Een oppervlaktelast maken

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Een oppervlaktelast maken

Een oppervlaktelast maken

Oppervlaktebelastingen zijn van invloed op driehoekige of vierkante oppervlakten. Als u de driehoekige belastingvorm selecteert, wordt de belaste oppervlakte gedefinieerd door de punten die u kiest. Als u een vierkante belastingsvorm wilt maken, kiest u drie punten en Tekla Structures bepaalt automatisch het vierde hoekpunt.

Voordat u begint, moet u het werkvlak verplaatsen als u een last loodrecht op een schuin onderdeel moet maken.

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op Lasteigenschappen > Oppervlakte last .
 2. In het dialoogvenster Eigenschappen oppervlakte last doet u het volgende:
  1. Voer de belastingseigenschappen in of wijzig deze.
  2. Selecteer op het tabblad Verdeling of u de belasting aan een onderdeel wilt toevoegen.
  3. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
 3. Klik op het tabblad Analysis & Design op Last > Oppervlaktelast .
 4. Selecteer het onderdeel als u hebt geselecteerd om de belasting aan een onderdeel toe te voegen.
 5. Wijs drie hoekpunten voor de belasting aan.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen