Packaging Tool (Verpakkingtool)

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Steel Extensions tekla.extensions-steel@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Packaging Tool (Verpakkingtool)

Inhoud

Doel en beschrijving
Systeemvereisten
Packaging Tool installeren
Packaging Tool gebruiken
Extra informatie

Doel en beschrijving

De Packaging Tool (Verpakkingtool) automatiseert het proces van het maken, verzenden en volgen van antwoorden op pakketten van tekeningen, NC-bestanden, lijsten en andere uitvoerbestanden van het model. De volgende functies van de tool zijn de belangrijkste:

 • De op een wizard gebaseerde gebruikersinterface leidt u stap voor stap door het proces van het maken van pakket.
 • Hiermee selecteert u automatisch tekeningen die u wilt verpakken op basis van een selectiefilter of kunt u handmatig tekeningen uit een tabel van een Tekeningenlijst selecteren.
 • De geselecteerde tekeningen worden automatisch naar een universele indeling geconverteerd dat geschikt is voor pakketten (PDF, DXF of DWG).
 • NC-bestanden van de geselecteerde tekeningen of van de in het model geselecteerde onderdelen worden automatisch gegenereerd en verpakt.
 • Lijsten van de geselecteerde objecten of alle objecten worden automatisch gegenereerd en verpakt.
 • Hiermee kunnen aanvullende bestanden (bijvoorbeeld MIS-lijsten) handmatig aan het pakket worden toegevoegd.
 • Er wordt automatisch een coversheet voor het pakket gemaakt, waarin het doel en eventueel de inhoud van het pakket wordt beschreven.
 • Mailt automatisch het pakket en de coversheet naar geselecteerde ontvangers vanuit de ingebouwde contactendatabase van de tool, of u kunt het pakket later handmatig verzenden.
 • De verzonden pakketten worden beheerd, de overdrachtshistorie wordt bijgehouden en de antwoordstatus van elk pakket wordt gevolgd (antwoord niet vereist/in afwachting/te laat/ontvangen).
 • Hiermee worden gewijzigde pakketten gemaakt, die automatisch de eerder verpakte bestanden en de bestanden die sinds de vorige verpakking zijn gewijzigd of verwijderd aangeven.
 • De revisiehistorie wordt bijgehouden en oude versies van pakketten worden beheerd.

Systeemvereisten

 • Tekla Structures 
 • .NET Framework versie 4.0
 • Omgevingen: Algemeen

De Packaging Tool (Verpakkingtool) installeren

Voer de installatie uit die op de pagina met extensies van het Tekla Extranet wordt aangeboden. Deze leidt u door de stappen die nodig zijn om de Packaging Tool (Verpakkingtool) te installeren.

De Packaging Tool (Verpakkingtool) vereist dat de x86-versie van de herdistribueerbare componenten van Microsoft Visual C++ 2008 SP1 ATL Security Update op de computer worden geïnstalleerd. Als u deze componenten niet hebt geïnstalleerd of als er een fout optreedt wanneer de tool start, voert u vcredist2008SP1ATLSec_x86.exe uit, die u in de installatiemap van de Packaging Tool (Verpakkingtool) kunt vinden.

De Packaging Tool (Verpakkingtool) gebruiken

De Packaging Tool (Verpakkingtool) werkt in combinatie met de overeenkomstige versie van Tekla Structures. Voordat de Packaging Tool (Verpakkingtool) wordt gestart, moet u de overeenkomstige versie van Tekla Structures starten en het model waarvoor u pakketten wilt maken openen. Als Tekla Structures is gestart en u hebt een model geopend, kunt u de Packaging Tool (Verpakkingtool) starten door op de knop in de werkbalk te klikken. Tijdens het gebruik van de Packaging Tool (Verpakkingtool) moeten Tekla Structures en het betreffende model zijn geopend. Tijdens de conversie van tekeningen moet u Tekla Structures niet minimaliseren omdat tekeningen tijdens het conversieproces automatisch via de Packaging Tool (Verpakkingtool) worden geopend en gesloten.

Het hoofdvenster

Het hoofdvenster van de Packaging Tool (Verpakkingtool) bestaat uit een tabel waarin alle pakketten van het huidige model en een werkbalk voor het maken, verzenden, weergeven en verwijderen van pakketten, beheren van contacten enzovoort wordt weergeven. De tabel met pakketten is in eerste instantie leeg zoals in het onderstaande voorbeeld.

Een pakket maken

Klik op de knop Create New Package (Nieuw pakket maken) om een pakket te maken. De Package Creation Wizard (Wizard Pakket maken) wordt gestart.

 

In het eerste venster van de wizard voert u een pakkettitel en een optionele pakketbeschrijving in en klikt u vervolgens op Next (Volgende).
 

Een selectiefilter kiezen

Voordat u uw nieuwe pakket gaat maken, kunt u een selectiefilter kiezen dat op het model wordt toegepast.

De gefilterde onderdelen kunnen vervolgens in de tekeningselectie en de generatie van NC-bestanden worden gebruikt. U kunt ook <No Filter> (Geen filter) selecteren, waardoor u de mogelijkheid krijgt om handmatig onderdelen in Tekla Structures te selecteren of eenvoudigweg handmatig tekeningen met de pagina Drawing Selection (Tekeningselectie) van de wizard te selecteren. Als u in de toekomst een nieuwe versie van uw pakket maakt, wordt het filter dat u selecteert automatisch opnieuw als standaardfilter voor het pakket geselecteerd. Dit is handig voor het bepalen van wijzigingen die na het maken van het oorspronkelijke pakket hebben plaatsgevonden.

De tekeningen selecteren

In het venster Drawing Selection (Tekeningselectie) kunt u de tekeningen selecteren die u in uw pakket wilt opnemen. De geselecteerde tekeningen worden automatisch naar een universele indeling geconverteerd die geschikt is voor pakketten (PDF, DXF of DWG).

De tabel geeft alle tekeningen weer die beschikbaar zijn om in het huidige model te verpakken. U kunt elke kolom in de tabel sorteren door op de header te klikken. In het bovenstaande voorbeeld worden de tekeningen op Name (Naam) gesorteerd. U kunt tekeningen handmatig selecteren door het selectievakje in de kolom Select (Selecteren) in te schakelen. De tekeningen worden gedimd weergegeven en kunnen niet worden geselecteerd als ze vergrendeld of verouderd zijn. Als u bepaalde tekeningen moet bijwerken voordat u doorgaat, moet u de wizard sluiten door op de knop Cancel (Annuleren) te klikken, de vereiste updates in Tekla Structures uitvoeren en de wizard opnieuw starten om de tekeningentabel te vernieuwen. De wizard kan ook automatisch tekeningen voor de onderdelen die u in het model hebt geselecteerd selecteren.

Automatisch tekeningen selecteren

Met de knop Auto-Select Drawings (Automatisch tekeningen selecteren) kunt u de tekeningen voor de onderdelen die momenteel in het model zijn geselecteerd, automatisch selecteren.

In het bovenstaande voorbeeld zijn de kolommen in het model met het selectiefilter Kolommen geselecteerd en de merk- en de onderdeeltekeningen voor de kolommen worden automatisch in de tabel geselecteerd. U kunt ook indien nodig handmatig een paar extra tekeningen zoals de overzichttekening uit het bovenstaande voorbeeld selecteren. Als u alle tekeningen die u wilt verpakken hebt geselecteerd, kiest u de indeling waar u ze naar wilt converteren (standaard PDF) en klikt u op Next (Volgende).

De tekeningen converteren

U kunt het conversieproces op de pagina Tekeningconversie volgen omdat uw tekeningen naar de indeling PDF (of DXF/DWG) zijn geconverteerd. In kunt in Tekla Structures zien dat elke tekening kort geopend wordt, in de betreffende indeling worden geëxporteerd en vervolgens weer wordt gesloten.

Er hoeft geen PDF-printerstuurprogramma te worden geïnstalleerd. De Packaging Tool (Verpakkingtool) heeft een ingebouwde functie om een PDF te maken. Met de optie Embed fonts as vectors in PDFs (Lettertypen als vectors in PDF's insluiten) aan de onderkant van de pagina Drawing Selection (Tekeningselectie) kunt u de lettertypegegevens van de tekening in de PDF-bestanden zelf insluiten. Het insluiten van lettertypen vergroot de bestandsgrootte enigszins maar betekent dat de lettertypen niet op de computer van de ontvanger aanwezig hoeven te zijn om de PDF's nauwkeurig te kunnen weergeven. Als u in uw tekeningen alleen gewone Windows-lettertypen zoals Arial of Times New Roman gebruikt, kunt u de totale pakketgrootte verkleinen door de optie Embed fonts as vectors in PDFs (Lettertypen als vectors in PDF's insluiten) uit te schakelen. De bestandsnamen van de geconverteerde tekeningen hebben het volgende formaat: Label-Naam-Type-Revisie.pdf, bijvoorbeeld K.1-KOLOM-A-1.pdf

NC-bestanden verpakken

Met de pagina NC File Generation (NC-bestand genereren) kunt u automatisch NC-bestanden voor het pakket genereren.

In de tabel worden alle instellingen van het NC-bestand dat voor het huidige model is geconfigureerd weergegeven. Er worden ook project-, bedrijfs- of systeeminstellingen opgenomen. U kunt de instellingen die u wilt gebruiken selecteren door in de kolom Select (Selecteren) de selectievakjes in te schakelen. U kunt indien nodig de uitvoermap voor een van de geselecteerde instellingen bewerken door in de kolom Package Folder (Pakketmap) te dubbelklikken. U hebt dan de mogelijkheid om NC-bestanden voor de tekeningen die in de vorige stap zijn verpakt of voor de onderdelen die u momenteel in het model hebt geselecteerd te genereren. Als u selecteert dat u NC-bestanden voor uw tekeningen wilt genereren, kunt u vervolgens nog opgeven of u de onderdeeltekeningen, de merktekeningen of beide wilt gebruiken en of u de aansluitende onderdelen in merktekeningen zowel als het hoofdonderdeel wilt gebruiken.

NC-bestanden genereren

U kunt het proces van het genereren van het NC-bestand in het voortgangsvenster volgen.


 

Lijsten verpakken

Met de pagina Report Generation (Lijstgeneratie) kunt u automatisch lijsten voor het pakket genereren.

Alle beschikbare lijsten in de model-, project-, bedrijfs- of systeemmappen worden in de lijst weergegeven. Selecteer de te genereren lijsten door de selectievakjes naast de vereiste lijsten in de lijst in te schakelen. Klik op de knoppen Select All (Alles selecteren) of Deselect All (Alle selecties ongedaan maken) om automatisch alle lijsten te selecteren of alle selecties ongedaan te maken. Sommige lijsten hebben door de gebruiker gedefinieerde titels. U kunt de titeltekst voor deze lijsten in de drie vakken Title (Titel) invoeren. U hebt dan de mogelijkheid om lijsten voor de momenteel in het model geselecteerde objecten (Selected Objects (Geselecteerde objecten)) of voor All Objects (Alle objecten) te genereren. Met de optie Selected Objects (Geselecteerde objecten) gebruikt u de objecten die door uw selectiefilter worden geselecteerd als u er eerder op de pagina Selection Filter (Selectiefilter) voor hebt gekozen om een selectiefilter toe te passen.

Lijsten genereren

U kunt het proces van het genereren van de lijst in een voortgangsvenster volgen.

De uitvoerbestanden hebben dezelfde naam als hun respectievelijke lijsten. Uitvoerbestanden voor lijsten die geen extensie hebben, krijgen .xsr als standaardextensie. De lijst Materiaallijst krijgt bijvoorbeeld een uitvoerbestand met de naam Material_Fittings.xsr.

Extra bestanden selecteren

Als u al uw tekeningen, lijsten en NC-bestanden verpakt hebt, kunt u in het venster Select Additional Files (Extra bestanden selecteren) andere bestanden selecteren die u wellicht in uw pakket wilt opnemen.

MIS-lijsten aan het pakket toevoegen

Als u bijvoorbeeld bepaalde MIS-lijsten aan het pakket wilt toevoegen, maakt u hier eerst een aparte map voor door op de knop Create New Folder (Nieuwe map maken) te klikken.

Voer een naam voor de nieuwe map in (bijvoorbeeld MIS) en klik vervolgens op de knop Add Files to the Selected Folder (Bestanden aan de geselecteerde map toevoegen).

Wanneer het dialoogvenster Select Files (Bestanden selecteren) wordt geopend, selecteert u de MIS-lijsten die u aan het pakket wilt toevoegen. De geselecteerde bestanden worden aan het pakket toegevoegd en verschijnen direct in de verpakkingslijst onder aan de pagina. U kunt elk ongewenst bestand uit de verpakkingslijst verwijderen door deze te selecteren en op de toets Delete (Verwijderen) te drukken.

Overdrachtsgegevens invoeren

In het venster Enter Transmittal Details (Overdrachtsgegevens invoeren) kunt u gegevens invoeren over de ontvangers van het pakket, het doel, of en wanneer een antwoord vereist is, enzovoort.


 

Ontvangers selecteren

In het vak Recipients (Ontvangers) kunt u handmatig door een puntkomma (;) gescheiden e-mailadressen invoeren of kunt u op de bladerknop (...) klikken om adressen van de contactendatabase van de Packaging Tool (Verpakkingtool) te selecteren. Selecteer de vereiste contacten en klik op OK.

U kunt indien nodig nieuwe contacten maken met de knoppen boven aan het dialoogvenster Contacts (Contacten). U kunt zowel afzonderlijke contacten als distributielijsten maken. Een andere manier om nieuwe contacten te maken, is door handmatig nieuwe e-mailadressen rechtstreeks in het vak Recipeints (Ontvangers) in te voeren. Deze worden automatisch aan de contactendatabase toegevoegd en verschijnen de volgende keer als u een pakket maakt in de dialoogvenster Contacts (Contacten).

De Wizard Input Form History (Wizard Invoerformulierhistorie)

Naarmate de pakketten worden gemaakt, bouwen bepaalde velden in de wizard invoerformulieren automatisch een historie op van de waarden die u voor vorige pakketten hebt ingevoerd. Deze eerder ingevoerde waarden kunnen direct met de vervolgkeuzelijsten worden opgehaald. De invoerformulierhistorie kan op het dialoogvenster Packaging Tools (Verpakkingtools) Settings (Instellingen) worden gewist.

Om een antwoord vragen

U kunt uw ontvangers laten weten of en wanneer er een antwoord is vereist door het selectievakje Response Required (Antwoord vereist) in te schakelen en Response Required By Date (Antwoord vereist op) te selecteren.
In het hoofdvenster van de Packaging Tool (Verpakkingtool) kunt u de Response Status (Antwoordstatus) van uw pakketten volgen.

De coversheet controleren

De Packaging Tool (Verpakkingtool) maakt automatisch een coversheet met alle gegevens over uw pakket en de inhoud daarvan.

De coversheet is een PDF-bestand dat bij uw pakket zit en uw ontvangers informeert over alles wat ze over het pakket moeten weten, het doel, de inhoud en of en wanneer een antwoord vereist is. Gebruik voor coversheets met meerdere pagina's de knoppen Next Page (Volgende pagina) en Previous Page (Vorige pagina) om de volgende en vorige pagina's van coversheet weer te geven.
U kunt het Sender address (Adres afzender) voor de coversheet op het dialoogvenster Packaging Tool Settings (Instellingen verpakkingtool) instellen.

De inhoud van het pakket controleren

Met de opties Generate Contents Table (Inhoudsopgave genereren) en Generate Drawings Table (Tekeningentabel genereren) onderin het venster Transmittal Details (Overdrachtsgegevens) kunt u een volledig inhoudsopgave en/of een tabel met tekeninggegevens aan de coversheet toevoegen.

Als u gereed bent met het controleren van coversheet klikt u op Next (Volgende) om het pakket te maken.

Nieuw pakket gemaakt

De uiteindelijke paginalijsten van de wizard die in uw pakket zijn gemaakt, leveren de pakketgrootte en biedt de optie om het pakket met uw e-mailtoepassing te verzenden.

Het Tekla Structures Package (TSP) bestand is een zip-bestand met een bestandsnaam in de volgende indeling: ModelName-Date-Time.tsp
Schakel dit selectievakje in als u het pakket direct met uw standaard e-mailtoepassing (bijvoorbeeld Microsoft Outlook) wilt verzenden. Als u dat liever hebt, kunt het installatiepakket altijd later via het dialoogvenster Send/Resend Package (Pakket verzenden/opnieuw verzenden) verzenden. Er wordt een permanente kopie van het pakket in de map Packages (Pakketten) van uw model opgeslagen zoals weergegeven in de velden Package File (Pakketbestand) en Package Folder (Pakketmap). Dit houdt in dat u de mogelijkheid hebt om deze handmatig naar een dvd, geheugenstick, gedeelde map, enzovoort te kopiëren. Klik op Finish (Voltooien) om de Package Creation Wizard (Wizard Pakket maken) te sluiten.

Het pakket verzenden

Als u het pakket met uw standaard e-mailtoepassing wilt verzenden, maakt de Package Tool (Verpakkingstool) automatisch een nieuw e-mailbericht dat aan uw geselecteerde ontvangers is geadresseerd met zowel het pakket als de coversheet bijgevoegd. In het onderstaande voorbeeld wordt een bericht dat in Microsoft Outlook is gemaakt weergegeven.

De Pakkettitel verschijnt in de onderwerpregel en de Pakketbeschrijving verschijnt in de hoofdtekst van het bericht. U kunt extra opmerkingen toevoegen voordat u het op de normale manier verzendt. Zoals vermeld in de voettekst van het bericht staan de bestanden van Tekla Structures Package (.tsp) in een standaard zip-formaat en kunnen door uw ontvangers met elke tool voor zip-bestanden van derden worden geopend.

Antwoorden volgen

Als u uw pakket hebt gemaakt, wordt het in de pakkettentabel in het hoofdvenster van de Package Tool (Verpakkingstool) weergegeven. Vanaf hier kunt u de laatste drie kolommen van de tabel gebruiken om de antwoorden op dit en andere pakketten te volgen. Als u bijvoorbeeld op de kolom Response Status (Antwoordstatus) sorteert, kunt u direct zien welke pakketten op antwoord wachten, welke antwoorden te laat zijn en welke antwoorden zijn ontvangen. Voor een nieuw pakket wordt de kolom Response Status (Antwoordstatus) in eerste instantie ingesteld op Awaiting (In afwachting) en de kolom Response Received (Antwoord ontvangen) wordt niet geselecteerd.

Als er geen antwoord op de datum Response Required By (Antwoord vereist op) is ontvangen, wordt de Response Status (Antwoordstatus) gewijzigd in Overdue (Te laat) en vet gemarkeerd.

Als u een antwoord ontvangt, klikt u op het selectievakje Response Received (Antwoord ontvangen) om de Response Status (Antwoordstatus) naar Received (Ontvangen) te wijzigen.

Een pakket weergeven

Als u de inhoud van een pakket wilt weergeven, selecteert u het in de pakkettentabel en klikt u op de knop View Selected Package (Geselecteerd pakket weergeven). Het dialoogvenster View Package (Pakket weergeven) wordt geopend.

Aan de linkerkant bevindt zich een lijst met alle verpakte bestanden. Als u één van de bestanden aan de linkerkant te selecteert, wordt daarvan een voorbeeld aan de rechterkant weergegeven. Er wordt een voorbeeld van een PDF-bestand (een overzichttekening) weergegeven. Voor het als voorbeeld weergeven van de PDF hebt u Adobe Reader nodig.

Tekstbestanden of bestanden in HTML-indeling kunnen ook in het dialoogvenster View Package (Pakket weergeven) als voorbeeld worden weergegeven, bijvoorbeeld lijsten, NC-bestanden, enzovoort. Er wordt een voorbeeld van een merkenlijst weergegeven.

U kunt ook op een bestand dubbelklikken zodat dit wordt geopend in de toepassing die aan dit bestandstype is gekoppeld. Als u op een .xls -bestand dubbelklikt, wordt dit doorgaans in Microsoft Excel geopend.

U kunt extra informatie over de tekeningen in uw pakket weergeven door de optie Show drawing details in grid (Tekeninggegevens in tabel weergeven) te selecteren.

In het dialoogvenster View Package (Pakket weergeven) kunt u net als bij het weergeven van verpakte bestanden ook de headergegevens en coversheet van het pakket weergeven door respectievelijk op de knoppen View Header Details (Headergegevens weergeven) en View Coversheet (Coversheet weergeven) te klikken. Voor het als voorbeeld weergeven van de PDF hebt u Adobe Reader nodig.
 

Een extern pakket weergeven

Met de Packaging Tool (Verpakkingtool) kunt u ook externe pakketten weergeven, zoals pakketten buiten het huidige model die momenteel niet in de pakkettentabel voorkomen. Bijvoorbeeld een pakket dat via e-mail door een andere gebruiker van de Packaging Tool (Verpakkingtool) naar u is verzonden. Als u een extern pakket wilt weergeven, klikt u op de knop View External Package (Extern pakket weergeven) op de hoofdwerkbalk. Het dialoogvenster Open External Package (Extern pakket openen) wordt geopend.

Blader naar het pakketbestand dat u wilt bekijken en klik op Open (Openen). Het dialoogvenster View Package (Pakket weergeven) wordt geopend en de inhoud van het externe pakket wordt weergegeven net als bij de inhoud van het interne pakket.
 

Een gereviseerd pakket maken

De werkelijke kracht van de Packaging Tool (Verpakkingtool) komt tot uiting bij het vermogen om een bestaand pakket te nemen, de wijzigingen te analyseren die in het model zijn aangebracht sinds het pakket is gemaakt, vervolgens een gereviseerd pakket te maken dat de vereiste mix van oude bestanden, nieuwe bestanden en gewijzigde/bewerkte bestanden bevat. Als u een gereviseerd pakket wilt maken, selecteert u een bestaand pakket in de pakkettentabel en klikt u op de knop Create Revised Package (Gereviseerd pakket maken). De Package Creation Wizard (Wizard Pakket maken) wordt geopend, maar deze keer wordt het vooraf met de inhoud van het vorige pakket gevuld.

Op de eerste pagina van de wizard kunt u dezelfde pakkettitel en -beschrijving als voorheen gebruiken of kunt u deze indien nodig bewerken en klikt u op Next (Volgende)

Eerder verpakte tekeningen

In het venster Drawing Selection (Tekeningselectie) worden drie nieuwe kolommen in de tabel weergegeven. In de kolom Previously Packaged (Eerder verpakt) wordt aangegeven of een tekening in het vorige pakket is opgenomen, in de kolommen Modified Since Previously Packaged (Gewijzigd sinds eerder verpakt) en Deleted Since Previously Packaged (Verwijderd sinds eerder verpakt) wordt aangegeven of de tekening is gewijzigd of verwijderd sinds het vorige pakket is gemaakt.

In dit voorbeeld wordt de kolom Previously Packaged (Eerder verpakt) geselecteerd voor alle vijf de tekeningen die in het oorspronkelijke pakket aanwezig waren. Eén van de tekeningen is in de kolom Modified Since Previously Packaged (Gewijzigd sinds eerder verpakt) geselecteerd, wat aangeeft dat deze is gewijzigd sinds het oorspronkelijk is verpakt. Het is niet mogelijk meer dan één wijziging per dag te detecteren omdat Tekla Structures-tekeningen slechts één gewijzigde datum hebben en geen datum en tijd. Eén van de tekeningen is in de kolom Deleted Since Previously Packaged (Verwijderd sinds eerder verpakt) geselecteerd wat aangeeft dat het is verwijderd sinds het oorspronkelijk werd verpakt. De verwijderde tekening heeft ook een grijze achtergrond gekregen om in het oog te springen. Alle eerder verpakte tekeningen, met uitzondering van verwijderde, worden automatisch voor het nieuwe pakket voorgeselecteerd en zijn in de kolom Select (Selecteren) geselecteerd.

De standaardselecties wijzigen

U kunt ervoor kiezen de door de wizard voorgeselecteerde tekeningen te accepteren en bijgewerkte versies van alle eerder verpakte tekeningen opnieuw te verpakken, met uitzondering van verwijderde, of u kunt tekeningen uit de selectie toevoegen en verwijderen door de selectievakjes in de kolom Select (Selecteren) te selecteren en te wissen.

In dit voorbeeld zijn twee eerder verpakte kolomtekeningen uit de selectie verwijderd en een nieuwe merktekening van een gording is toegevoegd. De gedimde verwijderde tekening die standaard niet geselecteerd was, is nu geselecteerd om zijn opname in het pakket te forceren. Als u besluit tekeningen die uit het model zijn verwijderd op te nemen, wordt er een kopie van de verwijderde tekening vanuit het bronpakket gebruikt.
 

NC-bestanden en lijsten opnieuw verpakken

De pagina's NC File Generation (NC-bestand genereren) en Report Generation (Lijstgeneratie) worden automatisch geïnitialiseerd met alle instellingen en selecties die voorheen voor het bronpakket werden gebruikt. U kunt selecteren of u deze standaardinstellingen en selecties wilt accepteren en bijgewerkte versies van alle eerder verpakte bestanden opnieuw wilt genereren of u kunt de instellingen voor de NC-generatie bewerken en lijsten op enige manier toevoegen of verwijderen.


 

Extra eerder verpakte bestanden

De pagina Select Additional Files (Extra bestanden selecteren) wordt vooraf met alle bestanden van het bronpakket gevuld en de drie kolommen Previously Packaged (Eerder verpakt) worden opnieuw in de tabel weergegeven.

In dit voorbeeld is één van de MIS-lijsten gewijzigd sinds het eerder is verpakt. U kunt selecteren of u de standaardselecties van de wizard eenvoudigweg accepteert en de bijgewerkte versies van alle eerder verpakte bestanden opnieuw verpakt of u kunt indien nodig bestanden toevoegen aan en verwijderen uit de verpakkingslijst.

De overdrachtsgegevens bijwerken

Op de pagina Enter Transmittal Details (Overdrachtsgegevens invoeren) kunt u de details hetzelfde houden als het oorspronkelijke pakket of u kunt ze op elke gewenste manier wijzigen. In het voorbeeld zijn twee er nieuwe ontvangers toegevoegd en is er een nieuwe antwoorddatum ingevoerd.

 

De bijgewerkte coversheet controleren

Alle nieuwe overdrachtsgegevens verschijnen boven aan de coversheet en omdat het pakket uit een ander pakket is gemaakt, wordt de naam van het bronpakket in het veld Source Package (Bronpakket) van de coversheet weergegeven.


 

De informatie over de verpakkingsstatus

De kolom Status van de coversheet geeft de verschillen tussen het nieuwe pakket en het oorspronkelijke bronpakket aan.

Identical – het bestand identiek is aan de versie in het vorige pakket.
Modified – het bestand is gewijzigd sinds de vorige verpakking.
New – het bestand is nieuw in dit pakket, het bevond zich niet in het vorige pakket.
Deleted – het bestand bevond zich in het vorige pakket maar het is verwijderd uit het huidige pakket.
Repackaged – een NC-bestand of lijst uit het vorige pakket is opnieuw gegenereerd voor opname in het huidige pakket.
 

Verwante pakketten identificeren

In het hoofdvenster van de Packaging Tool (Verpakkingtool) kunnen de verwante pakketten op een aantal manieren worden gegroepeerd en geïdentificeerd.


Verwante pakketten hebben allemaal dezelfde pakket-ID zodat ze samen in de tabel kunnen worden gegroepeerd door op ID te sorteren. De pakket-ID is een unieke identificeerder (GUID) die automatisch wordt gegenereerd wanneer een pakket door de Packaging Tool (Verpakkingtool) wordt gemaakt. Als u een pakket in de tabel selecteert, worden alle gerelateerde pakketten in paars gemarkeerd en de naam van het werkelijke bronpakket wordt vet gemarkeerd. In dit voorbeeld wordt Package 1b (Pakket 1b) geselecteerd en daarom wordt de naam van het bronpakket (Package 1a) vet gemarkeerd en alle verwante pakketten (Package 1a en Package 1) worden in paars gemarkeerd.
 

Pakketten verzenden en opnieuw verzenden

Als u een pakket maakt, hebt u de mogelijkheid om het direct te verzenden door het selectievakje op de laatste pagina van de Package Creation Wizard (Wizard Pakket maken) in te schakelen of het later via het dialoogvenster Send Package (Pakket verzenden) te verzenden. Het dialoogvenster Send Package (Pakket verzenden) kan ook worden gebruikt om een eerder verzonden pakket opnieuw naar dezelfde of andere ontvangers te verzenden. Als u een pakket wilt verzenden of opnieuw wilt verzenden, selecteert u het in de pakkettentabel en klikt u op de knop Send/Resend Selected Package (Geselecteerd pakket verzenden/opnieuw verzenden) op de hoofdwerkbalk.

Bewerk indien nodig enkele overdrachtsgegevens, klik vervolgens op de knop Send (Verzenden) om het pakket te verzenden met de standaard e-mailtoepassing, bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Als u uw pakket liever handmatig verzendt dan met de Package Creation Wizard (Wizard Pakket maken) of het dialoogvenster Send Package (Pakket verzenden) of als u het pakket naar een dvd, een geheugenstick of een gedeelde map wilt kopiëren, kunt u de optie Explore Packages Folder (Pakkettenmap verkennen) op de hoofdwerkbalk gebruiken.

Selecteer uw pakket in de pakkettentabel en klik op de knop Explore Packages Folder (Pakkettenmap verkennen). De map Packages (Pakketten) wordt in Windows Verkenner geopend met het al geselecteerd relevante pakketbestand (.tsp-bestand) en staat klaar om te kopiëren, e-mailen, enzovoort.
 

Pakketten verwijderen

Als u een pakket wilt verwijderen, selecteert in deze in de pakkettentabel en klikt u vervolgens op de knop Delete Selected Package (Geselecteerde pakket verwijderen) op de hoofdwerkbalk. Het dialoogvenster Delete Package (Pakket verwijderen) wordt geopend.

Er zijn drie opties beschikbaar:
• Selecteer de eerste optie als u alleen het geselecteerd pakket en niets anders wilt verwijderen.
• Selecteer de tweede optie als u het geselecteerde pakket plus een eerdere versies van het pakket wilt verwijderen.
• Selecteer de derde optie als u alle versies van het geselecteerde pakket wilt verwijderen. Dat wil zeggen alle pakketten met dezelfde ID als het geselecteerde pakket.
 

Contacten bewerken

Klik op de knop Edit Contacts (Contacten bewerken) op de hoofdwerkbalk om het dialoogvenster Contacts (Contacten) te openen.


 

Individuele contacten en distributielijsten maken

Als u een afzonderlijk contact wilt maken, klikt u op de knop Create New Contact (Nieuw contact maken) en voer vervolgens de vereiste contactnaam, het bedrijf en het e-mailadres in de tabel in.

Als u een distributielijst wilt maken, moet u eerst de afzonderlijke contacten selecteren die u in de lijst wilt opnemen, vervolgens op de knop Create Distribution List From Selected (Distributielijst van geselecteerd maken) klikken en een naam en beschrijving voor de nieuwe distributielijst in de tabel invoeren.

Bestaande contactgegevens kunnen ook worden bewerkt door op de relevante cellen in de tabel te dubbelklikken en ongewenste contacten kunnen worden verwijderd door deze in de tabel te selecteren en op de toets Delete (Verwijderen) te drukken.
 

Instellingen bewerken

Klik op de knop Edit Settings (Instellingen bewerken)< op de hoofdwerkbalk om het dialoogvenster Packaging Tool Settings (Instellingen verpakkingtool) te openen.

Voer in het gedeelte Address For Coversheet (Adres voor coversheet) van het dialoogvenster de bedrijfsnaam en adresgegevens in die u in het gedeelte Sender Address (Adres afzender) van uw coversheets wilt weergegeven.
Naarmate de pakketten worden gemaakt, bouwen bepaalde velden in de wizard invoerformulieren automatisch een historie op van de waarden die u voor vorige pakketten hebt ingevoerd. Deze invoer van de historie kan worden gewist door op de knop Clear (Wissen) te klikken.
 

Extra informatie

Als tekeningen voor verpakking naar PDF, DXF of DWG worden geconverteerd, wordt elke tekening in het betreffende formaat geopend, geëxporteerd en weer gesloten. U ziet de tekeningen in en uit zicht knipperen, omdat ze snel na elkaar openen en sluiten. Als u een tekening hebt geopend is het om deze reden van belang deze te sluiten voordat u een nieuw pakket gaat maken. Het is ook belangrijk dat Tekla Structures niet tijdens het conversieproces wordt geminimaliseerd, omdat de werkbalklayout kan worden verstoord als de Packaging Tool (Verpakkingtool) de tekeningen probeert te openen terwijl Tekla Structures is geminimaliseerd.

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen