Overzicht onderdeelselectie

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Steel Extensions tekla.extensions-steel@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Overzicht onderdeelselectie

Inhoud

 

Doel en beschrijving
Systeemvereisten
Overzicht onderdeelselectie installeren
Overzicht onderdeelselectie gebruiken
Toepassingseigenschappen
Extra informatie
 

Doel en beschrijving

Met de component Overzicht onderdeelselectie kunt u overzichttekening op basis van geselecteerde onderdelen filteren of onderdelen in het model op basis van geselecteerde tekeningen zoeken en selecteren.

Systeemvereisten

Versie Tekla Structures: 19.0
.NET Framework versie: 4.0
Omgevingen: Alle

Overzicht onderdeelselectie installeren

U installeert de extensie als volgt:

 1. Download het bestandspakket Overzicht onderdeelselectie van het Tekla Extranet.
 2. Pak het bestandspakket uit.

Overzicht onderdeelselectie gebruiken

U gebruikt de toepassing als volgt:

 1. Open een Tekla Structures-model waarin al een overzichttekeningen is gemaakt.
 2. Als de werkbalk Overzicht onderdeelselectie niet zichtbaar is, voert u de volgende stappen uit:
  1. Klik op Extra > Aanpassen om het dialoogvenster Aanpassen te openen.
  2. Selecteer de werkbalk Overzicht onderdeelselectie en schakel het selectievakje Zichtbaar in.
 3. Klik op de knop Overzicht onderdeelselectie .
 4. Het dialoogvenster Overzicht onderdeelselectie wordt geopend.

De volgende foutmelding wordt getoond: Alleen indexeren geeft de toestand van de tekening weer wanneer het voor het laatst is opgeslagen. Wilt u de tekeningen bijwerken/opslaan?
Als u

 • Ja selecteert, opent de toepassing elke tekening, wordt deze bijgewerkt en gaat door met het indexeren.
 • Nee - hiermee indexeert de toepassing alleen.
 • Annuleren - hiermee annuleert de toepassing het indexeren.

Het indexeren van de objecten in de tekening wordt onmiddellijk uitgevoerd als het dialoogvenster wordt geopend.
Tijdens het indexeren wordt verschijnt de volgende melding: De tekeningen worden geïndexeerd. Wacht totdat het indexeren is voltooid.

Nadat het indexeren is voltooid, wijzigt de melding naar Indexeren voltooid.

 1. Klik op Geselecteerde objecten als u de objecten die in een overzichttekening zijn opgenomen wilt selecteren.

De volgende melding verschijnt in de statusbalk: Selecteer een overzichttekening in de Tekeningenlijst.
Opmerking: Als de Tekeningenlijst niet is geopend, wordt deze geopend.

 1. Selecteer de gewenste overzichttekening.

 1. Klik opnieuw op de knop Objecten selecteren in het dialoogvenster Overzicht onderdeelselectie.
  1. Als u de optie Merk op hoofdonderdelen hebt geselecteerd, markeert de toepassing alle merken die hun hoofdonderdeel in die tekening hebben.
  2. Als u de optie Merk op elk onderdeel hebt geselecteerd, markeert de toepassing alle merken die in die tekening zijn opgenomen, ongeacht of hun hoofdonderdeel niet is opgenomen.
  3. Als u de optie Onderdelen hebt geselecteerd, markeert de toepassing alle onderdelen die in die tekening zijn opgenomen.

De volgende meldingen verschijnen in de statusbalk:

 • Selectie van objecten wordt uitgevoerd – tijdens het maken van de selectie.
 • Selectie van objecten is voltooid – wanneer de selectie is voltooid.

 1. Als u alleen een lijst wilt maken van tekeningen die gekoppeld zijn aan objecten die u in het model hebt geselecteerd, moet u eerst een onderdeel van het model selecteren.
 2. Klik op de knop Op onderdelen.
  1. Als u de optie Merk op hoofdonderdelen hebt geselecteerd, geeft de toepassing alle tekeningen weer die het hoofdonderdeel bevatten van het merk waartoe het geselecteerde onderdeel behoort.
  2. Als u de optie Merk op elk onderdeel hebt geselecteerd, geeft de toepassing alle tekeningen die het geselecteerde onderdeel bevatten weer.
  3. Als u de optie Onderdelen hebt geselecteerd, geeft de toepassing alle tekeningen die het geselecteerde onderdeel bevatten weer.

De volgende meldingen worden in de statusbalk weergegeven:

 • Selectie van corresponderende tekeningen wordt uitgevoerd – tijdens het maken van de selectie.
 • Selectie van corresponderende tekeningen is voltooid – wanneer de selectie is voltooid.
 1. Alle overzichttekeningen waarin het onderdeel is opgenomen verschijnt in de lijst Op onderdeelselectieresultaat.

Opmerking: U kunt op een regel dubbelklikken waardoor de corresponderende tekening wordt geopend.

Toepassingseigenschappen

 1. Op onderdeelselectieresultaten

  Veld Beschrijving
  Object-id Hiermee geeft u het object-id weer.
  Objectlabel Hiermee geeft u het objectlabel weer.
  Tekeninglabel Hiermee geeft u het tekeninglabel weer.
  Tekeningnaam Hiermee geeft u de naam weer die in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen aan de tekening is gegeven.
  Titel Hiermee geeft u de tekeningtitel weer die in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen is toegevoegd.
 2. Model

  Veld Beschrijving
  Objectselectietype Hiermee definieert u het objectselectietype.
  De opties zijn:
  • Merk op hoofdonderdeel (standaard).
  • Merk op elk onderdeel.
  • .
  Geselecteerde objecten Hiermee markeert u in een model de objecten die zijn gekoppeld aan de tekeningen die u in de Tekeningenlijst hebt geselecteerd.
  Deze knop wordt tijdens het maken van de indexen van de objecten gedeactiveerd.
  Op onderdelen Hiermee worden alleen de tekeningen weergegeven die zijn gekoppeld aan objecten die u in het model hebt geselecteerd.
  Als er geen onderdeel wordt geselecteerd, verschijnt de volgende melding: Geen onderdeel geselecteerd of het indexeren is niet uitgevoerd.    
  Deze knop wordt tijdens het maken van de indexen van de objecten gedeactiveerd.
 3. Indexeringsopties

  Veld Beschrijving Standaard
  Onderdelen bij het indexeren opnemen Hiermee definieert u welke onderdelen bij het indexeren moeten worden opgenomen.
  De opties zijn:
  • Alle.
  • Parallel aan het werkvlak.
  Alle
  Tolerantie hoek Hiermee definieert u de hoek van tolerantie voor de parallelheid.
  De opties zijn:
  • Standaard.
  • Aangepast.

  Dit veld wordt geactiveerd als Parallel met kijkvlak in de lijst Onderdelen bij het indexeren opnemen wordt geselecteerd.

  wordt gedefinieerd door XS_OMIT_MARKS_
  OF_PARTS_OUT_OF_
  VIEW_PLANE_LIMIT_
  ANGLE
  Definieer de aangepaste tolerantie van de hoek.
  Dit veld wordt geactiveerd als Aangepast in de hoek van tolerantie voor parallelheidslijst wordt geselecteerd.
   
  Index verversen voor Hiermee definieert u de hoek van tolerantie voor de parallelheid.
  De opties zijn:
  • Alle tekeningen.
  • Geselecteerde tekeningen.
  Alle tekeningen
 4. Opties

  Veld Beschrijving
  Index verversen Met deze knop kunt u objecten van de tekening in een tijdelijke lijst indexeren.
  Deze knop wordt Indexeren annuleren tijdens het maken van de indexen van de objecten gedeactiveerd. Met de knop Indexeren annuleren kunt u het indexeren annuleren.
  Sluiten Met deze knop sluit u de toepassing.
  Deze knop wordt tijdens het maken van de indexen van de objecten gedeactiveerd.
  Statusbalk Het dialoogvenster is ingesteld om te wachten en geeft een voortgangsbalk weer die de voortgang van het maken van het voorbeeld aangeeft.

Extra informatie

 • Als u met de toepassing probeert een tekening te openen en de tekening ontbreekt, verschijnt de volgende melding: Tekening niet gevonden.

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen