Workflow van structurele berekeningen in Tekla Structures

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Workflow van structurele berekeningen in Tekla Structures

Workflow van structurele berekeningen in Tekla Structures

Hieronder vindt u een voorbeeld van de stappen die u wellicht moet uitvoeren wanneer u structuren berekent met behulp van Tekla Structures. Afhankelijk van uw project zullen sommige stappen niet nodig zijn en zullen andere stappen herhaald moeten worden of in een andere volgorde moeten worden uitgevoerd.

Maak voordat u begint de belangrijkste belastingdragende onderdelen die u moet berekenen. U hoeft in deze fase geen verbindingen te detailleren of te maken. Als u een gedetailleerd model hebt of als het fysieke model meer onderdelen bevat dan u moet berekenen, kunt u deze onderdelen uitsluiten van de berekening.

Ga als volgt te werk om in Tekla Structures een structurele berekening uit te voeren:

 1. De lastenmodelleringscode instellen.

 2. Maak lastengroepen.

 3. Lasten maken.

 4. Definieer de eigenschappen voor een basisrekenmodel.

 5. Als u geen rekenmodel van het gehele fysieke model en de lastenmodellen wilt maken, definieert u welke objecten in het rekenmodel moeten worden opgenomen.

 6. De rekenapplicatie selecteren.

 7. Maak een nieuw rekenmodel met de standaardeigenschappen van het rekenmodel.

 8. Controleer het rekenmodel en de rekenonderdelen in een Tekla Structures modelvenster.

 9. Exporteer het rekenmodel naar de rekenapplicatie om daarin een test uit te voeren.

 10. Indien nodig wijzigt u het rekenmodel of de rekenonderdelen en hun eigenschappen. U kunt bijvoorbeeld:

 11. Maak zo nodig alternatieve of subrekenmodellen.

 12. Maak lastencombinaties.

 13. Exporteer het rekenmodel naar de rekenapplicatie en voer de berekening uit.

 14. Voeg zo nodig speciale belastingen en andere vereiste instellingen toe in de rekenapplicatie.

 15. Verwerk het rekenmodel of de berekeningsresultaten zo nodig verder met de rekenapplicatie. U kunt bijvoorbeeld onderdeelprofielen wijzigen.

 16. Importeer de berekeningsresultaten in Tekla Structures , bekijk ze en gebruik ze bijvoorbeeld in verbindingsontwerp.

 17. Als op grond van de berekeningsresultaten onderdeelprofielen moesten worden gewijzigd, importeert u deze wijzigingen in Tekla Structures.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen