Getoogde ligger

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Steel Extensions tekla.extensions-steel@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Getoogde ligger

Inhoud

 

Doel en beschrijving
Systeemvereisten
Getoogde ligger installeren
Getoogde ligger gebruiken
Toepassingseigenschappen
Toepassingsknoppen
Extra informatie
 

Doel en beschrijving

Met de component Getoogde ligger kunt u getoogde liggers maken op dezelfde manier als met het commando voor een twee-punts getoogde ligger, maar met als eindresultaat een polyprofiel.

Systeemvereisten

Versie Tekla Structures: 19.0
.NET Framework versie: 4.0
Omgevingen: Alle

Getoogde ligger installeren

U installeert de extensie als volgt:

 1. Download het bestandspakket Getoogde ligger van het Tekla Extranet.
 2. Pak het bestandspakket uit.

Getoogde ligger gebruiken

U gebruikt de toepassing als volgt:

 1. Open een Tekla Structures-model.
 2. Als de werkbalk Getoogde ligger niet zichtbaar is, doet u het volgende:
  1. Klik op Extra > Aanpassen om het dialoogvenster Aanpassen te openen.
  2. Selecteer de werkbalk Getoogde ligger en schakel het selectievakje Zichtbaar in.
 3. Klik op de knop Getoogde ligger .
 4. Het dialoogvenster Getoogde ligger wordt geopend.

 1. Selecteer een profiel.

Opmerking: Als u op de knop Maken klikt voordat u een profiel selecteert, verschijnt de volgende melding: Selecteer een geldig profiel.

 1. Selecteer een materiaal.

Opmerking: Als u op de knop Maken klikt voordat u een materiaal selecteert, verschijnt de volgende melding: Selecteer een geldig materiaal.

 1. Selecteer een radius.

Opmerking: Als u op de knop Maken klikt voordat u een waarde in het radiusveld hebt ingevoerd, verschijnt de volgende melding: Radius is te klein.
Opmerking: Als de middenafstand tussen het eerst en tweede aangewezen punt kleiner is dan de radius, verschijnt de volgende melding: Radius is te klein.

 1. Klik op de knop Maken.
 2. Wijs het eerste punt aan.

 1. Wijs het tweede punt aan.

 1. De getoogde ligger wordt automatisch gemaakt wanneer u de tweede positie aanwijst.

Toepassingseigenschappen

 1. Tabblad Attributen

  1. Nummerreeksen

   Veld Beschrijving
   Prefix en startnummer onderdeel Hiermee definieert u onderdeellabelreeksen van de ligger.
   Prefix en startnummer merk Hiermee definieert u merklabelreeksen van de ligger.
  2. Attributen

   Veld Beschrijving Standaard
   Naam Hiermee definieert u de naam van de ligger. Geen naam
   Profiel Selecteer het profiel van de ligger uit de profielendatabase. Geen profiel
   Materiaal Selecteer het materiaal van de ligger uit de materialendatabase. Geen materiaal
   Afwerking Hiermee definieert u het type afwerking. Geen afwerking
   Klasse Hiermee definieert u het klassenummer van de ligger. 0
   Gebruikersattributen Hiermee definieert u de gebruikerseigenschappen van een ligger.  
 2. Tabblad Positie

  1. Positie

   Veld Beschrijving Standaard
   In vlak Hiermee definieert u de positie van de ligger op het werkvlak.
   De opties zijn:
   • Midden
   • Links
   • Rechts
   Midden
   Hiermee definieert u de waarde van de positie. 0 mm
   Rotatie Hiermee definieert u hoeveel de ligger op het werkvlak rond zijn as wordt geroteerd.
   De opties zijn:
   • Voor
   • Boven
   • Terug
   • Onder
   Voor
   Definieer de hoek van de rotatie. 0 graden
   In diepte Hiermee definieert u de positie van de ligger, gemeten loodrecht ten opzichte van het werkvlak.
   De opties zijn:
   • Midden
   • Voor
   • Achter
   Midden
   Hiermee definieert u de waarde van de positie. 0 mm
  1. Getoogde ligger

   Veld Beschrijving Standaard
   Radius Hiermee definieert u het krommingsvlak en de radius van een getoogde ligger.
   De opties zijn:
   • XZ vlak
   • XY vlak
   XZ vlak
   Hiermee definieert u de waarde van de radius. 0 mm

Toepassingsknoppen

Eigenschap Beschrijving
Maken Hiermee worden een nieuwe ligger met de eigenschappen uit het dialoogvenster gemaakt.
Wijzigen Hiermee wijzigt u de geselecteerde getoogde ligger met de eigenschappen van het dialoogvenster.
Deze knop werkt alleen voor liggers die de volgende eigenschappen hebben:
 • is een polyprofiel
 • heeft drie punten
 • het middelpunt is ingesteld op het afwerktype boog.
Ophalen Hiermee vult u het dialoogvenster met de eigenschappen van de geselecteerde ligger.
Deze knop werkt alleen voor liggers die de volgende eigenschappen hebben:
 • is een polyprofiel
 • heeft drie punten
 • het middelpunt is ingesteld op het afwerktype boog.
Annuleren Hiermee sluit u het programma af.

Extra informatie

 • Als de gebruiker de eigenschappen van een normale ligger wil ophalen of wijzigen, verschijnt de volgende melding: De volgende objecten zijn geen getoogde liggers: ID1, ID2…..
 • De rotatiewaarde in het reguliere liggerdialoogvenster zal niet altijd hetzelfde zijn als de rotatiewaarde in het dialoogvenster van de tool voor de getoogde ligger, maar de rotatie van de tool voor de getoogde ligger is correct.

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen