Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Modale massa's voor een rekenmodel definiëren

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Modale massa's voor een rekenmodel definiëren

Modale massa's voor een rekenmodel definiëren

U kunt een modale berekening uitvoeren in plaats van een spanningsberekening. In de modale berekening worden de resonantiefrequenties en de bijbehorend patronen van structurele deformatie (mode shapes) bepaald. U kunt voor resonantie modale massa's definiëren die in plaats van statische belastingscombinaties moeten worden gebruikt.

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op Rekenmodellen.
 2. In het dialoogvenster Rekenmodellen kunt het volgende doen:
  • Klik op Nieuw om een nieuw modaal rekenmodel te maken.

  • Als u een bestaand rekenmodel wilt wijzigen, selecteert u het rekenmodel en klikt u vervolgens op Eigenschappen.

  Het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel wordt geopend.

 3. Selecteer Ja op het tabblad Berekening in de lijst Resonantie model.

  Hierdoor negeert Tekla Structures statische belastingscombinaties.

 4. Definieer op het tabblad Resonantie de resonantie-eigenschappen en belastingsgroepen die als massa's in de resonantie moeten worden opgenomen:
  1. Voer het te berekenen vastgestelde aantal in.
  2. Voer de te berekenen maximale frequentie in.
  3. Schakel de juiste selectievakjes Inclusief eigen gewicht in om aan te geven volgens welke richtlijnen Tekla Structures het eigen gewicht van onderdelen in de modelberekening moet opnemen.
  4. Klik indien geschikt op Kopieer seismische lasten om dezelfde belastingsgroepen in de resonantie op te nemen als in de seismische berekening.
  5. Als u de juiste belastingsgroepen naar de tabel Opgenomen lastengroepen te verplaatsen, selecteert u ze en gebruikt u de pijlknoppen.
  6. Voer voor elke belastingsgroep in de tabel Opgenomen lastengroepen een belastingsfactor in en stel de massarichting in.

   Selecteer in de kolom Massa richting :

   • XYZ om de belasting in alle drie de richtingen op te nemen.

   • Gebruik model standaard om de belasting alleen in de richting van de belasting op te nemen.

 5. Klik op OK.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen