Oppervlaktebelastingseigenschappen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Oppervlaktebelastingseigenschappen

Oppervlaktebelastingseigenschappen

Gebruik het dialoogvenster Eigenschappen oppervlakte last om de eigenschappen van een oppervlaktebelasting te bekijken of te wijzigen. Een bestand met oppervlaktebelastingseigenschappen heeft de bestandsextensie .lm3.

Optie

Beschrijving

Lastnaam groep

De belastingsgroep waar de belasting toe behoort.

Als u de eigenschappen van de lastengroep wilt weergeven of een nieuwe lastengroep wilt maken, klikt u op Lastengroepen.

Tabblad Grootte

De grootte van de belastingen in de x-, y- en z-richting van het werkvlak.

Lastvorm

Hiermee wordt de vorm van de oppervlaktebelasting gedefinieerd.

Lasten koppelen

Geeft aan of de belasting aan een onderdeel is gekoppeld.

Belasting afdragende onderdelen

Onderdelen waarop de belasting wordt toegepast of niet wordt toegepast, op basis van de onderdeelnaam of selectiefilters.

Begrenzingsomgeving van de last

Afmetingen van de begrenzingsomgeving in de x-, y- en z-richting.

Afstanden

Offset die wordt gebruikt om de belaste oppervlakte te vergroten of te verkleinen.

Voer een positieve waarde in voor a om de belaste oppervlakte te vergroten. Om de belaste oppervlakte te verkleinen, voert u een negatieve waarde in.

Tabblad Afdracht

Zie Afdrachtinstellingen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen