Schetsbladen

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Steel Extensions tekla.extensions-steel@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Schetsbladen

Inhoud

 

Doel en beschrijving
Systeemvereisten
Schetsbladen installeren
Schetsbladen gebruiken
Toepassingseigenschappen
 

Doel en beschrijving

Met de component Schetsbladen kunt u alle gegevens (elk label en zijn waarde) van een tekening voor het fabricage-inspectierapport verzamelen.

Systeemvereisten

Versie Tekla Structures: 19.0
.NET Framework versie: 4.0
Omgevingen:   Alle

Schetsbladen installeren

U installeert de extensie als volgt:

 1. Download het bestandspakket Schetsbladen van het Tekla Extranet.
 2. Pak het bestandspakket uit.

Schetsbladen gebruiken

U gebruikt de toepassing als volgt:

 1. Maak in Tekla Structures een model (wat een onderdeel- of merktekening bevat).
 2. Als de werkbalk Schetsbladen niet zichtbaar is, voert u de volgende stappen uit:
  1. Klik op Extra > Aanpassen om het dialoogvenster Aanpassen te openen.
  2. Selecteer de werkbalk Schetsbladen en schakel het selectievakje Zichtbaar in.
 3. Klik op de knop Schetsbladen .
 4. Het dialoogvenster Schetsbladen wordt geopend.

 1. Open een bestaande tekening.
 2. Dubbelklik op de maatlijn en ga in het dialoogvenster wat wordt geopend naar het tabblad Labels -> het veld Prefix (wijzig het naar een willekeurige tekst of letter die u wilt, bijvoorbeeld A) en wijzig de waarde Zichtbaarheid van de nummering naar Onzichtbaar. Klik op Wijzigen en vervolgens op OK om de wijzigingen toe te passen. Doe hetzelfde voor de andere maatlijnen (als die er zijn). De tekening moet er als volgt uitzien:

Doe hetzelfde voor andere tekening(en). (U kunt dezelfde tekst/letters gebruiken of andere).

 1. Selecteer de gewijzigde tekeningen in de Tekla-tekeningenlijst.

 1. Klik op de knop Maken.
 2. Het dialoogvenster geeft een voortgangsbalk weer waarin de voortgang van het maken wordt aangegeven.

 1. U kunt het maken eventueel annuleren door op een knop Annuleren te klikken.
 2. Als het maken is voltooid, geeft het toepassingsvenster de maatlijnen in iedere tekening weer.

 1. Als u een rapport met de gewijzigde waarden wilt maken, moet u deze specifieke syntaxis voor de volgende tekeningregel en onderdeel-/merkregel gebruiken:
  • USERDEFINED.SD_A (voor tekeningregel);
  • DRAWING.USERDEFINED.SD_A (voor onderdeel-/merkregel)

Opmerking: U kunt uw gekozen prefix (A, B, C) alleen achter het syntaxisgedeelte SD_ toevoegen.

 1. Klonen kan worden gebruikt om de gemarkeerde maatlijnen eenvoudig van één onderdeel naar vele vergelijkbare onderdelen te kopiëren. U moet controleren of de maatlijnen correct zijn gekloond.
 2. Er zijn een aantal bekende beperkingen aan deze tool. Bijvoorbeeld:
  • Het is niet mogelijk om gegroepeerde maatlijnen te gebruiken (bijvoorbeeld 3*60).
  • Als de schetsbladtekening een bladnummer heeft wat anders is dan 0 (nul), kunnen de maatlijnwaarden niet via onderdeel- of merkregels met ‘DRAWING.USERDEFINED.XXX’ worden gerapporteerd. Alleen de hoofdtekening (sheet = 0) kan via dit templateveld worden geopend.
  • Wijzigingen aan de tekening vereisen dat de tool opnieuw moet worden uitgevoerd.
  • Schetsbladwaarden worden niet automatisch bijgewerkt, zelfs niet als de tekening wordt bijgewerkt. De tool moet opnieuw worden uitgevoerd na wijzigingen die aan het model en/of de tekeningen zijn aangebracht.

Toepassingseigenschappen

Eigenschap Beschrijving
Maken Hiermee maakt u een tabel met elk tekeninglabel en zijn waarde.
Waarden wissen Hiermee wist u de maatlijnwaarden die in de UDA van de tekening(en) zijn opgeslagen.
Annuleren Hiermee annuleert u het maken van de tabel met ieder tekeninglabel en zijn waarde.
Deze knop is alleen geactiveerd tijdens de voortgang van het maken.
Sluiten Hiermee sluit u het programma af.

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen