Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Temperatuursbelastingseigenschappen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Temperatuursbelastingseigenschappen

Temperatuursbelastingseigenschappen

Gebruik het dialoogvenster Temperatuur belasting eigenschappen om de eigenschappen van een temperatuursbelasting of een spanning te bekijken en te wijzigen. Een bestand met eigenschappen van temperatuursbelastingen heeft de bestandsextensie .lm6.

Optie

Beschrijving

Lastnaam groep

De belastingsgroep waar de belasting toe behoort.

Als u de eigenschappen van de lastengroep wilt weergeven of een nieuwe lastengroep wilt maken, klikt u op Lastengroepen.

Temperatuursverandering voor axiale uitzetting

Temperatuurswijziging in het onderdeel.

Temperatuur verschil tussen de zijkanten

Verschil in temperatuur tussen de linker- en rechterzijkant van een onderdeel.

Temperatuur verschil tussen boven en onderzijde

Verschil in temperatuur tussen het bovenoppervlak en het onderoppervlak van een onderdeel.

Aanvankelijke axiale uitzetting

Axiale spanning van een onderdeel.

Een positieve waarde geeft een uitzetting aan, een negatieve waarde een inkrimping.

Lasten koppelen

Geeft aan of de belasting aan een onderdeel is gekoppeld.

Belasting afdragende onderdelen

Onderdelen waarop de belasting wordt toegepast of niet wordt toegepast, op basis van de onderdeelnaam of selectiefilters.

Begrenzingsomgeving van de last

Afmetingen van de begrenzingsomgeving in de x-, y- en z-richting.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen