Informacje dotyczące wersji Tekla Structures 2019i

Last updated July 8, 2021 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Software version: 
2019i

Informacje dotyczące wersji Tekla Structures 2019i

Informacje dotyczące wersji Tekla Structures 2019i

Tekla Structures 2019i - zapraszamy!

Dodatki Service pack

Skorzystaj z poniższych łączy, aby uzyskać informacje na temat poprawek wprowadzonych w każdej dostępnej wersji dodatku service pack:

Kompatybilność

Sugerujemy dokończenie wszystkich modeli przy użyciu bieżącej wersji Tekla Structures.

Ta wersja nie jest wstecznie kompatybilna. Po utworzeniu lub zapisaniu modelu w Tekla Structures 2019i nie można otworzyć go w starszych wersjach z powodu różnic baz danych.

Tekla Structures 2019i można zainstalować wyłącznie w 64-bitowych wersjach systemów operacyjnych Windows.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tekla Structures 2019i - zalecania sprzętowe.

Tekla Structures 2019i wymaga Tekla License Server 2017 lub nowszego. Aby sprawdzić, której wersji serwera licencji należy używać z bieżącą wersją Tekla Structures , zobacz Której wersji serwera licencyjnego należy użyć.

Informacje dotyczące nowej wersji dla administratora

Użytkownicy zaawansowani powinni zapoznać się z Tekla Structures informacjami dotyczącymi nowej wersji dla administratora , aby uzyskać informacje na temat stosowania dodatkowych dostosowań dostępnych w tej wersji.

Uwagi lokalizacyjne dotyczące nowej wersji

Zmiany specyficzne dla środowiska wyjaśniono w Uwagi lokalizacyjne dotyczące wersji.

Informacje dotyczące nowej wersji Tekla Open API

Uwagi dotyczące nowej wersji Tekla Open APIapplication programming interface that lets third-party applications integrate to and communicate with Tekla Structures

Tekla Open API enables, for example, customizing Tekla Structures.

można znaleźć w Tekla Developer Center.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Content rating: 
No votes yet