Windbelastingseigenschappen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Windbelastingseigenschappen

Windbelastingseigenschappen

Gebruik het dialoogvenster Windbelasting generator (28) om de eigenschappen van windbelastingen te bekijken en te wijzigen.

Optie

Beschrijving

Richting windbelasting

De hoofdrichting van de wind.

De opties zijn:

  • Globale X

  • Globale -X

  • Globale Y

  • Globale -Y

  • Globale X, -X, Y, -Y (voor alle richtingen)

Nominale wind druk

De nominale waarde van de winddruk.

Hoogste niveau

Het hoogste niveau van de windbelastingen.

Laagste niveau

Het laagste niveau van de windbelastingen.

Grondniveau

Het niveau van de grond rond het gebouw.

Onderdeel namen

Onderdelen waarop de belasting wordt toegepast of niet toegepast.

Raadpleeg ook Lastdragende onderdelen op naam definiëren.

Voor

De externe windvormfactoren voor de loefzijde, lijzijde en de zijwanden.

Een positieve waarde geeft een druk aan, een negatieve waarde een zuiging.

Linker Zijde

Achter

Rechterzijde

Intern

De interne windvormfactor.

Tabblad Z-profiel

De verdeling van windbelasting langs de hoogte van het gebouw in termen van drukfactoren. Begint vanaf het grondniveau.

De tabbladen Globale X , Globale Y , Globale -X , Globale -Y

Een tabblad voor iedere windrichting waarop u zones voor geconcentreerde hoekbelastingen op iedere wand kunt definiëren.

Elke zone heeft de hoogte van de wand. Definieer de breedte van de zone door middel van afmetingen of verhoudingen. U kunt maximaal vijf zones per wand definiëren.

Wanden worden genummerd in de volgorde waarin u punten aanwijst om de vorm van het gebouw op het laagste niveau aan te geven.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen