Methode voor het opstellen van een berekeningsmodel

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Methode voor het opstellen van een berekeningsmodel

Methode voor het opstellen van een berekeningsmodel

U kunt definiëren welke objecten in een rekenmodel moeten worden opgenomen door de creatiemethode voor een rekenmodel te selecteren.

De beschikbare methoden voor het opstellen van een berekeningsmodel zijn:

Optie

Beschrijving

Gehele model

Alle hoofdonderdelen en -belastingen worden opgenomen, behalve de onderdelen waarvoor de berekeningsklasse is ingesteld op Negeren. In Tekla Structures worden automatisch fysieke objecten aan het rekenmodel toegevoegd wanneer deze worden gemaakt.

Geselecteerde onderdelen & lasten

Alleen geselecteerde onderdelen en belastingen en onderdelen die zijn gemaakt door componenten, worden opgenomen.

Gebruik de volgende knoppen in het dialoogvenster Rekenmodellen om in een later stadium onderdelen en belastingen toe te voegen of te verwijderen:

  • Toevoegen geselecteerde onderdelen

  • Verwijder geselecteerde onderdelen

Venster op vloernivo van geselecteerde onderdelen en lasten

Alleen geselecteerde kolommen, betonplaten, vloerliggers en belastingen worden opgenomen. Tekla Structures vervangt kolommen in het fysieke model door ondersteuningen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen