Tekeningen van gezette onderdelen

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Steel Extensions tekla.extensions-steel@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Tekeningen van gezette onderdelen

Inhoud

Doel en beschrijving
Tekeningen van gezette onderdelen gebruiken
Instellingen van tekeningen van gezette onderdelen
Extra informatie

Doel en beschrijving

Voorbeelduitvoer van tekeningen van gezette onderdelen
De tool voor het maken van tekeningen van gezette onderdelen is een eenvoudige toepassing waarmee de gebruiker gemakkelijker werkplaatstekeningen van gezette onderdelen kan maken, zowel in de gezette als de uitgeslagen vorm. Hiervoor worden van elke gezette onderdeel twee werkplaatstekeningen gemaakt, één gezet en de ander uitgeslagen. De aanzichten van de tweede tekening worden vervolgens gekopieerd naar of gekoppeld aan de eerste tekening.

Tekeningen van gezette onderdelen gebruiken

Ga als volgt te werk om de toepassing te gebruiken:

 1. Start de toepassing vanuit het dialoogvenster Macro's of een werkbalk als u er een hebt gemaakt.
 2. Gebruik de standaardinstellingen, laad opgeslagen instellingen of stel de eigenschappen in die u wilt gebruiken om tekeningen te maken.
  1. Selecteer de tekening eigenschappen voor de gezette tekening en wijs een sheetnummer voor de tekening toe.
  2. Selecteer de tekening eigenschappen voor de uitgeslagen tekening en wijs een ander sheetnummer toe.
  3. Geef aan of de tekening aanzichten moeten worden verbonden of gekopieerd en verwijder desgewenst de uitgeslagen tekening in gekopieerde aanzichten.
  4. Geef aan of tekeningen voor geselecteerde onderdelen of alle onderdelen moeten worden gemaakt op basis van een filter. Kies een bepaald filter als u een tekening voor alle onderdelen op basis van filter maakt.
 3. Als u tekeningen maakt voor geselecteerde onderdelen, selecteert u de onderdelen nu.
 4. Klik op ‘Maak tekeningen’ om te beginnen met tekeningen maken.
  1. De voortgang van het maken van de tekeningen wordt met een voortgangsbalk weergegeven.
  2. Het scherm is actief terwijl tekeningen worden gemaakt en tijdens het proces worden verschillende dialoogvensters geopend en gesloten. Voer geen acties uit totdat het maken van de tekening(en) is voltooid.
  3. Op de statusbalk wordt een melding weergegeven wanneer het maken van de tekening is voltooid.

Nummering

Voordat het proces voor het maken van een tekening wordt gestart, wordt gecontroleerd of de nummering voor alle geselecteerde onderdelen is bijgewerkt.

Tekeningen maken

Tekeningen worden alleen gemaakt voor polyprofielen, zelfs als er reguliere liggers of willekeurige platen in de selectie zijn opgenomen.
Als er al een tekening voor een onderdeel bestaat, die een van de opgegeven sheetnummers gebruikt, wordt die tekening niet overschreven maar aanzichten worden niet gekoppeld of gekopieerd.

Instellingen van tekeningen van gezette onderdelen

Dialoogvenster voor instellingen van tekeningen van gezette onderdelen

Eigenschap Beschrijving
Tekening eigenschappen (gezet) De eigenschappen voor werkplaatstekeningen waarmee de tekening met uitgeslagen vorm wordt gemaakt
Sheetnummer (gezet) Het sheetnummer dat aan de tekening met gezette vorm wordt toegewezen
Tekening eigenschappen (uitgeslagen) De eigenschappen voor werkplaatstekeningen waarmee de tekening met uitgeslagen vorm wordt gemaakt
Sheetnummer (uitgeslagen) Het sheetnummer dat aan de tekening met uitgeslagen vorm wordt toegewezen
Verbind tekening aanzichten Selecteer deze optie als u de aanzichten in de uitgeslagen tekening wilt verbinden wanneer u kopieert naar de gezette tekening
Kopieer tekening aanzichten Selecteer deze optie als u de aanzichten alleen uit de uitgeslagen tekening wilt kopiëren naar de gezette tekening
Tekening kopiëren en verwijderen Selecteer deze optie als u de uitgeslagen tekening wilt verwijderen nadat aanzichten zijn gekopieerd. Deze optie kan niet worden geselecteerd als ‘Verbind tekening aanzichten’ is geselecteerd.
Geselecteerde onderdelen Selecteer deze optie als u alleen tekeningen wilt maken voor de momenteel geselecteerde onderdelen
Alle onderdelen op filter Selecteer deze optie als u tekeningen voor alle onderdelen in het model op basis van een bepaald filter wilt maken. Kies het te gebruiken selectiefilter in de keuzelijst met selectiefilters.

Eigenschappen voor de Folded Part Drawings tool kunnen op dezelfde manier als elk ander dialoogvenster van Tekla Structures worden opgeslagen en geladen met de desbetreffende knoppen boven in het dialoogvenster. Eigenschappen worden opgeslagen met de bestandsextensie “FoldedPartDrawings.Attributes.xml”. Bestanden met eigenschappen kunnen in de systeem-, XS_FIRM-, XS_PROJECT- of modelattribuutmappen worden geplaatst.

Extra informatie

Aanzichtverschaling

Als de aanzichten vanuit de uitgeslagen tekening zijn gekopieerd naar of verbonden zijn met de gezette tekening, worden de aanzichten opnieuw gerangschikt in de tekening met het commando ‘Opmaken Tekening Vensters’. Als automatisch verschalen wordt gebruikt, kan dat ervoor zorgen dat de oorspronkelijke aanzichten in de tekening met de gezette vorm wijzigen, met een andere verschaling voor de gezette en uitgeslagen aanzichten als gevolg. U moet gewoonweg een vaste schaal gebruiken in de instellingen voor gezette en uitgeslagen tekeningen, om een consistente schaal in alle aanzichten te behouden.

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen