Verbandtekening

Laatst bijgewerkt May 16, 2018 by Steel Extensions tekla.extensions-steel@trimble.com

Softwareversie: 
19.0
Omgeving: 
Niet omgeving specifiek

Verbandtekening

Inhoud

 

Doel en beschrijving
Systeemvereisten
Verbandtekening installeren
Verbandtekening gebruiken
Toepassingseigenschappen
Toepassingsknoppen
Extra informatie
 

Doel en beschrijving

Met de component Verbandtekening kunt u de verbandtekeningen op de positie roteren in plaats van hoe Tekla Structures de aanzichten oriënteert (het hoofdonderdeel is horizontaal in de tekening). Door het gebruik van deze component is het eenvoudiger om te verifiëren of de verbanddetails en de uitzetpunten correct zijn.

Systeemvereisten

Versie Tekla Structures: 19.0
.NET Framework versie: 4.0
Omgevingen: Alle

Verbandtekening installeren

U installeert de extensie als volgt:

 1. Download het bestandspakket Verbandtekening van Tekla Extranet.
 2. Pak het bestandspakket uit.

Verbandtekening gebruiken

U gebruikt de toepassing als volgt:

 1. Open een Tekla Structures-model dat een tekening bevat.
 2. Als de werkbalk Verbandtekening niet zichtbaar is, doet u het volgende:
  1. Klik op Extra > Aanpassen om het dialoogvenster Aanpassen te openen.
  2. Selecteer de werkbalk Verbandtekening en schakel het selectievakje Zichtbaar in.
 3. Klik op de knop Verbandtekening .
 4. Het dialoogvenster Verbandtekening wordt geopend.

 1. Open in Tekla Structures (of selecteer in de Tekeningenlijst) een tekening.

 1. Verwijder alle maatlijnen zodat de toepassing de geroteerde aanzichten correct kan positioneren.
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik vervolgens op de knop Maken.

 1. Nadat de aanzichten zijn geroteerd en op de positie zijn geplaatst, wordt de volgende melding in plaats van de voortgangsbalk weergegeven: Roteren verband voltooid.


Toepassingseigenschappen

 1. Schaal

  Veld Beschrijving Standaard
  Schaalopties Hiermee definieert u de schaal van de aanzichten.
  De opties zijn:
  • Best passend.
  • Autom. verschalen.
  Best passend
  Waarden voor automatische verschaling Hiermee definieert u de waarden voor automatische verschaling.
  Dit veld wordt alleen geactiveerd als de optie Automatische verschaling in de lijst Schaalopties wordt geselecteerd.
  Uitgeschakeld
 1. Opties

  Veld Beschrijving Standaard
  Referentielijn maken Hiermee definieert u of er wel of niet een referentielijn moet worden gemaakt.
  De opties zijn:
  • Ja.
  • Nee.
  Ja
  Stramienlijn in een niet-hoofdaanzicht weergeven Hiermee definieert u of er wel of niet een stramienlijn in een niet-hoofdaanzicht moet worden weergegeven.
  De opties zijn:
  • Ja.
  • Nee.
  Nee

Toepassingsknoppen

Eigenschap Beschrijving
Maken Nadat alle gewenste wijzigingen zijn aangebracht en de tekening is geopend (of geselecteerd), klikt u op de knop Maken om de maatlijnen op de positie te maken.
Annuleren Hiermee sluit u het programma en annuleert u het maken van de maatlijnen.

Extra informatie

 • Deze toepassing kan op meerdere vanuit de Tekeningenlijst geselecteerde tekeningen worden uitgevoerd.

 • Als de toepassing wordt uitgevoerd en er geen tekening is geopend of geselecteerd, krijgt de gebruiker het volgende bericht: Tekening niet in de tekeningenlijst geselecteerd of geopend.
 • Als er een tekening is geopend en de gebruiker wil de toepassing uitvoeren op andere tekeningen die in de Tekeningenlijst zijn geselecteerd, wordt de toepassing alleen op de geopende tekening uitgevoerd. De gebruiker moet eerst de tekening sluiten om de toepassing voor de geselecteerde tekeningen te laten werken.
 • Als u met de knop Maken opnieuw op een tekening klikt die al een keer is uitgevoerd, krijgt de gebruiker de volgende melding: Roteren verbanden voltooid met enkele waarschuwingen en er verschijnt een lijstvenster met de volgende melding: Dit aanzicht is al geroteerd.
 • Als Tekla Structures niet is geopend, krijgt de gebruiker de volgende melding: Open Tekla Structures en een model.
 • Relatieve maatlijnen moeten niet door gebruikers worden gebruikt in de eerste tekening.

Deze pagina is voor een oude versie van Tekla Structures geschreven.

Documentatieopmerkingen en -feedback zijn gesloten omdat deze pagina niet meer wordt bijgewerkt.

Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen