Opmerkingstool

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Tekla Extensions - General Design tekla.extensions-generaldesign@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Opmerkingstool

Inhoud

 1. Doel en beschrijving
 2. Systeemvereisten
 3. Installeren en starten
 4. Basisgebruik
 5. Opmerkingen delen
 6. Opmerkingen maken in de multi-user modus
 7. Opmerkingen delen tussen Tekla BIMsight en Tekla Structures
 8. Opmerkingen maken in twee Tekla Structures-modellen, één oorspronkelijke, één IFC-referentie
 9. Overzicht van voorbeeldworkflows
 10. Extra informatie

1.         Doel en beschrijving

Met de opmerkingstool kunnen gebruikers over projectproblemen, wijzigingen, vragen en zelfs werktoewijzingen via het Tekla Structures-model communiceren. De opmerkingen kunnen snapshots van een model, een locatie van een cameraweergave, documenten, websites en oorspronkelijke Tekla Structures- of daaraan gekoppelde IFC-referentiemodelobjecten bevatten.

De opmerkingen worden automatisch in de modelmap opgeslagen. De opmerkingen kunnen vanuit de opmerkingstool met anderen worden gedeeld door een map op te geven die de tool gebruikt om er gedeelde opmerkingen in te schrijven en uit te lezen. Deze map kan bijvoorbeeld zijn:

 • een modelmap van een multi-user model op een bedrijfsserver
 • een afzonderlijke opmerkingenmap op een bedrijfsserver
 • een lokale map die automatisch op computers en in bedrijven wordt gesynchroniseerd door bestandsdelingstoepassingen zoals Dropbox ( http://www.dropbox.com ).

Daarnaast kunnen opmerkingen per e-mail of via een FTP-site worden verzonden en ontvangen.

Dit biedt gebruikers de keuze om live opmerkingen toe te voegen/te delen binnen één enkele organisatie, over organisaties heen die geen servers delen of gewoon opmerkingen en notities voor zichzelf binnen eigen projecten maken.

De bestanden die met de opmerkingstool worden gemaakt en gelezen gebruiken het BIM Collaboration Format (BCF) wat wordt gedefinieerd door de globale buildingSMART-organisatie. Dit betekent dat opmerkingen, die gekoppelde modelonderdelen en aanzichtposities bevatten, eenvoudig kunnen worden uitgewisseld met Tekla BIMsight of andere BIM-software en projectbeheertools die BCF ondersteunen.

 

2.         Systeemvereisten

Tekla Structures-configuratie:          Elke (inclusief Viewer)

Omgevingen:                                    Elke

3.         Installeren en starten

U installeert en start de extensie als volgt:

 1. Download en installeer de juiste 32-bits- of 64-bits (x64) versie van Opmerkingstool. De installatie detecteert uw omgeving automatisch en installeert werkbalken en bestanden in de juiste mappen.
 2. Start Tekla Structures opnieuw. Er moet een nieuwe werkbalk met een pictogram in de gebruikersinterface verschijnen.

  Opmerking: De werkbalk is user gebruikersspecifiek (d.w.z. Windows-gebruikersaccount). Dit betekent dat de gebruiker, die de extensie installeert, de gebruikerswerkbalk in Tekla Structures krijgt, maar andere gebruikers niet.

  U voegt een extensie als volgt handmatig aan een gebruikerswerkbalk in Tekla Structures toe:

  1. Klik op Extra > Aanpassen om het dialoogvenster Aanpassen te openen.
  2. Klik in het tabblad Werkbalken op Nieuw.... Er verschijnt een nieuwe werkbalk met de naam 'UserToolbar 1' in de boomstructuur met werkbalken. U kunt nu een nieuwe naam invoeren voor de werkbalk.
  3. Zoek de extensie in de lijst aan de linkerzijde, klik erop en klik vervolgens op de pijl naar rechts om het aan de werkbalk toe te voegen.
  4. Klik op Sluiten.

4.         Basisgebruik

Open een model in Tekla Structures en druk op het werkbalkpictogram om de opmerkingstool te starten. U kunt ook naar het menu Extra > Macro's gaan. Selecteer Opmerkingstool en druk op Uitvoeren. Het interface van de opmerkingstool moet verschijnen.

4.1.   Een nieuwe opmerking toevoegen

Zoom in naar een specifieke locatie in het model waarover u opmerkingen wilt maken. Als u op de juiste locatie bent, drukt u op de knop Nieuw in de linkerbovenhoek van de opmerkingstool. De opmerkingstool onthoudt de huidige locatie en camerahoek.

Opmerking: De locatie wordt niet weergegeven als u een opmerking in het Perspectiefvenster toevoegt en vervolgens later naar Orthogonaal venster schakelt (of andersom). Het is dus het beste om één enkele projectiemodus te gebruiken voor alle opmerkingen.

Er verschijnt een nieuwe opmerking in de lijst. Als u de velden Titel, Toegewezen of Status wilt wijzigen, klikt u eenvoudigweg in de cel/het veld die/dat u wilt bewerken. Er verschijnt een pop-upvak en u kunt een nieuwe waarde invoeren.

4.2.   De tekst van de opmerking schrijven en informatie toevoegen

De volgende stap is het schrijven van de opmerking zelf. Klik op het opmerkingvak onder de lijst met opmerkingen en voer uw opmerking in.

Boven de opmerking staat uw naamtag. Klik voor bewerking op de tag om deze te wijzigen.

U kunt geselecteerde modelobjecten koppelen aan de opmerking. Dit betekent dat iedere keer als de opmerking in de Opmerkingstool-lijst wordt geselecteerd, deze niet alleen naar de cameralocatie zoomt waar de opmerking is gemaakt, maar ook de onderdelen met de in het model gekoppelde opmerking markeert/selecteert. Selecteer de onderdelen in het model en druk op de knop Objecten koppelen. Het aantal gekoppelde objecten verschijnt op de knop Object(en) en ze kunnen worden gemarkeerd door op deze knop te drukken.

Vervolgens kunt u een document of een web-URL koppelen aan de opmerking. Voer een adres of een pad rechtstreeks in het veld Link in of klik op de knop ‘...’ naast het veld om op uw machine of een server naar een document te bladeren. Het bestandspad wordt ingevoegd en met de opmerking opgeslagen. Door op de knop Openen te klikken, wordt het gekoppelde document met de standaard bijbehorende toepassing voor dat/die bestandstype/-extensie geopend of in geval van web-URL's/links met Internet Explorer.

Tip: Als u een punt (.) als eerste teken van het pad gebruikt, verwijst dit naar de huidige modelmap. Als u de opmerking deelt (zie Delen) en een andere gebruiker opent de opmerking, verwijst de URL vervolgens naar hun modelmap. Dit kan handig zijn voor gedeelde modellen en opmerkingen. De punt wordt automatisch ingevoegd als u naar een bestand in de huidige modelmap bladert.

Ten slotte kunt u een snapshot toevoegen aan de opmerking. Klik eenvoudigweg in het vak met de camera-afbeelding. Er verschijnt een transparant cameravenster. Verplaats/wijzig de grootte van het venster over het gebied waarvan u in het model een snapshot wilt maken. Klik op Capture of dubbelklik in het transparante venster om de snapshot te maken en die afbeelding wordt vervolgens gekoppeld met de opmerking.

   

Tip: U kunt rode lijnen aan de snapshot toevoegen door op Bewerken te klikken. De afbeelding wordt geopend met een standaard bijbehorende toepassing waarmee .png-bestanden worden geopend. Sla de afbeelding na het voltooien van de bewerking op en sluit de bewerkingstoepassing. De afbeelding is bijgewerkt in de opmerkingstool.

Als u tevreden bent met de tekst en informatie van uw opmerking, kunt u op Opslaan drukken om de opmerking op te slaan.

4.3.   Antwoorden op een opmerking

U kunt een antwoord aan een opmerking toevoegen nadat u deze hebt opgeslagen. Klik eenvoudigweg in het opmerkingvak dat na uw laatste opmerking verschijnt en begin met het schrijven van uw antwoord. Klik vervolgens op Opslaan wanneer u klaar bent. De opmerking wordt toegevoegd als een antwoord op de huidige discussie.

Opmerking: U kunt geen snapshot of een koppeling naar een antwoord toevoegen. Als u een nieuwe snapshot wilt maken, moet u een nieuwe opmerking toevoegen.

4.4.   Opmerkingen filteren

Als u een opmerking wilt zoeken, voert u een string in het filtertekstvak in de werkbalk in en de opmerkingen worden gefilterd terwijl u invoert.

Als u dit doet, geeft uw opmerkingenlijst alleen opmerkingen weer die een gedeelte van de tekstreeks bevatten. De tool zoekt in de opmerkingtitels en -blokken en ook in de velden Status en Toegewezen.

Als u het filter wilt verwijderen, maakt u eenvoudigweg het filtertekstvak leeg.

4.5.   Instellingen

Er zijn onder Instellingen opties om het dialoogvenster altijd op de voorgrond te houden, in te zoomen op bijbehorende objecten wanneer u een opmerking opent (in tegenstelling tot het herstellen van het opgeslagen cameravenster), de oriëntatie van de manier waarop het dialoogvenster Opmerkingstool wordt weergegeven te wijzigen en bijvoorbeeld de opmerkingenlijst te verversen wanneer er nieuwe opmerkingen in de gedeelde map worden gevonden.

 

5.         Opmerkingen delen

Alle opmerkingen die u maakt, worden eerst als privé in de modelmap opgeslagen (in een map met de naam PrivéOpmerkingen). U kunt dan besluiten welke opmerking u met anderen wilt delen. Het bcfzip-formaat wordt gebruikt voor delen, wat inhoudt dat u met Tekla BIMsight net zo eenvoudig als met andere opmerkingstoolgebruikers opmerkingen kunt delen.

Als u een opmerking met iemand anders wilt delen, hebt u twee mogelijkheden.

5.1.   Delen met de Gedeelde map

U kunt opmerkingen in elke map op uw systeem of in uw netwerk delen. Als de andere gebruikers van de Opmerkingstool toegang hebben tot de map die u aanwijst, kunnen zij hun tool zo instellen dat deze dezelfde map gebruikt en iedereen ontvangt automatisch uw opmerkingen als u ze deelt. Een erg handige manier om opmerkingen te delen, is door een deel-/synchronisatieservice als Dropbox te gebruiken. Wijs in uw opmerkingstool een map aan die is ingesteld om automatisch op computers en in bedrijven te worden gesynchroniseerd (zie de specifieke deelservicedocumentatie over hoe u een map met anderen deelt/synchroniseert).

Als u een gedeelde map wilt specificeren, laat u het deelmenu zakken en klikt u op Gedeelde map instellen. U kunt dan de huidige gedeelde map aan de onderkant van het deelmenu zien. De kop Gedeelde map openen geeft de mapinhoud in Windows Verkenner weer.

Selecteer nu één of meerdere opmerkingen die u wilt delen en klik op Geselecteerde delen. De geselecteerde opmerkingen worden ingepakt en naar de gedeelde map gekopieerd.

Door het delen van meerdere opmerking tegelijk wordt er één enkel bcfzip-bestand gemaakt. Het bestand kan eenvoudig naar Tekla BIMsight worden geïmporteerd of aan e-mails worden toegevoegd. Het meerder keren delen van opmerkingen maakt meerdere versies van het bcfzip-bestand, elk met een unieke tijdstempel.

Opmerking: De gedeelde map wordt elke keer opgeschoond als u de opmerkingstool start. Raadpleeg de details verderop in dit document.

Als u een nieuwe opmerking schrijft of op een opmerking antwoordt, beschikt u over de optie Opslaan en delen onder het opmerkingvak. Hiermee wordt de opmerking of het antwoord opgeslagen en wordt de opmerking of het antwoord vervolgens direct gedeeld (samen met de hele opmerkingen-thread) in de gedeelde map.

5.2.   Delen via e-mail

Als u via e-mail wilt delen, moet u eerst de opmerkingen selecteren die u wilt delen en vervolgens naar het deelmenu gaan en op Geselecteerde naar klembord kopiëren klikken. Maak nu een nieuwe e-mail in Outlook, klik met de rechtermuisknop en selecteer Plakken in het berichtenblok. Hiermee wordt de opmerking in een bijlage aan de e-mail toegevoegd.

Tip: De gekopieerde opmerkingen worden als bestanden op het Windows-klembord geplaatst, zodat u de opmerkingen in elke e-mailclient of -toepassing, die het plakken vanuit een klembord ondersteunt, kunt plakken. Als dit voor uw client niet werkt, deelt u de opmerkingen gewoonweg met de gedeelde map (Geselecteerde delen) en voegt u het bcfzip-bestand vanuit daar toe.

5.3.   Opmerkingen van anderen krijgen

Nieuwe opmerkingen worden in de opmerkingstool rechtstreeks uit de gedeelde map gelezen. Dus als er meerdere opmerkingstoolgebruikers samenwerken, moet ze allen opmerkingen in dezelfde netwerkmap delen of als alternatief een map gebruiken, die automatisch met andere mappen wordt gesynchroniseerd (zoals een Dropbox-map). Iedere keer als er dan iemand een opmerking deelt, is deze direct beschikbaar voor alle andere gebruikers.

Als u op het pictogram Verversen aan de rechterkant van het deelmenu klikt, leest de opmerkingstool alle opmerkingen en updates in die het in de gedeelde map kan vinden. Nieuwe opmerkingen worden in het groen weergegeven en bestaande opmerkingen, die updates of nieuwe antwoorden hebben, in het blauw.

Als iemand een andere toepassing voor opmerkingen (zoals Tekla BIMsight) gebruikt, kunnen de opmerkingen vanuit die toepassing naar dezelfde gedeelde map worden geëxporteerd. Opmerkingen worden dan in uw opmerkingstool ingelezen door te verversen.

Als u opmerkingen via e-mail ontvangt, kunt u deze eenvoudigweg naar de opmerkingenlijst in de opmerkingstool verslepen om ze te openen. Maar u kunt de ontvangen opmerkingen natuurlijk ook naar de gedeelde map kopiëren en op het pictogram Verversen klikken zoals eerder beschreven.

Tip: Als u Live vernieuwen op het instellingenmenu inschakelt, leest de opmerkingstool automatisch nieuwe en bijgewerkte opmerkingen in, zodra deze aan de gedeelde map zijn toegevoegd.

5.4.   Details over hoe delen werkt

Soms kunnen meerdere gebruikers onafhankelijk van elkaar op dezelfde opmerking antwoorden en kunt u deze bestanden van verschillende bronnen en op verschillende tijden ontvangen, vaak niet eens in dezelfde volgorde als waarin ze zijn gemaakt.

Als u vanuit de gedeelde map ververst, vergelijkt de opmerkingstool de inhoud van alle opmerkingsbestanden die het kan vinden. Als er meerdere bestanden met verschillende antwoorden op dezelfde oorspronkelijke opmerking zijn, worden deze samengevoegd en weergegeven als één enkele opmerking met de antwoorden gesorteerd op hun tijdstempel.

Iedere keer als de opmerkingstool wordt gestart, worden de opmerkingen vergeleken en samengevoegd zoals eerder beschreven. Daarnaast maakt de opmerkingstool één enkel bcfzip-bestand per opmerking. De oorspronkelijke bestanden worden vervolgens verwijderd, maar de gedeelde map bevat nog steeds dezelfde informatie. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat opmerkingsbestanden zich opstapelen in de map.

Alle opmerkingen worden ook lokaal opgeslagen (in de modelmap, onder PrivéOpmerkingen). Dus als opmerkingen uit de gedeelde map worden verwijderd, blijven deze nog steeds als lokale kopie in uw opmerkingstool bestaan. Als u vervolgens een antwoord schrijft op een verwijderde opmerking en deze deelt, komt de hele thread weer beschikbaar in de gedeelde map.

 

6.         Opmerkingen maken in de multi-user modus

U kunt de gedeelde map gebruiken om opmerkingen in de multi-user modus te delen. De gedeelde map kan worden ingesteld op een map van het hoofdmodel op de server, wat inhoudt dat iedereen die aan het model werkt directe toegang heeft tot gedeelde opmerkingen.

U kunt de locatie van de map met gedeelde opmerkingen wijzigen door op de knop Gedeelde map instellen in het menu Delen te drukken. U kunt ook met Windows Verkenner naar de opmerkingenmap bladeren door op de knop Gedeelde map openen te drukken.

Opmerking: Vóór het delen worden de opmerkingen voor iedereen privé in de lokale modelmap opgeslagen, in een map met de naam PrivéOpmerkingen. Deze map moet niet worden gesynchroniseerd wanneer model delen wordt gebruikt. U kunt instellen dat het in het menu van Tekla Structures uitgesloten wordt onder Bestand > Model Sharing > Instellingen.... > Instellingen.

Met de gedeelde map kunnen alle gebruikers in de multi-user modus op het project alle opmerkingen binnen hetzelfde project tegelijkertijd zien, toevoegen en bewerken. Bij opmerkingen die in een multi-user model worden toegevoegd, hoeven niet alle leden in het model op te slaan voordat de opmerkingen worden gezien, omdat de opmerkingen zelf niet in de modeldatabase worden opgeslagen, het zijn externe bestanden die alleen maar met het model zijn gekoppeld. Dit is vooral erg handig als u twee exemplaren van hetzelfde model op twee verschillende computers hebt geladen, bijvoorbeeld in verschillende kantoren in het land of in de wereld. Toch kunt u uw opmerkingenmap instellen als gedeelde netwerkmap waar beide kantoren kan toegang toe hebben. Opmerkingsbestanden zijn erg klein in vergelijking tot het model, zodat dit betekent dat u opmerkingen live over lange afstanden via een servermap kunt delen zonder de modellen zelf te hoeven uitwisselen.

Probeer de opmerkingstool in een multi-user model te gebruiken met een collega. Als u op het menu Instellingen op Live vernieuwen klikt, merkt u dat, wanneer u beiden de opmerkingstool op uw computer open hebt en opmerkingen gaat toevoegen en delen, elkaars opmerkingen automatisch op het scherm van de andere persoon verschijnen. Nieuwe opmerkingen worden met een groene kleur gecodeerd en gewijzigde opmerkingen worden blauw gecodeerd.

Probeer daarna het volgende waarbij een persoon de sessie van de opmerkingstool beëindigd en de andere persoon doorgaat met het toevoegen en beantwoorden van opmerkingen. Open de opmerkingstool opnieuw na een aantal toevoegingen en wijzigingen van de andere persoon. U ziet dat, wanneer u de opmerkingstool opnieuw opent, sommige opmerkingen bovenaan in het groen verschijnen en sommige in het blauw. De opmerkingstool onthoudt de opmerkingen van vorige sessies in vergelijking tot wat er sindsdien is gewijzigd en informeert u over de verschillen. Opmerkingen verschijnen in de lijst van de meest recente tot de minst recente.

Hier geldt tevens als hint, dat op grote projecten waar u het project in meerdere modellen moet splitsen en u de wijzigingen of problemen gerelateerd aan de 'match line'-gebieden tussen de twee modellen moet coördineren. U kunt de opmerkingstool op twee verschillende manieren in Tekla Structures-modellen gebruiken. U kunt foto's maken en cameralocaties van Model A opslaan en deze voor de gebruiker in model B zichtbaar maken. Het belangrijkste hiervoor is dat het einde van het 'Match line'-staal in Model A zich op exact dezelfde fysieke locatie bevindt als waar het 'Match line'-staal in Model B begint.

 

7.         Opmerkingen delen tussen Tekla BIMsight en Tekla Structures

Als u Tekla BIMsight ( http://www.teklabimsight.com ) hebt geïnstalleerd, kunt u eenvoudig opmerkingen delen tussen Tekla Structures en Tekla BIMsight.

Om dit te testen publiceert u eerst het model naar Tekla BIMsight (Tekla Structures-menu: Bestand > Publiceren naar Tekla BIMsight). Open het model in Tekla BIMsight.

Selecteer vervolgens een aantal opmerkingen in de opmerkingstool en klik op Geselecteerde delen. Ga vervolgens naar Tekla BIMsight en klik op Opmerkingen > Delen > Importeer Opmerkingen.

Navigeer naar de gedeelde map en selecteer de opmerking(en) die u zojuist hebt gedeeld vanuit de Opmerkingstool (kijk naar de tijd waarop deze zijn gemaakt als u er niet zeker van bent welke het zijn). Hiermee voegt u de opmerkingen aan de lijst met opmerkingen toe.

Dubbelklik op een opmerking om het te openen en u zult zien dat alle opmerkingen, antwoorden, snapshot en gekoppelde objecten er zijn. Klik op het snapshot om naar de plaats in het model te gaan waar u oorspronkelijk de opmerking in maakte.

 

Dezelfde opmerking geopend in Comment Tool en Tekla BIMsight
 

U kunt nu een antwoord toevoegen aan de opmerking in Tekla BIMsight en een aantal nieuwe opmerkingen maken. Selecteer vervolgens alle opmerkingen in de lijst met opmerkingen en klik op Delen > Opslaan naar bestand. Sla het bestand op in de gedeelde map van de opmerkingstool.

Ga vervolgens naar de Opmerkingstool en klik op Verversen. Er verschijnen nieuwe opmerkingen in de lijst met opmerkingen en er worden nieuwe antwoorden bij bestaande opmerkingen geladen. Als u op elk van de nieuwe opmerkingen klikt, moet er worden ingezoomd op dezelfde locatie als u hebt gedefinieerd toen u de opmerkingen in Tekla BIMsight maakte, zolang uw model in Tekla Structures zich in dezelfde weergavemodus bevindt (perspectief/orthogonaal) als Tekla BIMsight.

Tip: U kunt de opmerkingen net zo goed vanuit Tekla BIMsight via e-mail delen door Verzenden als e-mail te kiezen of vanuit de Opmerkingstool zoals beschreven in het gedeelte Delen. Als u opmerkingen in een e-mail ontvangt, kunt u de bijlagen in Tekla BIMsight of de Opmerkingstool rechtstreeks naar de lijst met opmerkingen verslepen om de opmerkingen weer te geven.

 

8.         Opmerkingen maken in twee Tekla Structures-modellen, één oorspronkelijke, één IFC-referentie

De volgende stap bij het testen is het demonstreren hoe u zelfs opmerkingen op IFC-modelobjecten kunt maken nadat het IFC-model is onderverdeeld. In deze voorgestelde testworkflow exporteert u een IFC-bestand van het huidige model dat u gebruikte voor (Bestand>Exporteren>IFC). Vervolgens maakt u een nieuw Tekla Structures-model en voegt u dat IFC-bestand in als een referentiemodel in het nieuwe lege Tekla Structures-model (Bestand>Invoegen Referentie Model). Zorg er bij het invoegen van het referentiemodel voor dat u het model invoegt in dezelfde oriëntatie en dezelfde oorsprong als uw oorspronkelijke Tekla Structures-model. Na het invoegen van het IFC-model moet u ervoor zorgen dat u het model in Tekla Structures selecteert en vervolgens op de knop Onderverdelen drukt, die op het dialoogvenster Invoegen Referentie Model verschijnt. Dit is nodig voor de opmerkingstool om de IFC-GUID vanuit de modelobjecten te kunnen lezen.

Open de opmerkingstool vervolgens opnieuw en wijzig de locatie van de map met de gedeelde opmerkingen in dit nieuwe model, zodat het dezelfde map is als in uw vorige oorspronkelijke Tekla Structures-model. Als u dit doet, ziet u de opmerkingen uit uw andere model hier verschijnen. Zorg ervoor dat de modelvenstereigenschappen van uw 3D-model naar dezelfde modus (Perspectief/Orthogonaal) worden ingesteld, die is gebruikt bij het toevoegen van de opmerkingen. Klik op de opmerkingen in de lijst en u ziet dat u bent ingezoomd op dezelfde locaties als u hebt gedefinieerd in uw oorspronkelijke model en dat de IFC-modelobjecten, die dezelfde oorspronkelijke objecten vertegenwoordigen als u in uw vorige model aan opmerkingen hebt gekoppeld, zijn gemarkeerd.

   

Als u een engineer bent en een aantal IFC-bestanden van een architect hebt of als u een algemene contractor bent en een aantal mechanische of andere IFC-bestanden hebt, voegt u die in het model in en onderverdeelt u deze ook. U kunt ook die objecten in de Opmerkingstool aan opmerkingen koppelen. Zorg ervoor dat u op uw selectiewerkbalk Selecteer object hebt gekozen voordat u IFC-referentieobjecten selecteert om met uw opmerkingen te koppelen.

Een voorgestelde workflow hier is dat zelfs detailtekenaars, die met een projectteam van ontwerpers werken die met een andere set BIM-toepassingen werken welke IFC-modellen kunnen produceren, zulke modellen in Tekla Structures kunnen gebruiken voor coördinatie met hun Structural Detailing-model. Een staalconstructeur kan bijvoorbeeld MEP, architectonische en structurele engineering IFC-modellen in een kopie van zijn detailleringsmodel of een nieuw leeg Tekla Structures-model invoegen, waar hij ook een kopie van zijn structureel model publiceerde in een IFC-modelformaat. Alle modellen worden nu opgeslagen in één enkel Tekla Structures-model en de detailtekenaar kan dit naar een algemene contractor of een ontwerpteam sturen, die minimaal een viewer-licentie gebruiken om door de samengevoegde modellen te bladeren, informatie op te vragen over eigenschappen, te meten in het model en wat het meest belangrijk is, opmerkingen in de samengevoegde modellen toe te voegen en te herzien. Die opmerkingen kunnen eenvoudig heen en weer worden verzonden tussen het ontwerp- en detailleringsteam, zodat het eenvoudig wordt te communiceren in de beschermde omgeving van een IFC-referentiemodel voor weinig implementatiecurve, -kosten en -risico. Het Tekla Structures-platform is ontworpen om, in vergelijking tot andere BIM-software, een grote hoeveelheid details en modellen te kunnen verwerken, zodat Tekla Structures voor herzienings- en communicatiedoeleinden door anderen kan worden gebruikt om het project efficiënter en effectiever te herzien.

Vaak bent u binnen deze omgeving niet in hetzelfde bedrijf met een gedeelde map, maar toch wilt u eenvoudig een live opmerkingssessie proberen in te stellen. Dit kunt u doen met een bestandsdeel-/synchronisatieservice zoals Dropbox ( www.dropbox.com ). Tekla onderschrijft het gebruik van Dropbox niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor, maar bij het testen met de Opmerkingstool was eenvoudig, gratis en snel een live opmerkingssysteem voor meerdere bedrijven in te stellen met de basisfunctionaliteit voor het synchroniseren van bestandsmappen die Dropbox biedt. Een afbeelding van een workflow ziet er dan mogelijk uit zoals hieronder.

 

9.         Overzicht van voorbeeldworkflows

Hier ziet u om te beginnen 5 voorbeelden waarbij de opmerkingstool kan worden gebruikt:

1.             In een live multi-usermodelomgeving bij het uitwisselen van controle-opmerkingen, dagelijkse werktoewijzingen of vragen voordat het model wordt opgeslagen.

2.             Bij het bijhouden van RFI’s, gewijzigde volgordes of probleemgebieden. Essentieel, uw eigen Post it-opmerkingen voor uw werk in het model.

3.             Opmerkingen die in Tekla BIMsight zijn gemaakt, kunnen worden uitgepakt door de opmerkingstool als ze naar de gedeelde map zijn geëxporteerd of in plaats daarvan geëxporteerd en vervolgens versleept naar de opmerkingenlijst. Dit betekent dat engineers, architecten, contractors, bouwers, project managers en fabrikanten die Tekla Structures mogelijk niet op hun machine hebben, opmerkingen op het model kunnen maken met Tekla BIMsight en de Tekla Structures-gebruiker kan vervolgens eenvoudig op diezelfde opmerkingsgebieden rechtstreeks vanuit Tekla Structures worden ingezoomd.

4.             Een Tekla Structures-detailtekenaar kan een IFC-model van zijn verbonden project publiceren. Een Tekla Structures-engineer of -fabrikant kan een nieuw Tekla Structures-model openen met dat IFC-model als referentie en erin onderverdeeld. De engineer of fabrikant kan de geometrie van de detailtekenaar niet wijzigen, hoeft zich geen zorgen te maken over profieldatabases, nummeringsinstellingen enzovoort. Ze voegen gewoon opmerkingen aan het model toe en koppelen deze met IFC-referentiemodelobjecten die door de detailtekenaar zijn gegenereerd. De opmerkingsbestanden worden teruggestuurd naar de detailtekenaar. Hij laadt die opmerkingen in zijn lokale oorspronkelijke Tekla Structures-detailleringsproject en de opmerkingen die zijn gegenereerd en gekoppeld aan de IFC-referentiemodelobjecten zijn nu zichtbaar en gekoppeld aan de oorspronkelijke Tekla Structures-objecten van de detailtekenaar. Dit is mogelijk omdat de opmerkingen via de IFC-GUID de koppeling onthouden tussen de IFC-objecten en de oorspronkelijke Tekla-objecten waarvan ze zijn gegenereerd. Dit biedt een veiliger en eenvoudiger vorm van gepubliceerde projectsamenwerking.

5.             Een bouwer bevindt zich op de werkplek en hij maakt een foto photo van een veldconditie of een gebied. Hij kan met slechts een Viewer-licentie van Tekla Structures en de opmerkingstool een afbeeldingsbestand van een foto van de door hem gemaakt veldconditie verslepen en aan hetzelfde overeenkomstige gebied en dezelfde overeenkomstige onderdelen in het model koppelen. Dit kan dan eenvoudig worden gezipt en teruggemaild naar het kantoor om door de projectmanager te worden herzien.

10.     Extra informatie

De Opmerkingstool-pagina op Extranet ( https://extranet.tekla.com/BC/tekla-structures-en/product/extensions/comment-tool/Pages/Default.aspx ) bevat enkele video’s die tonen hoe u de tool kunt gebruiken. Deze waren echter gemaakt voor een vorige versie van de Opmerkingstool en zijn daarom mogelijk niet geheel nauwkeurig meer, maar de basisworkflow is hetzelfde.

 

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen