Informacje o wersji Tekla Structures 2018

Last updated March 27, 2020 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Software version: 
2018

Informacje o wersji Tekla Structures 2018

Informacje o wersji Tekla Structures 2018

Tekla Structures 2018 - zapraszamy!

Dodatki Service pack

Skorzystaj z poniższych łączy, aby uzyskać informacje na temat poprawek wprowadzonych w każdej dostępnej wersji dodatku service pack:

 • Tekla Structures 2018 – zbiorcza lista poprawek z uwzględnieniem dostępnych obecnie wersji serwisowych
 • Tekla Structures 2018 SP1:
  • New features for Wallplate that represents a structure such as a wall or roof panel

   In Tekla Structures, a panel is created by picking two or more points.

   In cast-in-place concrete the term wall refers to a concept similar to panel.

   layout and Meshreinforcement that represents a mesh of steel bars in two perpendicular directions

   In Tekla Structures, the reinforcement mesh bars in one direction are called main bars and reinforcement mesh bars perpendicular to them are called crossing bars.

   bars components
  • Changes in numberingprocess of assigning position numbers to parts, cast units, assemblies, or reinforcement

   In Tekla Structures, the position numbers assigned in the numbering are shown in marks and templates, for example.

   settings (Phase)
 • Tekla Structures 2018 SP2 is not available due to a serious issue. If you have SP2 installed, upgrade to SP3 immediately.
 • Tekla Structures 2018 SP3:
  • New featurepart of Tekla Structures functionality that is maintained and owned by Trimble Solutions and that is included in the Tekla Structures installation

   : Option to show a point cloudgroup of measured points that are imported to Tekla Structures as one unit

   Point clouds can be placed by the model origin or by a defined base point.

   inside work areacertain portion of the model that is currently active for working on in a view

   Tekla Structures indicates the work area using dashed lines. Since objects outside the work area exist but are not visible the user can set a certain sized work area so that the views of the model are simpler and quickly updated, for example.

 • Tekla Structures 2018 SP4:
  • Changes in cloned views
 • Tekla Structures 2018 SP5
 • Tekla Structures 2018 SP6
 • Tekla Structures 2018 SP7
 • Tekla Structures 2018 SP8
 • Tekla Structures 2018 SP9
 • Tekla Structures 2018 SP10
 • Tekla Structures 2018 SP11

Kompatybilność

Sugerujemy dokończenie wszystkich modeli przy użyciu bieżącej wersji Tekla Structures.

Ta wersja nie jest wstecznie kompatybilna. Po utworzeniu lub zapisaniu modelu w Tekla Structures 2018 nie można go otworzyć w starszych wersjach z powodu różnic baz danych.

Tekla Structures 2018 można zainstalować wyłącznie w 64-bitowych wersjach systemów operacyjnych Windows.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tekla Structures 2018 - zalecenia sprzętowe.

Tekla Structures 2018 wymaga serwera licencji Tekla Structures License Server 2017 lub nowszej. Aby sprawdzić, której wersji serwera licencji należy używać z bieżącą wersją Tekla Structures , zobacz Której wersji serwera licencyjnego należy użyć.

Informacje dla administratora

Użytkownicy zaawansowani powinni zapoznać się z informacjami dotyczącymi nowej wersji dla administratora do Tekla Structures, aby uzyskać informacje na temat stosowania dodatkowych dostosowań dostępnych w tej wersji.

Uwagi lokalizacyjne

Zmiany specyficzne dla środowiska wyjaśniono w Uwagi lokalizacyjne dotyczące wersji.

Informacje o wersji dla Tekla Open API

Uwagi dotyczące nowej wersji Tekla Open APIapplication programming interface that lets third-party applications integrate to and communicate with Tekla Structures

Tekla Open API enables, for example, customizing Tekla Structures.

można znaleźć w Tekla Developer Center.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Content rating: 
No votes yet