Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Belastingscombinatiefactoren

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Belastingscombinatiefactoren

Belastingscombinatiefactoren

In het belastingscombinatieproces gebruikt Tekla Structures gedeeltelijke veiligheidsfactoren en bijvoorbeeld reductiefactoren op belastingsgroepen om belastingscombinaties te maken.

De veiligheidscoëfficiënten die in het limietconditieontwerp nodig zijn:

  • ongunstige veiligheidscoëfficiënt in de uiterste grenstoestand (γ sup )

  • gunstige veiligheidscoëfficiënt in de uiterste grenstoestand (γ inf )

  • ongunstige veiligheidscoëfficiënt in de bruikbaarheidsgrenstoestand (γ sup )

  • gunstige veiligheidscoëfficiënt in de bruikbaarheidsgrenstoestand (γ inf )

Afhankelijk van de codes die u gebruikt, moet u mogelijk andere combinatiefactoren gebruiken.De Eurocode bevat bijvoorbeeld drie reductiefactoren0 , ψ 1 , ψ 2 ).Reductiefactoren sluiten de onuitvoerbare effecten van gelijktijdige belastingen uit.

U kunt waarden voor belastingscombinatiefactoren gebruiken die specifiek zijn voor de bouwcode of die door de gebruiker zijn gedefinieerd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen