Grootte van de belasting

Laatst bijgewerkt August 26, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Grootte van de belasting

Grootte van de belasting

De grootte van de belasting kan in de x-, y- en z-richting liggen. Het coördinatensysteem is hetzelfde als het huidige werkvlak. Positieve coördinaten geven een positieve belastingsrichting aan.

Als u bijvoorbeeld belastingen loodrecht op schuine onderdelen maakt, kunt u belastingen nauwkeurig plaatsen door het werkvlak te verschuiven.

Sommige belastingstypen kunnen meerdere waarden voor de grootte hebben. De grootte van een lijnbelasting kan bijvoorbeeld variëren over de belaste lengte.

De volgende letter in de dialoogvensters met belastingeigenschappen duiden verschillende typen grootte aan:

  • P staat voor een kracht die op een positie, langs een lijn of over een oppervlakte werkt.

  • P staat voor buigende momenten die op een positie of langs een lijn werken.

  • T staat voor torsiemomenten die langs een lijn werken.

De eenheden hangen af van de instellingen in Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

De nummering van de waarden voor de grootte in de dialoogvensters met belastingeigenschappen is gerelateerd aan de volgorde waarin u punten aanwijst wanneer u belastingen maakt.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen