Werkvlakmanager

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Steel Extensions tekla.extensions-steel@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Werkvlakmanager

Inhoud

 

Doel en beschrijving
Systeemvereisten
Werkvlakmanager installeren
Werkvlakmanager gebruiken
Toepassingsknoppen
Extra informatie
 

Doel en beschrijving

Met de component Werkvlakmanager kunt u de werkvlakken in een model definiëren en beheren.

Systeemvereisten

Versie Tekla Structures: 19.0
.NET Framework versie: 4.0
Omgevingen:   Alle

Werkvlakmanager installeren

U installeert de extensie als volgt:

 1. Download het bestandspakket Werkvlakmanager van het Tekla Extranet.
 2. Pak het bestandspakket uit.

Werkvlakmanager gebruiken

U gebruikt de toepassing als volgt:

 1. Open een Tekla Structures-model.
 2. Als de werkbalk Werkvlakmanager niet zichtbaar is, voert u de volgende stappen uit:
  1. Klik op Extra > Aanpassen om het dialoogvenster Aanpassen te openen.
  2. Selecteer de werkbalk Werkvlakmanager en schakel het selectievakje Zichtbaar in.
 3. Klik op de knop Werkvlakmanager .
 4. Het dialoogvenster Werkvlakmanager wordt geopend.

 1. Als u een werkvlak wilt maken, klikt u op Aanzicht > Werkvlak instellen > en selecteert u een optie voor het maken van het werkvlak.

 1. Klik op het onderdeel (ligger, kolom enzovoort) of wijs de definiërende punten voor het maken van het werkvlak aan.
 2. Voer de naam van het werkvlak in het veld Naam in. (bijvoorbeeld Werkvlak)
 3. Voer een beschrijving van het werkvlak in het veld Beschrijving in. (bijvoorbeeld algemeen)
 4. Klik op de knop Opslaan om het nieuwe werkvlak op te slaan.
 5. Het gemaakte werkvlak verschijnt in het vak Werkvlaklijst.

Toepassingsknoppen

 1. De knop Opslaan

  Gebruik de knop om de gemaakte werkvlakken op te slaan.

  • Als de gegeven naam al bestaat, verschijnt er een waarschuwing: Werkvlak 'Work plane' bestaat al. Overschrijven?

Opmerking: De knop is niet geactiveerd als de velden Naam en Beschrijving leeg zijn.

 1. De knop Instellen

Gebruik de knop als een werkvlak moet weergeven of het gedefinieerde vlak in de Werkvlaklijst is geselecteerd.

Opmerking: De knop is niet geactiveerd als er geen rij wordt geselecteerd.

 1. De knop Verwijderen

Verwijder een bestaand werkvlak.

Opmerking: De knop is niet geactiveerd als er geen rij wordt geselecteerd.

Extra informatie

 • Als Tekla Structures niet is geopend, krijgt de gebruiker de volgende melding: Open Tekla Structures en een model.

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen