Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

De eigenschappen van een belasting definiëren

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

De eigenschappen van een belasting definiëren

De eigenschappen van een belasting definiëren

Het is een goed idee om de belastingseigenschappen te definiëren of te controleren voordat u een belasting maakt.

 1. Klikt op het tabblad Analysis & Design op Belastingseigenschappen en vervolgens op een relevant belastingstype.

  Klik bijvoorbeeld op Oppervlakte last om de eigenschappen van de oppervlaktebelasting te definiëren.

 2. In het dialoogvenster van de belastingseigenschappen:
  1. Voer de eigenschappen in of wijzig deze.
   • Selecteer een belastingsgroep.

   • Definieer indien nodig de grootte en de vorm van de belasting.

   • Voeg de belasting aan een onderdeel of een positie toe.

    U kunt geen belasting aan een onderdeel toevoegen nadat u de belasting hebt gemaakt.

    U kunt een belasting van een onderdeel losmaken nadat u de belasting hebt gemaakt.

   • Definieer de belastingdragende onderdelen.

   • Pas indien nodig de lengte of het oppervlakte van de belasting aan.

   • Wijzig indien nodig de verdeling van de belasting op het dialoogvenster Afdracht.

  2. Klik op OK om de eigenschappen op te slaan.

Tekla Structures gebruikt deze eigenschappen als u nieuwe belastingen van dit type maakt.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen