekening vanuit de Tekeningenlijst.

  In de Tekeningenlijst wordt aangegeven dat de tekening is bijgewerkt.

 7. Rangschik indien nodig de tekeningaanzichten.
 8. Sla de doeltekening op.

Voorbeeld

In dit voorbeeld bevinden zich twee tekeningen in de Tekeningenlijst : BEAM1 en BEAM2.

Doorsnedevenster C-C wordt verplaatst van tekening BEAM1 naar BEAM2. Hieronder ziet u het oorspronkelijke doorsnedevenster in brontekening BEAM1.

Dit venster wordt verplaatst naar tekening BEAM2 volgens de bovenstaande instructies. Hierna ziet u het verplaatste doorsnedevenster in doeltekening BEAM2. Het vensterlabel bevat de naam van brontekening BEAM1.

In brontekening BEAM1 bevat het doorsnedelabel van het verplaatste doorsnedevenster een referentie naar doeltekening BEAM2.

Tip:

U kunt de volgende variabelen gebruiken om de referentietekst voor doorsnedelabels in te stellen:

XS_SECTION_VIEW_REFERENCE

XS_SECTION_SYMBOL_REFERENCE

XS_DETAIL_VIEW_REFERENCE

XS_DETAIL_SYMBOL_REFERENCE

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen