Niet-verfgebied

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Steel Extensions tekla.extensions-steel@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Niet-verfgebied

Inhoud

 

Doel en beschrijving
Systeemvereisten
Niet-verfgebied gebruiken
Een andere manier om oppervlakteattributen te maken
Algemeen
Oppervlakteattributen
Extra informatie
 

Doel en beschrijving

Met de component Niet-verfgebied kunt u een oppervlakte maken die een niet-verfgebied tussen aan elkaar geboute onderdelen aangeeft.

Systeemvereisten

Versie Tekla Structures: 19.0
.NET Framework versie: 4.0
Omgevingen: Alle

Niet-verfgebied gebruiken

U gebruikt de toepassing als volgt:

 1. Open een Tekla-model dat een tekening bevat.
 2. Open de Componenten database en voer Niet-verfgebied in.
 3. Dubbelklik op de component Niet-verfgebied en het dialoogvenster Niet-verfgebied wordt geopend.

 1. Klik op Boutnorm laden. Alle boutnormen worden weergegeven in het vak Boutnormen. Er bevindt zich naast elke boutnorm een selectievakje voor het (de)selecteren van de boutnormen.

 1. Selecteer op het tabblad Oppervlakteattributen de optie en voer de gewenste waarden in.

 1. Klik op OK.
 2. Selecteer in de Componenten database de component Niet-verfgebied.
 3. Selecteer in het model de boutgroep.

De oppervlakte van het niet-verfgebied wordt gemaakt.

 1. Maak een onderdeeltekening van de ligger.

Een ander manier om oppervlakteattributen te maken

 1. Ga naar Detailleren > Eigenschappen > Oppervlakte en breng de volgende wijzigingen aan:

 1.  
 2. Klik op OK.
 3. Ga naar het tabblad Oppervlakteattributen en laad het oppervlakte-eigenschappenbestand dat u zojuist hebt opgeslagen.

 1.  
 2. Klik op OK. U moet de component opnieuw openen om de wijzigingen te laten laden.

Algemeen

Met het tabblad Algemeen kunt u de boutnormen en de speling bepalen van het gebied dat u in de component Niet-verfgebied hebt gemaakt.

 1. Oppervlakte voor de onderstaande boutnormen maken

  Veld Beschrijving Standaard
  Boutnorm Definieer de boutnormen.
  De opties zijn verschillend in de verschillende omgevingen.
  Met het selectievakje aan de linkerkant kunt u de boutnorm selecteren waarvoor u een oppervlakte wilt maken.
  Alle selectievakjes zijn ingeschakeld
  Boutnormen laden Met deze knop kunt u de boutnormen laden. Uitgeschakeld
 2. Opties


  Veld Beschrijving Standaard
  Maken voor: Hiermee definieert u de objecten waartussen de speling wordt gemaakt.
  De opties zijn:
  • Gehele contactgebied
  • Tolerantie gat
  • Contactgebied met offset
  Gehele contactgebied
  Definieer de maximumafstand die er tussen twee platen kan bestaan, zodat de toepassing de oppervlakte kan maken. 1 mm montagespeling voor kopplaatverbinding
  Definieer de gattolerantie.
  Dit veld is alleen geactiveerd als Gattolerantie in de lijst Maken voor wordt geselecteerd.
   
  Definieer de offset van het contactgebied.
  Dit veld is alleen geactiveerd als Contactgebied met offset in de lijst Maken voor wordt geselecteerd.
   

Oppervlakteattributen

Met het tabblad Oppervlakteattributen kunt u het attribuut selecteren waarvoor het niet-verfgebied in de component Niet-verfgebied moet worden gemaakt.

 1. Oppervlakteattributen

  Veld Beschrijving Standaard
  Oppervlakteattributen Selecteer het oppervlakteattribuut.
  De opties zijn:
  • standaard
  • (alle andere oppervlakteattributen die u hebt opgeslagen in Detailleren -> Eigenschappen -> Oppervlakte)
  standaard
 2. Aangepast attribuut

  Deze velden worden geactiveerd als de optie in de lijst Oppervlakteattributen wordt geselecteerd.

  Veld Beschrijving Standaard
  Naam Hiermee definieert u de naam die in tekeningen en lijsten kan worden weergegeven. Oppervlakte
  Materiaal Definieer de materiaalkwaliteit. Steel_Undefined
  Dikte Definieer de dikte van de oppervlakte. 2 mm
  Kleur Hiermee definieert u de kleur van de oppervlakte.
  De opties zijn:
  • Wit
  • Rood
  • Groen
  • Blauw
  • Cyaan
  • Geel
  • Magenta
  Wit
  Sparingen uitsnijden Hiermee definieert u of de uitsnijdingen worden gemaakt door sparingen.
  De opties zijn:
  • Nee
  • Ja
  Ja
 3. Positie

  Veld Beschrijving Standaard
  In diepte Hiermee definieert u de positie.
  De opties zijn:
  • Midden
  • Voor
  • Achter
  Voor
  Hiermee definieert u de diepte van de positie. 0 mm

Extra informatie

 • Als u probeert de component te maken met een attribuut waarvan de eigenschappen niet in de paragraaf Een ander manier om oppervlakteattributen te maken worden weergegeven, geeft de toepassing linksonder de volgende melding weer: “Het geselecteerde attribuut (naam van het attribuut) is GEEN staalafwerkingstype. Zie de Help voor details.

 • Als u de oppervlakte van het niet-verfgebied maakt, wordt de volgende melding linksonder weergegeven: Gemaakt.

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen