Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

PDF-bestanden maken

Added March 6, 2013 | Last updated March 9, 2013 by Tekla User Assistance BetC_documentation@tekla.com

Softwareversie: 
19.0
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen

PDF-bestanden maken

U kunt elke standaard-PDF-printer gebruiken om PDF-bestanden te maken in Tekla Structures, zoals pdfFactory, Win2PDF of Adobe Acrobat.

Voordat u PDF-bestanden gaat maken met Adobe Acrobat, moet u ervoor zorgen dat u Adobe Acrobat en Adobe Distiller hebt geïnstalleerd en geconfigureerd waarbij het stuurprogramma voor de Adobe Postscript-printer is ingesteld voor het afdrukken naar bestanden. Raadpleeg de documentatie van Adobe voor meer informatie.

Zorg er ook voor dat de Tekla Structures-printerdatabase een Adobe Postscript-printer bevat.

Ga als volgt te werk om PDF-bestanden te maken:


  1. Selecteer in het dialoogvenster Tekeningenlijst de tekeningen waarvan u PDF-bestanden wilt maken.
  2. Klik op het pictogram Print tekeningen .
  3. Selecteer in het dialoogvenster Print tekeningen de PDF-printers die u wilt gebruiken.

    Als u meerdere printers selecteert, stuurt Tekla Structures elke tekening naar de printer met het kleinste papierformaat waarop de tekening past. Als u bijvoorbeeld twee printers hebt geselecteerd, één voor A4 en één voor A3, worden in Tekla Structures A4-tekeningen naar de A4-printer gestuurd en A3-tekeningen naar de A3-printer.

  4. Wijzig indien nodig de afdrukinstellingen en voeg kaders en vouwlijnen aan de PDF toe.
  5. Klik op Print.

    In Tekla Structures worden de PDF-bestanden gemaakt in de map die u hebt opgegeven toen u de printer selecteerde. Het bestand krijgt de naam die in de Tekeningenlijst wordt weergegeven met de extensie ps.

Beperkingen

Gebruik de optie Print naar bestand niet als u PDF-bestanden maakt.