Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Rekenmodellen met rekenapplicaties samenvoegen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Rekenmodellen met rekenapplicaties samenvoegen

Rekenmodellen met rekenapplicaties samenvoegen

U kunt Tekla Structures -rekenmodellen met modellen in sommige externe rekenapplicaties samenvoegen. Dit betekent dat u de wijzigingen op de fysieke en rekenmodellen van Tekla Structures , zelfs nadat u deze naar een rekenapplicatie hebt geëxporteerd, kunt uitvoeren en toch de aan de geëxporteerde modellen aangebrachte toevoegingen in de rekenapplicatie kunt bewaren.

U kunt bijvoorbeeld een Tekla Structures -model maken, er een rekenmodel van maken, het rekenmodel naar een rekenapplicatie exporteren, in de rekenapplicatie speciale lasten aan het model toevoegen en de berekening uitvoeren. Als u vervolgens in Tekla Structures wijzigingen in het fysieke model of het rekenmodel wilt aanbrengen, kunt u modellen in de rekenapplicatie samenvoegen. Als u geen modellen samenvoegt en u het gewijzigde Tekla Structures -rekenmodel opnieuw naar de rekenapplicatie exporteert, verliest u de toevoegingen die u in het model in de rekenapplicatie hebt aangebracht.

Zie Berekenings- en toetsingssystemen voor meer informatie.

Rekenmodellen via SAP2000 samenvoegen

U kunt Tekla Structures -rekenmodellen met modellen in SAP2000 samenvoegen.

Tekla Structures - en SAP2000-rekenmodellen worden standaard niet samengevoegd. Dit betekent dat er altijd een nieuw SAP2000-model wordt gemaakt wanneer u een Tekla Structures -rekenmodel naar SAP2000 exporteert.

Als u ervoor kiest om een Tekla Structures -rekenmodel met een model in SAP2000 samen te voegen, worden de wijzigingen in het fysieke of het rekenmodel van Tekla Structures met het model in SAP2000 samengevoegd. Extra objecten en definities zoals onderdelen, staven, lasten en lastencombinaties die in SAP2000 zijn gemaakt, blijven in SAP2000 bewaard. Extra objecten die in SAP2000 zijn gemaakt kunnen niet in Tekla Structures worden geïmporteerd, maar er wordt in de berekening rekening mee gehouden. Ze beïnvloeden de berekeningsresultaten die u in Tekla Structures kunt importeren.

Wanneer de in Tekla Structures gemaakte objecten naar SAP2000 worden geëxporteerd, krijgen ze een prefix "_" voor hun naam. De prefix onderscheidt de objecten die in Tekla Structures zijn gemaakt van de objecten in SAP2000 zijn gemaakt.

Extra lasten die in SAP2000 worden gemaakt, worden aan de lastencombinaties toegevoegd die in SAP2000 worden gemaakt. Als u extra lasten toevoegt aan de lastencombinaties die in Tekla Structures zijn gemaakt, worden de lasten uit deze lastencombinaties verwijderd wanneer u modellen samenvoegt en een Tekla Structures -rekenmodel naar SAP2000 exporteert.

Door het samenvoegen van rekenmodellen van Tekla Structures en SAP2000 kunt u de bestaande rekenknooppunt- en staafnummers in SAP2000 behouden.

 • Bestaande knooppuntnummers worden bewaard als de knooppuntcoördinaten hetzelfde blijven.

 • Bestaande staafnummers worden bewaard als de begin- en eindknooppuntnummers hetzelfde blijven.

 • Oude knooppunt- en staafnummers worden niet opnieuw gebruikt.

Beperkingen

Wijzigingen aan de volgende eigenschappen in Tekla Structures worden in SAP2000 niet bijgewerkt, zelfs niet als u modellen samenvoegt:

 • De profiel- en materiaaleigenschappen van onderdelen als een profiel of materiaalnaam al in SAP2000 bestaat

 • Lastencombinaties als de naam van de lastencombinatie al in SAP2000 bestaat

Als u de wijzigingen die u in SAP2000 hebt aangebracht wilt behouden wanneer u een gewijzigd Tekla Structures -rekenmodel opnieuw exporteert, kunt u de profiel- en materiaaleigenschappen en het lastencombinatietype in SAP2000 aanpassen.

Als u de instellingen van de ondersteuningsvoorwaarden in SAP2000 wijzigt en vervolgens een Tekla Structures -rekenmodel opnieuw exporteert, verliest u deze wijzigingen.

Een Tekla Structures-rekenmodel met een model in SAP2000 samenvoegen

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op Rekenmodellen.
 2. In het dialoogvenster Rekenmodellen kunt het volgende doen:
  • Als u een bestaand rekenmodel wilt samenvoegen, selecteert u het rekenmodel en klikt u vervolgens op Eigenschappen om de eigenschappen te controleren en te wijzigen.

  • Als u een nieuw rekenmodel wilt maken, klikt u op Nieuw.

 3. In het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel doet u het volgende:
  1. In de lijst Reken applicatie selecteert u SAP2000.
  2. Klik op Meer instellingen op het tabblad Rekenmodel.
  3. In de lijst Modellen combineren met rekenapplicatie selecteert u Actief.
  4. Als u een nieuw rekenmodel samenvoegt, moet u indien nodig de andere eigenschappen van het rekenmodel wijzigen.
  5. Klik op OK om de eigenschappen van het rekenmodel op te slaan.
Tekla Structures voegt de modellen de volgende keer dat u het Tekla Structures -rekenmodel naar SAP2000 exporteert samen om de berekening uit te voeren.

Samengevoegde rekenmodellen resetten

U kunt het samenvoegen van modellen tussen Tekla Structures en externe rekenapplicaties resetten.

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op Rekenmodellen.
 2. In het dialoogvenster Rekenmodellen doet u het volgende:
  1. Selecteer het te resetten rekenmodel.
  2. Klik op Eigenschappen.
 3. In het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel doet u het volgende:
  1. Klik op Meer instellingen op het tabblad Rekenmodel.
  2. In de lijst Modellen combineren met rekenapplicatie selecteert u Uitgeschakeld.
  3. Klik op OK om de eigenschappen van het rekenmodel op te slaan.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen