Volume van boutgaten

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Steel Extensions tekla.extensions-steel@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Volume van boutgaten

Inhoud

 

Doel en beschrijving
Systeemvereisten
Volume van boutgaten installeren
Volume van boutgaten gebruiken
Toepassingseigenschappen
 

Doel en beschrijving

Met de component Volume van boutgaten kunt u het volume berekenen van de boutgaten die van invloed zijn op een onderdeel en deze naar een UDA-bestand schrijven. U kunt de waarden in het UDA-bestand zien wanneer u het onderdeel onderzoekt. Een gebruiker die UDA in lijsten gebruiken om het werkelijke volume van het onderdeel en ook het gewicht te berekenen. De naam van deze UDA is BOLT_HOLE_VOLUME.

Systeemvereisten

Versie Tekla Structures: 19.0
.NET Framework versie: 4.0
Omgevingen:   Alle

Volume van boutgaten installeren

U installeert de extensie als volgt:

 1. Download het bestandspakket Volume van boutgaten van Tekla Extranet.
 2. Pak het bestandspakket uit.

Volume van boutgaten gebruiken

U gebruikt de toepassing als volgt:

 1. Open een Tekla-model.
 2. Als de werkbalk Volume van boutgaten niet zichtbaar is, voert u de volgende stappen uit:
  1. Klik op Extra > Aanpassen om het dialoogvenster Aanpassen te openen;
  2. Selecteer de werkbalk Volume van boutgaten en schakel het selectievakje Zichtbaar in.
 3. Klik op de knop Volume van boutgaten .
 4. Het dialoogvenster Volume van boutgaten wordt geopend.

 1. Voer de gewenste wijzigingen uit.
  1. Als de geselecteerde optie op Alle onderdelen is ingesteld, berekent de tool het volume van de boutgroep voor alle onderdelen die bouten bevatten.

De tool geeft in het meldingsscherm het volume van de boutgroepen weer.

 1. Als de geselecteerde optie op Geselecteerde onderdelen is ingesteld, berekent de tool het volume van de boutgroep alleen voor geselecteerde onderdelen die bouten bevatten.

De tool geeft in het meldingsscherm het volume van de boutgroepen weer.

De waarden worden ook in het dialoogvenster Informatie van de onderdelen weergegeven.

Toepassingseigenschappen

Eigenschap Beschrijving
Selectie-optie Hiermee definieert u voor welke optie de tool moet worden uitgevoerd.
De opties zijn:
 • Alle onderdelen - hiermee voert u de tool uit voor alle onderdelen die bouten bevatten;
 • Geselecteerde onderdelen - hiermee voert u de tool uit geselecteerde onderdelen.
OK Hiermee voert u de tool uit.
Annuleren Hiermee sluit u het dialoogvenster, maar de huidige geselecteerde optie wordt niet onthouden.

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen