Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Een lastengroep verwijderen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Een lastengroep verwijderen

Een lastengroep verwijderen

U kunt één of meerdere belastingsgroepen tegelijkertijd verwijderen.

Attentie:

Wanneer u een belastingsgroep verwijdert, worden in Tekla Structures ook alle belastingen in de belastingsgroep verwijderd.

Als u probeert om de enige belastingsgroep te verwijderen, wordt in Tekla Structures een waarschuwing weergegeven. Er moet minstens één belastingsgroep bestaan.

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op Lastengroepen.
 2. In het dialoogvenster Lasten groepen doet u het volgende:
  1. Selecteer de lastengroep die u wilt verwijderen.

   Als u meerdere belastingsgroepen wilt selecteren, houdt u de Ctrl - of Shift -toets ingedrukt.

  2. Klik op Verwijderen.
 3. Als er zich lasten in de verwijderde lastengroepen bevinden, geeft Tekla Structures een waarschuwingsdialoogvenster weer.

  Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Annuleren om de belastingsgroep en de belastingen in de belastingsgroep niet te verwijderen.

  • Klik op Verwijderen om de belastingsgroep en de belastingen in de belastingsgroep te verwijderen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen