Programmapakket voor modelcontrole

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Steel Extensions tekla.extensions-steel@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Programmapakket voor modelcontrole

Inhoud

 

Doel en beschrijving
Systeemvereisten
Programmapakket voor modelcontrole installeren
Programmapakket voor modelcontrole gebruiken
Toepassingseigenschappen
Toepassingsknoppen
 

Doel en beschrijving

Met de uitgebreide toepassing Programmapakket voor modelcontrole kunt u het model verifiëren/herzien met bestaande of nieuwe controles die u kunt maken.

Systeemvereisten

Versie Tekla Structures: 19.0
.NET Framework versie: 4.0
Omgevingen:   Alle

Programmapakket voor modelcontrole installeren

U installeert de extensie als volgt:

 1. Download het bestandspakket Programmapakket voor modelcontrole van Tekla Extranet.
 2. Pak het bestandspakket uit.

Programmapakket voor modelcontrole gebruiken

U gebruikt de toepassing als volgt:

 1. Open een Tekla-model.
 2. Als de werkbalk Programmapakket voor modelcontrole niet zichtbaar is, voert u de volgende stappen uit:
  1. Klik op Extra > Aanpassen om het dialoogvenster Aanpassen te openen;
  2. Selecteer de werkbalk Programmapakket voor modelcontrole en schakel het selectievakje Zichtbaar in.
 3. Klik op de knop Programmapakket voor modelcontrole .
 4. Het dialoogvenster Programmapakket voor modelcontrole wordt geopend.

 1. Klik in het venster Programmapakket voor modelcontrole op elk selectievakje om de geselecteerde controlevoorwaarde in- of uit te schakelen.
 2. Klik op de knop Controles uitvoeren.
 3. Elke controle geeft aan of deze geslaagd is  of niet .

 1. Als één van de controles is mislukt, wordt de knop Oplossen  actief. Als erop wordt geklikt, wordt het dialoogvenster Herzien weergegeven met een lijst onderdelen die de huidige controlevoorwaarde niet hebben gehaald.

De knoppen van het venster Herzien:

Veld Beschrijving
Onderdeel in model markeren Hiermee maakt u een rechtstreekse koppeling tussen de tabel en het model. Met het selecteren van een cel in de tabel wordt dus het overeenkomstige onderdeel van het model geselecteerd.
 • - onderdeel niet in het model weergeven;
 • - onderdeel van het model weergeven.
Geselecteerde onderdelen negeren / Hiermee voegt u de geselecteerde cel in de tabel van de lijst Te negeren objecten->Op GUID toe, overeenkomstig het bijbehorende controlecomponent.
CSV / Hiermee exporteert u de herziening naar een .csv-bestand.
OK / Hiermee slaat u het venster op en sluit u het.

Toepassingsknoppen

Veld Beschrijving
Alle controles en miniatuurweergaven tonen/verbergen Hiermee wordt gedefinieerd of alle controles en miniatuurweergaven worden getoond of niet.
 • - tonen;
 • - verbergen.
Controleren op objecten uit een model Hiermee definieert u:
 • - of alleen geselecteerde objecten moeten worden gecontroleerd;
 • - alle objecten uit een model.
Hiermee opent u het venster Controlemanager.
Hiermee voert u de controles uit.

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen