Samenvoeging laslabel

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Steel Extensions tekla.extensions-steel@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Samenvoeging laslabel

Inhoud

 

Doel en beschrijving
Systeemvereisten
Samenvoeging laslabel installeren
Samenvoeging laslabel gebruiken
Toepassingseigenschappen en knoppen
 

Doel en beschrijving

Met de component Samenvoeging laslabel kunt u tekeninglassen met dezelfde eigenschappen samenvoegen.

Systeemvereisten

Versie Tekla Structures: 19.0
.NET Framework versie: 4.0
Omgevingen:   Alle

Samenvoeging laslabel installeren

U installeert de extensie als volgt:

 1. Download het bestandspakket Samenvoeging laslabel van het Tekla Extranet.
 2. Pak het bestandspakket uit.

Samenvoeging laslabel gebruiken

U gebruikt de toepassing als volgt:

 1. Open een Tekla Structures-model waarin al een tekening is gemaakt.
 2. Als de werkbalk Samenvoeging laslabel niet zichtbaar is, voert u de volgende stappen uit:
  1. Klik op Extra > Aanpassen om het dialoogvenster Aanpassen te openen.
  2. Selecteer de werkbalk Samenvoeging laslabel en schakel het selectievakje Zichtbaar in.
 3. Klik op de knop Samenvoeging laslabel .
 4. Het dialoogvenster Samenvoeging laslabel wordt geopend.

 1. Open een tekening.

 1. Klik op Samenvoegen om de wijzigingen aan te brengen.

 1. Nadat de tool is voltooid, verschijnt de volgende melding: Samenvoegen las voltooid.

Toepassingseigenschappen en knoppen

Veld Beschrijving Standaard
Opties samenvoeging lassen Hiermee definieert u hoe de lassen moeten worden samengevoegd.
De opties zijn:
 • Gelijk onderdelen –hiermee wordt naar de ID's van de onderdelen gekeken en als deze hetzelfde zijn worden de lassen samengevoegd.
 • Afstand - hiermee worden alle lassen samengevoegd die binnen een bepaalde afstand vallen en dezelfde eigenschappen hebben.
 • Gelijke onderdeellabels – hiermee wordt naar de onderdeellabels gekeken (als Gelijke onderdelen) maar wordt ook de zoekafstand toegepast om te voorkomen dat lassen op onderdelen die zich te ver weg bevinden worden samengevoegd.
Gelijke onderdelen
Offset Definieer de zoekafstand voor lassen.
Dit veld is niet actief als u Gelijke onderdelen in de lijst Opties samenvoeging lassen selecteert.
0
Meldingstekst Geeft een melding in de statusbalk weer.
 • Wanneer de tool niet wordt uitgevoerd, is het weergegeven bericht hetzelfde als de optie die in de lijst Opties samenvoeging lassen wordt geselecteerd.
 • Wanneer de tool wordt uitgevoerd, verschijnt de volgende melding: Lassen samenvoegen...
 • Nadat de tool is voltooid, verschijnt de volgende melding om de gebruiker te informeren: Samenvoegen las voltooid.
 
Samenvoegen Hiermee wordt de tool uitgevoerd. Lassen met dezelfde eigenschappen in een geopende Tekla Structures-tekening worden samengevoegd.
Als de tool wordt uitgevoerd, wordt de knop uitgeschakeld.
 
Sluiten Hiermee kunt u de toepassing sluiten.  

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen